TNN online ข่าวดี "เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 5" ครม.เคาะแล้ว 5.6 แสนสิทธิ เช็กเงื่อนไขที่นี่

TNN ONLINE

Wealth

ข่าวดี "เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 5" ครม.เคาะแล้ว 5.6 แสนสิทธิ เช็กเงื่อนไขที่นี่

ข่าวดี เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 5 ครม.เคาะแล้ว 5.6 แสนสิทธิ เช็กเงื่อนไขที่นี่

"เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 5" มติครม.ไฟเขียวแล้ว 5.6 แสนสิทธิ เริ่มเดือนก.พ.-ก.ย. 2566

"เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 5" มติครม.ไฟเขียวแล้ว 5.6 แสนสิทธิ เริ่มเดือนก.พ.-ก.ย.2566 

นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)  ว่า ครม.มีมติอนุมัติโครงการ "เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 5" โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนแรก โครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 5 ส่วนที่สอง โครงการกระตุ้นการท่องเที่ยวเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศไทย รวมงบประมาณทั้งสิ้น 3,946 ล้านบาท

โครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 5

โครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 5 ใช้วงเงิน 2016 ล้านบาท เป็นการให้จำนวนสิทธิ์ทั้งสิ้น 560,000 สิทธิ์ กลุ่มเป้าหมายอยู่ที่ 112,000 คน และกำหนดให้ 1 คน จะได้รับสิทธิ์สูงสุดไม่เกิน 5 สิทธิ์ จากเฟสเดิม 1 คน จะได้รับทั้งหมด 10 สิทธิ์ 

ซึ่งจะเป็นการกระจายตัวของนักท่องเที่ยวภายในประเทศที่ประกอบด้วยจำนวนห้องพัก 560,000 สิทธิ์ต่อห้อง 

โดยที่รัฐจะสนับสนุนให้ 40% แต่ไม่เกิน 3,000 บาทต่อห้อง มีคูปอง E-Voucher ให้อีก 560,000 สิทธิ์เช่นเดียวกัน โดยที่รัฐจะสนับสนุนให้ 40% แต่ไม่เกิน 600 บาทต่อสิทธิ์

โครงการนี้เริ่มต้นตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์-กันยายน 2566 ส่วนการกำหนดวันลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.เราเที่ยวด้วยกัน.com จะมีการชี้แจงอีกครั้งหนึ่ง

โครงการกระตุ้นการท่องเที่ยวเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศไทย

ส่วนที่ 2 โครงการกระตุ้นการท่องเที่ยวเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศไทย เป็นโครงการที่จะกระตุ้นการท่องเที่ยวในเมืองรอง และดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติที่จะเข้ามาท่องเที่ยวจากการผ่อนคลายมาตรการโควิด-19 รวมถึงเป็นการสนับสนุนประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศให้เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในไทยเพิ่มขึ้น วงเงินทั้งสิ้น 1,930 ล้านบาท

โครงการประกอบด้วย 

1. การกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามามายังประเทศไทย 

2. การกระตุ้นนักท่องเที่ยวไทยให้ท่องเที่ยวภายในประเทศ 

3. การสื่อสารประชาสัมพันธ์ 

4. ยกระดับคุณภาพสินค้าเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยว

ทั้งนี้ โครงการเราเที่ยวด้วยกัน นั้น พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มีการประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อพิจารณาแนวทางในการกระตุ้นตลาดการท่องเที่ยวและฟื้นฟู้เศรษฐกิจ-ภายในประเทศ ตลอดจนการสนับสนุนกิจการภาคการท่องเที่ยวเพื่อสร้างรายได้ให้กับประเทศ ภายหลังการผ่อนคลายจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19ภาพจาก AFP / เราเที่ยวด้วยกัน

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง