TNN online ข่าวดี! ไฟเขียวปรับขึ้นค่าจ้าง สูงสุด 715 บาทต่อวัน อาชีพไหนบ้างเช็กเลย

TNN ONLINE

Wealth

ข่าวดี! ไฟเขียวปรับขึ้นค่าจ้าง สูงสุด 715 บาทต่อวัน อาชีพไหนบ้างเช็กเลย

ข่าวดี! ไฟเขียวปรับขึ้นค่าจ้าง สูงสุด 715 บาทต่อวัน อาชีพไหนบ้างเช็กเลย

ข่าวดี! ครม.ไฟเขียวปรับขึ้นค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ 3 กลุ่มอาชีพ 17 สาขา สูงสุด 715 บาทต่อวัน อาชีพไหนบ้างเช็กเลย

ข่าวดี! ครม.ไฟเขียวปรับขึ้นค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ 3 กลุ่มอาชีพ 17 สาขา สูงสุด 715 บาทต่อวัน อาชีพไหนบ้างเช็กเลย

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้ (31 ม.ค. 2566) เห็นชอบประกาศอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ สำหรับแรงงาน 3 กลุ่มอาชีพ 17 สาขา เพื่อส่งเสริมให้แรงงานที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ในแต่ละสาขาอาชีพและแต่ละระดับได้รับค่าจ้างที่เหมาะสม เป็นธรรม สอดคล้องกับทักษะฝีมือ ความรู้ ความสามารถ และการจ้างงานในตลาดแรงงาน

กลุ่มช่างอุตสาหการ ประกอบด้วย 6 กลุ่มอาชีพ

1. ช่างระบบส่งถ่ายกำลัง ระดับ 1 อัตราค่าจ้างวันละไม่ต่ำกว่า 495 บาท

2. ช่างระบบปั๊มและวาล์ว ระดับ 1 อัตราค่าจ้างวันละไม่ต่ำกว่า 515 บาท

3. ช่างประกอบโครงสร้างเหล็ก ระดับ 1 อัตราค่าจ้างวันละไม่ต่ำกว่า 500 บาท

4. ช่างปรับ ระดับ 1 อัตราค่าจ้างวันละไม่ต่ำกว่า 500 บาท

5. ผู้ควบคุมระบบงานเชื่อมมิก-แม็ก ด้วยหุ่นยนต์ ระดับ 1 อัตราค่าจ้างวันละไม่ต่ำกว่า 520 บาท

6. ช่างเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์อุตสาหกรรม ระดับ 1 อัตราค่าจ้างวันละไม่ต่ำกว่า 545 บาท ระดับ 2 ไม่ต่ำกว่าวันละ 635 บาท และระดับ 3 ไม่ต่ำกว่าวันละ 715 บาท

กลุ่มสาขาอาชีพช่างเครื่องกล ประกอบด้วย 5 กลุ่มอาชีพ

1. สาขาช่างซ่อมรถแทรกเตอร์การเกษตร ระดับ 1 อัตราค่าจ้างวันละไม่ต่ำกว่า 465 บาท ระดับ 2 ไม่ต่ำกว่าวันละ 535 บาท และระดับ 3 ไม่ต่ำกว่าวันละ 620 บาท

2. สาขาพนักงานควบคุมเครื่องจักรรถตักหน้าขุดหลัง ระดับ 1 อัตราค่าจ้างวันละไม่ต่ำกว่า 585 บาท

3. สาขาพนักงานควบคุมเครื่องจักรรถขุด ระดับ 1 อัตราค่าจ้างวันละไม่ต่ำกว่า 570 บาท

4. สาขาพนักงานควบคุมเครื่องจักรรถลากจูง ระดับ 1 อัตราค่าจ้างวันละไม่ต่ำกว่า 555 บาท

5. สาขาพนักงานควบคุมเครื่องจักรรถตัก ระดับ 1 อัตราค่าจ้างวันละไม่ต่ำกว่า 520 บาท

กลุ่มสาขาอาชีพภาคบริการ ประกอบด้วย 6 กลุ่มอาชีพ

1. นักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม ไทยสัปปายะ (โภชนบำบัด)

2. นักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม ไทยสัปปายะ (วารีบำบัด)

3. นักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม ไทยสัปปายะ (สุคนธบำบัด) ระดับ 1 อัตราค่าจ้างวันละไม่ต่ำกว่า 500 บาท และระดับ 2 ไม่ต่ำกว่าวันละ 600 บาท

4. พนักงานผสมเครื่องดื่ม ระดับ 1 อัตราค่าจ้างวันละไม่ต่ำกว่า 475 บาท ระดับ 2 ไม่ต่ำกว่าวันละ 525 บาท และระดับ 3 ไม่ต่ำกว่าวันละ 600 บาท

5. การเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย ระดับ 1 อัตราค่าจ้างวันละไม่ต่ำกว่า 530 บาท

6. ช่างเครื่องช่วยคนพิการ ระดับ 1 อัตราค่าจ้างวันละไม่ต่ำกว่า 520 บาท และระดับ 2 ไม่ต่ำกว่าวันละ 600 บาท

ข่าวดี! ไฟเขียวปรับขึ้นค่าจ้าง สูงสุด 715 บาทต่อวัน อาชีพไหนบ้างเช็กเลย

ภาพจาก  Thaigov

ข้อมูลจาก Thaigov

ภาพจาก TNN ONLINE / Thaigov

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง