TNN online "โรงแรม" เร่งจ้างงาน รองรับนักท่องเที่ยว หลังจีนเปิดประเทศ

TNN ONLINE

Wealth

"โรงแรม" เร่งจ้างงาน รองรับนักท่องเที่ยว หลังจีนเปิดประเทศ

โรงแรม เร่งจ้างงาน รองรับนักท่องเที่ยว หลังจีนเปิดประเทศ

นายกสมาคมโรงแรมไทย เผย หลังจากจีนเปิดประเทศ ทำให้หลายโรงแรมเร่งรับแรงงานมากขึ้น เพื่อรองรับปริมาณการท่องเที่ยวที่จะกลับมาเป็นปกติในช่วงกลางปี

นางมาริสา สุโกศล หนุนภักดี นายกสมาคมโรงแรมไทย เปิดเผยว่า การเปิดประเทศของทางการจีนตั้งแต่ 8 ม.ค.2566 เป็นต้นมา ประกอบการภาคการท่องเที่ยวที่ฟื้นตัวอย่างรวดเร็ว ทำให้อัตราการจองห้องพักเพิ่มมากขึ้น โดยประเมินว่า ช่วงกลางปีเป็นต้นไป อัตราการจองห้องพักจะกลับไปเทียบเท่าก่อนโควิด-19 หรือ ปี 2562 ดังนั้นจำเป็นที่ธุรกิจโรงแรมต้องมีแรงงานใกล้เคียงกับช่วงก่อนโควิดเช่นกัน

ทำให้ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม มีการปรับแผนรับแรงงานมากขึ้น จากเดิมที่ส่วนใหญ่ใช้วิธีให้แรงงานทำงานล่วงเวลาแทน โดยเฉพาะแรงงานที่มีทักษะในภาคการบริการ ซึ่งกลุ่มนี้เริ่มกลับมามีความต้องการสูงขึ้นในกลุ่มโรงแรม ทั้งแม่บ้าน คนสวน คนขับรถ 

ทั้งนี้ นายกสมาคมโรงแรมไทย ยังระบุว่า อุปสรรคสำหรับการจ้างงานยังมีอยู่มาก เพราะเนื่องจากแรงงานที่มีทักษะ ในธุรกิจโรงแรม หายไปถึงครึ่งหนึ่ง เมื่อเทียบกับก่อนโควิด-19 ซึ่งมีแรงงานราว 8 แสนคน และหายไปจากผลกระทบโควิด ไปทำในภาคการผลิต ทำธุรกิจส่วนตัว หรือออกไปทำงานต่างประเทศ ทำให้เกิดการขาดแคลนแรงงานอย่างหนัก 

อย่างไรก็ตาม สมาคมโรงแรมไทย ได้ประสานไปยังภาคการศึกษา เช่น อาชีวะ ให้มีการผลิตบุคลากรภาคการบริการ โดยเฉพาะโรงแรม ป้อนภาคธุรกิจมากขึ้น นอกจากนี้ ยังมีการประสานไปยังกระทรวงแรงงาน ให้ทำ MOU ส่งแรงงานต่างด้าวมามากขึ้น นอกจากเมียนมา ลาว กัมพูชาแล้ว อาจจำเป็นต้องมีแรงงานอินโดนีเซีย หรือ ฟิลิปินส์ เพิ่มเติม เพื่อให้มีบุคลากรในภาคโรงแรมมากขึ้น เพียงพอรองรับความต้องการท่องเที่ยวที่เพิ่มมากขึ้น 

ที่มาข้อมูล : TNN ONLINE

ที่มาภาพ : TNN 

ข่าวแนะนำ