TNN online เตรียมเฮ! ช้อปดีมีคืน ผ่าน LINE MAN MART ครั้งแรก

TNN ONLINE

Wealth

เตรียมเฮ! ช้อปดีมีคืน ผ่าน LINE MAN MART ครั้งแรก

เตรียมเฮ! ช้อปดีมีคืน ผ่าน LINE MAN MART ครั้งแรก

LINE MAN MART ขอร่วมโครงการ "ช้อปดีมีคืน 2566" ชวนคนไทยช้อปลดหย่อนภาษีพร้อมรับใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ได้ภายในแอปพลิเคชัน

LINEMAN เข้าร่วมโครงการ ช้อปดีมีคืน ซึ่งสามารถกดขอรับใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบได้บนแอปพลิเคชัน โดยจะส่งให้ทางอีเมลที่ลงทะเบียน

ตัวอย่างร้านค้าที่ร่วมรายการผ่าน LINE MAN MART เช่น Gourmet Market, B2S, OfficeMate, แต่เฉพาะสาขาที่ร่วมรายการเท่านั้น 

นอกจาก LINEMAN ยังมี Shopee ที่ติดป้าย (tag) "ช้อปดีมีคืน" ให้กับสินค้าในร้านค้า เพื่อแสดงให้ผู้ซื้อทราบว่า ร้านค้านั้นสามารถออกใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบเพื่อนำไปลดหย่อนภาษีได้ 

สำหรับหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ช้อปดีมีคืน 2566 มีดังนี้

- ค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการ จำนวนไม่เกิน 30,000 บาท จะต้องมีใบกำกับภาษี แบบเต็มรูป พร้อมระบุชื่อและนามสกุลของผู้มีเงินได้ ได้ทั้งใบกำกับ

- ภาษีแบบกระดาษและแบบอิเล็กทรอนิกส์ 

ค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการ จำนวนอีกไม่เกิน 10,000 บาท จะต้องเป็นใบเสร็จหรือใบกำกับภาษีแบบอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น 

สินค้าและบริการที่ใช้ร่วมโครงการช้อปดีมีคืนไม่ได้ 

(1) ค่าสุรา เบียร์ และไวน์

(2) ค่ายาสูบ

(3) ค่าซื้อรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และเรือ

(4) ค่ารถยนต์ รถจักรยานยนต์ และเรือ

(5) ค่าบริการหนังสือพิมพ์และนิตยสารที่อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต

(6) ค่าบริการจัดนำเที่ยวที่จ่ายให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์

(7) ค่าที่พักในโรงแรมที่จ่ายให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม

(8) ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า ค่าบริการสัญญาณโทรศัพท์ และค่าบริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต

(9) ค่าบริการที่มีข้อตกลงการให้บริการและผู้รับบริการสามารถใช้บริการดังกล่าว นอกเหนือจากระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ (วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566) เช่น ค่าสมาชิกต่าง ๆ

(10) ค่าประกันวินาศภัย 


ที่มาข้อมูล : TNN ONLINE

ที่มาภาพ :  TNN

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง