TNN online MASTER ขาย IPO เข้า mai ม.ค.นี้ คาดรายได้ปี 66 โต 40% รับจีนเปิดประเทศ

TNN ONLINE

Wealth

MASTER ขาย IPO เข้า mai ม.ค.นี้ คาดรายได้ปี 66 โต 40% รับจีนเปิดประเทศ

MASTER ขาย IPO เข้า mai ม.ค.นี้ คาดรายได้ปี 66 โต 40% รับจีนเปิดประเทศ

MASTER ขาย IPO เข้า mai ม.ค.นี้ คาดรายได้ปี 66 โต 40% รับจีนเปิดประเทศ

MASTER เตรียมเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวนไม่เกิน 65 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ หรือ mai ในหมวดธุรกิจบริการ ภายในเดือน ม.ค.นี้


นายแพทย์ระวีวัฒน์ มาศฉมาดล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร MASTER เปิดเผยว่า บริษัทตั้งเป้าหมายการเติบโตรายได้ในปีนี้ไม่ต่ำกว่า 40% โดยปัจจุบันมีลูกค้าจำนวนมากรอใช้บริการ ขณะที่การเปิดประเทศของจีนยังเป็นปัจจัยหนุนให้มีจำนวนผู้เข้ามาใช้บริการเพื่อศัลยกรรมความงามมากยิ่งขึ้น เพราะปัจจุบันประเทศไทยถือว่าเป็นแหล่งศัลยกรรมความงามอันดับต้นๆไม่แพ้เกาหลีใต้


โดยผลประกอบการของกลุ่มบริษัทฯในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา (ปี 62-64) มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง และมีฐานะทางการเงินแข็งแกร่ง โดยบริษัทในปี 62-64 และงวด 9 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย.65 มีรายได้จากการประกอบกิจการโรงพยาบาล 414.03 ล้านบาท 611.06 ล้านบาท 659.51 ล้านบาท และ 1,011.14 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการเติบโต 47.59% 7.93% และ 133.99% ตามลำดับ


ขณะที่กำไรสุทธิ 61.25 ล้านบาท 128.55 ล้านบาท 162.80 ล้านบาท และ 222.22 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิ 14.66% 20.89% 23.59% และ 21.86% ตามลำดับ โดยอัตรากำไรสุทธิเพิ่มขึ้นต่อเนื่องสาเหตุหลักมาจากการบริหารต้นทุนที่ดีขึ้น

ข่าวแนะนำ