TNN online "เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 5" รายเก่าต้องทำอย่างไร สิทธิที่ได้นับรวมกับเฟส 4 ไหม?

TNN ONLINE

Wealth

"เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 5" รายเก่าต้องทำอย่างไร สิทธิที่ได้นับรวมกับเฟส 4 ไหม?

เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 5 รายเก่าต้องทำอย่างไร สิทธิที่ได้นับรวมกับเฟส 4 ไหม?

สรุปครบ "เราเที่ยวด้วยกัน เฟส5" เริ่มเมื่อไหร่ รายเก่าต้องทำอย่างไร สิทธิที่ได้นับรวมกับเฟส 4 ไหม? เช็กที่นี่

สรุปครบ "เราเที่ยวด้วยกัน เฟส5" เริ่มเมื่อไหร่ รายเก่าต้องทำอย่างไร สิทธิที่ได้นับรวมกับเฟส 4 ไหม? เช็กที่นี่


นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงมติคณะรัฐมนตรี โดยได้อนุมัติวงเงินรวมทั้งสิ้น  3,946,434,800 บาท เพื่อดำเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศไทยด้านการท่องเที่ยว จำนวน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 5 วงเงินรวม 2,016,000,000 บาท  และโครงการกระตุ้นการท่องเที่ยวเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศไทย วงเงิน  1,930,434,800 บาท  ส่งผลดีต่อผู้ประกอบการทั้งในและนอกอุตสาหกรรมท่องเที่ยว รวมทั้งภาคแรงงานในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกว่า  11 ล้านคน ทั้งนี้ คาดว่าโครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 5  ก่อให้เกิดเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ  12,539 ล้านบาท

 

โครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 5  วงเงินรวม 2,016 ล้านบาท  นวทางดำเนินการ ได้แก่ 

(1)  การลงทะเบียนใช้สิทธิเข้าโรงแรมที่พักจำนวนห้องพัก 560,000 สิทธิ์/ห้อง รัฐสนับสนุนร้อยละ 40 แต่ไม่เกิน 3,000 บาท/ห้อง/คืน สูงสุด 5  ห้อง 

(2) คูปองอาหาร/ท่องเที่ยว  (e-voucher) 600 บาท/วัน  

(3) พื้นที่ดำเนินการ : ทุกจังหวัดทั่วประเทศไทย 

(4)  ระยะเวลาดำเนินการ : เดือนกุมภาพันธ์- กันยายน 2566  

(5) ผู้รับประโยชน์จากโครงการ : ประชาชนไทยที่เข้าร่วมโครงการและใช้สิทธิ และผู้ประกอบการในภาคการท่องเที่ยวที่เข้าร่วม

 

สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีอายุ 18 ปี ขึ้นไปลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่านเว็บไซต์ www.เราเที่ยวด้วยกัน.com  พร้อมติดตั้งเป๋าตัง โดยต้องจองห้องพักล่วงหน้าก่อนเดินทาง 7 วัน ทั้งนี้ ผู้ที่ไม่เคยเข้าร่วมมาตรการลงทะเบียนและยืนยันตัวตนเพื่อรับสิทธิจำนวน  5 สิทธิ 


สำหรับประชาชนที่เคยใช้สิทธิแล้ว สามารถกดให้ความยินยอม consent ในระบบได้ เลย โดย 5 สิทธิดังกล่าว ไม่นับรวมสิทธิที่ใช้แล้วในโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 4  ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคล เช่นเดียวกับโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 4  เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์โครงการที่มุ่งให้เกิดการใช้จ่ายและการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจในภาคการท่องเที่ยว รวมทั้งเป็นการบรรเทาภาระของประชาชน

 

ทั้งนี้ โครงการฯ ยังมีแนวทางป้องกันการทุจริต : ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) จัดให้มีระบบแสดงจำนวนห้องพักของแต่ละโรงแรม/ที่พัก หากมีการจองเกินจำนวนห้องที่แจ้งไว้  ระบบจะสามารถจำกัดการจองได้ โดยมอบให้ ททท. สำนักงานสาขาในประเทศ เป็นผู้ดำเนินการ   และเพื่อป้องกันการขึ้นราคาห้องพักเกินจริง จึงให้มีการระบุในแบบฟอร์มยินยอม (consent) ให้ชัดเจน หากโรงแรมที่พักเจตนาขึ้นราคาห้องพักเกินจริง สามารถเอาผิดเรียกเงินคืน และระงับการจ่ายได้  รวมทั้งต้องได้รับโทษถึงการตัดสิทธิในการเข้าร่วมทุกโครงการของรัฐบาล รวมทั้งจะมีระบบสแกนใบหน้าของผู้ใช้สิทธิในการเชคอินเข้าพักและการใช้ e-voucher เพื่อป้องกันการใช้บัตรประชาชนผู้อื่นสวมสิทธิ

ที่มา เว็บรัฐบาล

ภาพจาก TNN Online / เราเที่ยวด้วยกัน / AFP

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง