TNN online รฟท.เปิดวิ่งขบวนรถสายใต้ - ระหว่างประเทศ ดีเดย์ 16 ก.ย.นี้ ช่วงเวลาไหนบ้างเช็กเลย!

TNN ONLINE

Wealth

รฟท.เปิดวิ่งขบวนรถสายใต้ - ระหว่างประเทศ ดีเดย์ 16 ก.ย.นี้ ช่วงเวลาไหนบ้างเช็กเลย!

รฟท.เปิดวิ่งขบวนรถสายใต้ - ระหว่างประเทศ ดีเดย์ 16 ก.ย.นี้ ช่วงเวลาไหนบ้างเช็กเลย!

รฟท. พร้อมแล้ว ! กลับมาเปิดให้บริการขบวนรถสายใต้ 169/170 (กรุงเทพ-ยะลา-กรุงเทพ) และขบวนรถระหว่างประเทศ หนองคาย-ท่านาแล้ง-หนองคาย เริ่ม 16 ก.ย.นี้

การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ระบุว่า รฟท. กลับมาเปิดให้บริการขบวนรถสายใต้ 169/170 (กรุงเทพ-ยะลา-กรุงเทพ) และขบวนรถระหว่างประเทศ หนองคาย-ท่านาแล้ง(สปป.ลาว) -หนองคาย เริ่ม 16 กันยายน 2565 เพื่ออำนวยความสะดวกรองรับการเดินทางของประชาชนและนักท่องเที่ยวในประเทศและระหว่างประเทศ


ซึ่งมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น หลังสถานการณ์ของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เริ่มคลี่คลายลง ประกอบกับฝ่ายการช่างกล เร่งดำเนินการซ่อมบำรุงตู้โดยสารเพื่อให้เพียงพอกับความต้องการเดินรถในปัจจุบัน 


การรถไฟฯ จึงได้ทยอยปรับเพิ่มการเดินรถในเส้นทางต่าง ๆ เพื่อให้สอดรับกับจำนวนตู้โดยสารที่มีและความต้องการเดินทางของประชาชนที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศที่กำลังฟื้นตัวจากผลกระทบสถานการณ์โควิด-19 


ล่าสุด การรถไฟฯ จึงได้เปิดให้บริการขบวนรถสายใต้ เส้นทางกรุงเทพ - ยะลา - กรุงเทพ จำนวน 2 ขบวน และขบวนรถสายตะวันออกเฉียงเหนือ หนองคาย - ท่านาแล้ง - หนองคาย ซึ่งเป็นขบวนรถระหว่างประเทศ อีก 4 ขบวน ประกอบด้วย


สายใต้ 2 ขบวน เริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 16 และ 17 กันยายน 2565

1. ขบวนรถเร็วที่ 169 กรุงเทพ - ยะลา ออกจากกรุงเทพ เวลา 15.35 น. ถึงยะลา เวลา 11.45 น.  

2. ขบวนรถเร็วที่ 170 ยะลา ออกจากยะลา ออกจากยะลาเวลา 12.35 น. ถึงกรุงเทพ เวลา 08.55 น.


สายตะวันออกเฉียงเหนือ 4 ขบวน (ขบวนรถระหว่างประเทศ) เริ่มให้บริการวันที่ 16 กันยายน 2565

1. ขบวนรถระหว่างประเทศที่ 481 หนองคาย – ท่านาแล้ง ออกจากหนองคาย เวลา 07.30 น. ถึงท่านาแล้ง เวลา 07.45 น.

2. ขบวนรถระหว่างประเทศที่ 483 หนองคาย – ท่านาแล้ง ออกจากหนองคาย เวลา 14.45 น. ถึงท่านาแล้ง เวลา 15.00 น.

3. ขบวนรถระหว่างประเทศที่ 482 ท่านาแล้ง – หนองคาย ออกจากท่านาแล้ง เวลา 10.00 น. ถึงหนองคาย เวลา 10.15  น. 

4. ขบวนรถระหว่างประเทศที่ 484 ท่านาแล้ง – หนองคาย ออกจากท่านาแล้ง เวลา 17.30 น.  ถึงหนองคาย เวลา 17.45 น. 


ทั้งนี้ เมื่อเปิดเดินขบวนดังกล่าวแล้วส่งผลให้การรถไฟฯ จะมีขบวนรถให้บริการรวม 206 ขบวนต่อวัน โดยแบ่งเป็นขบวนรถเชิงพาณิชย์ 62 ขบวน ขบวนรถเชิงสังคมเปิดให้บริการ 144 ขบวน  และแบ่งตามเส้นทางได้เป็นสายเหนือ 36 ขบวน สายตะวันออกเฉียงเหนือ 50 ขบวน  สายใต้ 54 ขบวน สายตะวันออก 24 ขบวน สายมหาชัย 34 ขบวน และสายแม่กลอง 8 ขบวน


อย่างไรก็ตาม แม้ปัจจุบันสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิดในประเทศจะลดลงแต่การรถไฟฯ ยังให้ความสำคัญต่อมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด–19 ตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม และกระทรวงสาธารณสุขควบคู่กัน โดยได้กำชับให้ทำความสะอาด ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อภายในขบวนรถ อาคารสถานี ชานชาลา ที่พักผู้โดยสาร ห้องสุขา และพื้นที่โดยรอบบริเวณสถานี การให้บริการเจลแอลกอฮอล์ ให้เจ้าหน้าที่สวมหน้ากากอนามัยตลอดการปฏิบัติหน้าที่ การกำหนดจุดคัดกรองวัดไข้ผู้โดยสารก่อนเข้าในพื้นที่สถานี และการตั้งจุดบริการแอลกอฮอล์ล้างมือ รวมทั้งขอความร่วมมือให้ผู้โดยสารทุกคนสวมหน้ากากอนามัยตลอดการเดินทาง เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่เชื้อหรือรับเชื้อโควิด- 19 สำหรับผู้ที่ต้องการเดินทาง สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือเฟซบุ๊กแฟนเพจทีมพีอาร์การรถไฟแห่ง

ประเทศไทย


ที่มา  รฟท.

ภาพประกอบ รฟท.


ข่าวแนะนำ