TNN online จับตา TSMC ย้ายมาไทย หลังความขัดแย้ง "จีน-ไต้หวัน"

TNN ONLINE

Wealth

จับตา TSMC ย้ายมาไทย หลังความขัดแย้ง "จีน-ไต้หวัน"

จับตา TSMC ย้ายมาไทย หลังความขัดแย้ง จีน-ไต้หวัน

สภาอุตสาหกรรมจับตา TSMC ธุรกิจกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ไต้หวัน เตรียมซบไทย หลังความขัดแย้งกับจีน

ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) หรือนายเกรียงไกร เธียรนุกุล ได้ออมาเปิดเผยถึงกรณีความขัดแย้งระหว่างจีนและไต้หวันในขณะนี้ว่า ส่งผลกระทบทางด้านความรู้สึก และอาจขยายไปสู่การขาดแคลนชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ โดยเฉพาะเซมิคอนดักเตอร์(ชิป) ที่ใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์และอื่น ๆ

ขณะเดียวกันก็ยังมีปัจจัยบวกที่จะส่งผลดีต่อไทย โดยเฉพาะบริษัท TSMC ของไต้หวัน ที่มีการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน และนี่ถือเป็นโอกาสดีที่ไทยจะใช้จังหวะนี้ ชักจูงการลงทุนตั้งฐานการผลิตในไทยเพิ่ม เพื่อกระจายความเสี่ยงหากประเทศใดประเทศหนึ่งมีปัญหาเกิดขึ้น 

ดังนั้นหนึ่งในข้อเสนอของเอกชน คือ รัฐบาลต้องเร่งรัดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และส่งเสริมการลงทุนของภาคเอกชนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 10 จังหวัด และเชื่อมโยงพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ 4 ภาค เหมือน EEC ที่เป็นจุดยุทธศาสตร์และสามารถดึงการลงทุนเข้ามาได้อย่างมหาศาล

จากรายงาน มีการระบุว่า ข้อมูล Trade Map ปี 2021 การค้าเซมิคอนดักเตอร์ของโลก มีมูลค่า 296,027 ล้านเหรียญสหรัฐ ประเทศส่งออกอันดับ 1 คือ จีน มูลค่า 48,793 ล้านเหรียญสหรัฐ ครองส่วนแบ่ง 33% ขณะที่สหรัฐเป็นอันดับที่ 7 ส่งออก 7,491 ล้านเหรียญ 

ส่วนไต้หวันส่งออก 6,356 ล้านเหรียญสหรัฐ หรืออยู่ในอันดับ 8 ส่วนของไทยนั้น ส่งออกอยู่ที่ 2,661 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 5% จากปี 2563 ครองสัดส่วน 2% ของตลาดโลก ในขณะที่ประเทศผู้นำเข้าเซมิคอนดักเตอร์ อันดับ 1 ได้แก่ จีน ซึ่งมีมูลค่า 33,356 ล้านเหรียญสหรัฐ สัดส่วน 22% ส่วนสหรัฐเป็นผู้นำเข้าอันดับ 3 มูลค่า 13,436 ล้านเหรียญสหรัฐ สัดส่วน 13% 

ข้อมูลจาก : TNN ONLINE

ภาพจาก : TNN

ข่าวแนะนำ