TNN online ธนาคารออมสิน ชี้แจง "ปรับปรุงบ้านผิดหลัง" พร้อมรับผิดชอบเต็มที่

TNN ONLINE

Wealth

ธนาคารออมสิน ชี้แจง "ปรับปรุงบ้านผิดหลัง" พร้อมรับผิดชอบเต็มที่

ธนาคารออมสิน ชี้แจง ปรับปรุงบ้านผิดหลัง พร้อมรับผิดชอบเต็มที่

ธนาคารออมสิน ชี้แจง กรณีข่าวการปรับปรุงบ้านผิดหลัง เนื่องจากบ้านทั้งสองหลังมีลักษณะคล้ายกัน และต่างไม่มีป้ายเลขที่บ้าน ทำให้ผู้รับเหมาเข้าดำเนินการจนเสร็จ ยืนยันจะรับผิดชอบค่าเสียหายอย่างเต็มที่ พร้อมเผยภาพการปรับปรุงทรัพย์สิน

ธนาคารออมสิน ชี้แจง กรณีข่าวการปรับปรุงบ้านผิดหลัง เนื่องจากบ้านทั้งสองหลังมีลักษณะคล้ายกัน และต่างไม่มีป้ายเลขที่บ้าน ทำให้ผู้รับเหมาเข้าดำเนินการจนเสร็จ ยืนยันจะรับผิดชอบค่าเสียหายอย่างเต็มที่ พร้อมเผยภาพการปรับปรุงทรัพย์สิน

จากกรณีที่ปรากฏเป็นข่าวว่าธนาคารออมสินเข้ายึดทรัพย์และรื้อถอนบ้านผิดหลัง ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี นั้น ธนาคารออมสินขอชี้แจงข้อเท็จจริง ดังนี้

ธนาคารฯ ได้เข้าซื้อทรัพย์จากการขายทอดตลาด อันได้แก่ บ้านเลขที่ 99/44 หมู่บ้านวนาสิริพาร์ควิลล์ ต.ลาดหลุมแก้ว อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12140 ในราคา 1.6 ล้านบาท 

และต่อมาธนาคารได้ว่าจ้างผู้รับเหมาภายนอก (outsource) เพื่อปรับปรุงบ้านที่ซื้อมาจากการขายทอดตลาด ให้มีสภาพดีพร้อมขาย โดยไม่มีการรื้อถอนบ้านแต่อย่างใด 

ทั้งนี้ ผู้รับเหมาภายนอกได้เข้าสำรวจพื้นที่ แต่เกิดความผิดพลาดเข้าปรับปรุงบ้านผิดหลัง ซึ่งสาเหตุส่วนหนึ่งเกิดเนื่องมาจาก บ้านหลังที่เข้าปรับปรุง และบ้านที่ธนาคารเข้าซื้อ ทั้งสองหลังมีลักษณะคล้ายกัน และต่างไม่มีป้ายเลขที่บ้าน ซึ่งปัจจุบันผู้รับเหมาภายนอกได้เข้าดำเนินการแล้วเสร็จ ทำให้บ้านหลังดังกล่าวมีสภาพเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยยะสำคัญ ตามรูปที่แนบ

อนึ่ง ก่อนการเข้าปรับปรุงสภาพบ้านเพื่อรอการขาย ผู้รับเหมาภายนอกได้เคลื่อนย้ายสิ่งของภายในบ้านหลายรายการ และธนาคารนำไปเก็บรักษาไว้ ซึ่งหลังจากดำเนินการแล้วเสร็จ และพบว่าเป็นการปรับปรุงบ้านผิดหลัง 

ธนาคารได้ติดต่อเจ้าของบ้านอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งมีการหารือร่วมกันเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2565 โดยธนาคารได้แจ้งขออภัยในความผิดพลาดที่เกิดขึ้น และแจ้งขอส่งมอบของที่เก็บรักษาไว้ จำนวน 20 รายการ

าทิ เครื่องเล่นซีดี โต๊ะทำงานไม้ หนังสือ และพระบูชา คืนแก่เจ้าของบ้าน ทั้งนี้ ปัจจุบันเจ้าของบ้านยังขอไม่รับของดังกล่าวคืน และเรียกค่าเสียหายสำหรับสิ่งของข้างต้น รวมถึงสิ่งของอื่นๆ จำนวน 2.2 ล้านบาท 

ทั้งนี้ ธนาคารได้นัดหารือกันอีกครั้งในวันที่ 4 ตุลาคม 2565 เพื่อพิจารณาข้อเรียกร้อง และประเมินมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง

ธนาคารออมสินยืนยันที่จะรับผิดชอบค่าเสียหายอย่างเต็มที่ตามที่เกิดขึ้นจริง และขออภัยในความผิดพลาดครั้งนี้ โดยหากมีความคืบหน้าธนาคารจะแจ้งให้ทราบต่อไป.

ธนาคารออมสิน ชี้แจง ปรับปรุงบ้านผิดหลัง พร้อมรับผิดชอบเต็มที่

ธนาคารออมสิน ชี้แจง ปรับปรุงบ้านผิดหลัง พร้อมรับผิดชอบเต็มที่

ข้อมูลและภาพจาก ธนาคารออมสิน

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง