TNN online พาณิชย์ชี้ "ราคากระเทียม" ขึ้นตามฤดูกาล คาดราคาลงปลาย ม.ค.

TNN ONLINE

Wealth

พาณิชย์ชี้ "ราคากระเทียม" ขึ้นตามฤดูกาล คาดราคาลงปลาย ม.ค.

พาณิชย์ชี้ ราคากระเทียม ขึ้นตามฤดูกาล คาดราคาลงปลาย ม.ค.

พณ. ชี้ราคากระเทียมขึ้นตามฤดูกาล คาด ปลาย ม.ค. ทิศทางราคาจะปรับลง

นายอุดม ศรีสมทรง รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เผยว่าตามที่ ปรากฏข่าวว่าพ่อค้าแม่ค้าและผู้ซื้อของที่ตลาดสดกองไท อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี แจ้งราคากระเทียมกลีบเล็ก ราคาปรับจากกิโลกรัมละ 120 บาท เป็น 230 บาท กรมได้ตรวจสอบสถานการณ์ดังกล่าว โดยประสานสำนักงานพาณิชย์จังหวัดปราจีนบุรี พบว่า เป็นการปรับราคาตามฤดูกาล เนื่องจากในช่วงนี้เป็นช่วงปลายฤดูการเก็บเกี่ยวกระเทียม และอยู่ระหว่างการเพาะปลูก ฤดูการผลิตปี 2565/66 

โดยกระเทียมปัจจุบันที่จำหน่ายในตลาดส่วนใหญ่ เป็นกระเทียมของผลผลิตปีที่ผ่านมา ซึ่งมีปริมาณลดน้อยลง ส่งผลให้มีผลผลิตออกสู่ตลาดลดลง รวมทั้งสถานการณ์การบริโภคเริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติ ภัตตาคาร ร้านอาหาร สามารถเปิดให้บริการได้เต็มรูปแบบ ทำให้ความต้องการใช้และการบริโภคปรับตัวสูงขึ้น

นอกจากนี้ ผลผลิตกระเทียมปี 2566 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากปี 2565 ประมาณ 3.7% จึงคาดว่าจะเพียงพอต่อความต้องการตลาดในประเทศ และมีราคาโดยเฉลี่ยทั้งปีที่เหมาะสม ทั้งนี้หากมีผลผลิตกระเทียมออกสู่ตลาดมาก กรมฯ ก็มีแผนไม่ให้เกษตรกรได้รับผลกระทบ โดยเชื่อมโยงตลาดจากผู้ผลิตสู่ห้างค้าส่ง-ค้าปลีก และสถานีบริการน้ำมันเพื่อเป็นของสมนาคุณให้กับลูกค้าที่เติมน้ำมัน รวมถึงสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการกระจายผลผลิตและเก็บสต๊อกกระเทียมเพื่อชะลอการจำหน่าย

ทั้งนี้ กรมจะติดตามราคากระเทียมอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความเป็นธรรมให้กับทุกฝ่ายทั้งเกษตรกรและผู้บริโภค สำหรับประชาชนที่พบเห็นการฉวยโอกาสจำหน่ายเกินสมควร สามารถแจ้งได้ที่ สายด่วนกรมการค้าภายใน 1569 หรือแจ้งต่อสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ โดยหากมีการจำหน่ายสินค้าเกินสมควร มีโทษจำคุก 7 ปี ปรับสูงสุด 140,000 บาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ 

 

ที่มาข้อมูล : TNN ONLINE

ที่มาภาพ : TNN 


ข่าวแนะนำ