TNN online ผงะเยาวชนแห่เปิดบัญชีม้า ธปท.ถกแบงก์ล้อมคอกกำหนดวงเงินโอน

TNN ONLINE

Wealth

ผงะเยาวชนแห่เปิดบัญชีม้า ธปท.ถกแบงก์ล้อมคอกกำหนดวงเงินโอน

 ผงะเยาวชนแห่เปิดบัญชีม้า ธปท.ถกแบงก์ล้อมคอกกำหนดวงเงินโอน

แบงก์ชาติสั่งแบงก์พาณิชย์เกาะติดความเคลื่อนไหวธุรกรรมของกลุ่มเยาวชนที่ถูกว่าจ้างให้เปิดบัญชีม้า หวั่นตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ เตรียมล้อมคอกเคาะเกณฑ์การโอน หลังยอดโอนสูงถึง 5 แสนบาทต่อวัน

น.ส.สิริธิดา พนมวัน ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้ว่าการสายนโยบายระบบการชำระเงินและเทคโนโลยีทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า จากกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตว่า มิจฉาชีพว่าจ้างให้เยาวชนเปิดบัญชีธนาคาร (บัญชีม้า) จำนวนมากขึ้นนั้น ธปท. ขอชี้แจงว่าหลักเกณฑ์การเปิดบัญชีของเยาวชน โดยปกติธนาคารมีระเบียบการเปิดบัญชีที่กำหนดอายุขั้นต่ำที่สามารถเปิดบัญชีไว้ ซึ่งหากอายุไม่ถึงตามเงื่อนไข จะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองและจะต้องให้ผู้ปกครองมาร่วมเปิดบัญชีด้วย


สำหรับเยาวชนยังสามารถเปิดบัญชีได้ด้วยตนเอง หากอายุเกินขั้นต่ำที่กำหนด ซึ่งกลุ่มลูกค้าดังกล่าว ถูกจัดอยู่ในกลุ่มเปราะบาง ซึ่งอาจไม่เท่าทันเหล่ามิจฉาชีพและอาจตกเป็นเหยื่อได้ ธปท. จึงให้ความสำคัญกับกลุ่มเหล่านี้ โดยได้ให้ธนาคารมีการติดตามความเคลื่อนไหวธุรกรรมโดยเฉพาะกลุ่มนี้เป็นพิเศษ หากพบธุรกรรมผิดปกติจะต้องดำเนินการตอบสนองโดยเร็ว และมีการจำกัดวงเงินต่อวันในการทำธุรกรรมผ่านช่องทาง Mobile Banking ตามระดับความเสี่ยงของลูกค้า


อย่างไรก็ดี ปัจจุบันยังไม่มีการกำหนดวงเงินมาตรฐานสำหรับกลุ่มเยาวชน ซึ่ง ธปท. อยู่ระหว่างหารือกับธนาคาร เพื่อพิจารณากำหนดวงเงินที่เหมาะสมตามความเสี่ยงของกลุ่มต่อไป เนื่องจากพบเยาวชนโอนเงินได้ถึง 500,000 บาทต่อวัน


นอกจากนี้การเปิดบัญชีเพื่อใช้ในการทำทุจริต หรือที่เรียกว่าบัญชีม้านั้น ธปท. ได้ให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง โดยได้ดำเนินการร่วมกับหน่วยงานของรัฐอย่างใกล้ชิด เช่น ตำรวจไซเบอร์ (บช.สอท.) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส)  สำนักงานป้องกันและปรามปรามการฟอกเงิน (ปปง.) และสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เป็นต้น 


รวมถึงสมาคมธนาคารไทย และธนาคารทุกแห่ง เพื่อแก้ไขปัญหา ตั้งแต่การกำหนดมาตรการป้องกันไม่ให้มีเปิดบัญชีไปใช้ในการทำทุจริต การตรวจจับธุรกรรมที่ผิดปกติอย่างเข้มงวด โดยเฉพาะกรณีบัญชีม้า และเมื่อตรวจพบให้ดำเนินการอย่างรวดเร็ว และรายงานต่อสำนักงาน ปปง. รวมถึงให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในการอายัดบัญชี และสบับสนุนข้อมูลสำหรับสืบสวนสอบสวนอย่างทันกาล


 ทั้งนี้ที่ผ่านมา มีสถิติการตรวจจับบัญชีม้าเพิ่มขึ้น โดยจะเห็นได้จากสถิติของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พบว่าจำนวนบัญชีม้าที่ธนาคารส่งให้สำนักงาน ปปง. ตรวจสอบธุรกรรมต้องสงสัยมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น โดยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกเดือน จาก 6,211 บัญชี ในเดือน พ.ค. 65 เป็น 14,369 บัญชี ในเดือน ส.ค. 65  ขณะที่ตำรวจและสถาบันการเงินมีความเข้มงวดในการตรวจจับและกวาดล้างบัญชีม้าอย่างต่อเนื่อง


อย่างไรก็ตาม ขอเตือนประชาชน หรือมีข้อสังเกต เพื่อไม่ให้คนตกเป็นเครื่องมือของมิจฉาชีพ โดยไม่เห็นแก่ผลประโยชน์ที่จะได้จากการรับจ้างเปิดบัญชี เพราะสุดท้ายอาจเข้าข่ายผิดกฎหมาย และถูกดำเนินคดี ไม่คุ้มกับสิ่งที่ได้รับ และหากมีเงินเข้าบัญชีโดยไม่ทราบที่มา ต้องไม่โอนเงินกลับไปให้คนที่ไม่รู้จัก เพราะเราอาจถูกหลอกให้โอนเงินผิดกฎหมาย และกลายเป็นผู้สมรู้ร่วมคิด ดังนั้นจึงควรแจ้งธนาคารเมื่อได้รับเงินโดยไม่ทราบที่มาทุกครั้ง


"ขอให้มีสติ ไม่หลงเชื่อกับรางวัลหรือผลประโยชน์ที่มีการเสนอโดยไม่มีเหตุผล หรือไม่หลงเชื่อใครง่าย ๆ โดยเฉพาะโทรมาทางโทรศัพท์หรือออนไลน์ อ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่ธนาคาร เรียกตรวจสอบเส้นทางการเงิน เพราะเจ้าหน้าที่รัฐหรือธนาคารไม่มีการดำเนินการลักษณะดังกล่าว"  

   

สำหรับการเปิดบัญชีม้า หากตรวจพบว่ามีการกระทำความผิดเจ้าของบัญชีม้าจะมีความผิดฐานเป็นตัวการหรือเป็นผู้สนับสนุนในความผิดนั้นๆ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83  และมาตรา 86 อีกทั้งอาจถูกดำเนินคดีฐานฟอกเงิน ระวางโทษจำคุก 1-10 ปี หรือปรับตั้งแต่ 20,000 ถึง 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามพ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพ.ศ. 2542


ที่มา  ธปท.

ภาพประกอบ TNN ONLINE

  

ข่าวแนะนำ