TNN online เปิด 3 พื้นที่ ทำศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟแห่งใหม่แทนมักกะสัน

TNN ONLINE

Wealth

เปิด 3 พื้นที่ ทำศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟแห่งใหม่แทนมักกะสัน

เปิด 3 พื้นที่ ทำศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟแห่งใหม่แทนมักกะสัน

รถไฟแห่งประเทศไทย เปิดเวทีสัมมนาฟังความเห็นจากประชาชน ในโครงการจ้างที่ปรึกษางานซ่อมบำรุงรถจักรและล้อเลื่อน ออกแบบรายละเอียด โรงงานมักกะสันแห่งใหม่ ใน 3 พื้นที่

ผู้อำนวยการศูนย์ประชาสัมพันธ์ การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) หรือนายเอกรัช ศรีอาระยันพงษ์ ออกมาเปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้กระทรวงการคลัง ดำเนินการพัฒนาพื้นที่ย่านมักกะสัน ให้เป็นพื้นที่เชิงพาณิชย์และศูนย์กลางการคมนาคมของประเทศ และให้การรถไฟฯ จัดหาพื้นที่ก่อสร้างโรงงานมักกะสันแห่งใหม่ เพื่อสร้างศูนย์ซ่อมบำรุงรถจักรและล้อเลื่อนแห่งใหม่ ทดแทนพื้นที่เดิม 


ล่าสุดทางการรถไฟฯ ได้ดำเนินการว่าจ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา กิจการค้าร่วม KUSIP ซึ่งประกอบด้วย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง บริษัท ยูทิลิตี้ ดีไซน์ คอนซัลแตนท์ จำกัด บริษัท ซี คอนซัลท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด บริษัท อินฟรา กรุ๊ป จำกัด และ บริษัท โปรคอนเซ็ป เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เพื่อทำหน้าที่ศึกษาโครงการและความเหมาะสมของโรงงานมักกะสันแห่งใหม่ พร้อมจัดทำแผนการรื้อย้ายและจัดทำเอกสารประกวดราคา และประเมินความเหมาะสมในขั้นตอนการคัดเลือกพื้นที่ที่มีศักยภาพเพียงพอ

ขณะเดียวกันก็ได้มีการเปิดเวทีสัมมนารับฟังความคิดเห็นของประชาชน และผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อใช้เป็นแนวทางประกอบการสรุปผลการศึกษา คัดเลือกพื้นที่ที่มีความเหมาะสม โดยเบื้องต้น การรถไฟฯ ได้ศึกษาสถานที่ก่อสร้างโรงงานแห่งใหม่ จำนวน 3 แห่ง ซึ่งได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นขั้นต้นในการคัดเลือกพื้นที่ไปแล้ว 

โดยประกอบด้วย พื้นที่โรงงานมักกะสันเดิมแต่มีการปรับปรุงให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น พื้นที่บริเวณสถานีสุพรรณบุรี อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี ที่มีพื้นที่ประมาณ 240 ไร่ ซึ่งได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นไปเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2565 และพื้นที่บริเวณสถานีชุมทางเขาชีจรรย์ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ที่มีพื้นที่ประมาณ 454 ไร่ ซึ่งได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565 

โดยทางการรถไฟฯ คาดหวังว่า การเปิดเวทีสัมมนารับฟังความคิดเห็นจากประชาชน (Market Sounding) ครั้งที่ 3 จะเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญที่ช่วยให้การศึกษาความเหมาะสมเป็นส่วนสำคัญในแผนการเพิ่มประสิทธิภาพ เพิ่มรายได้ให้แก่การรถไฟฯ ได้ในอนาคต 

ข้อมูลจาก : TNN ONLINE

ภาพจาก : TNN

ข่าวแนะนำ