TNN online เช็กเลย ! วันหยุดธนาคาร 2566 มีวันไหนบ้าง

TNN ONLINE

Wealth

เช็กเลย ! วันหยุดธนาคาร 2566 มีวันไหนบ้าง

เช็กเลย ! วันหยุดธนาคาร 2566 มีวันไหนบ้าง

ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศวันหยุดของสถาบันการเงินในปี 2566 จะมีวันไหนบ้างนั้นตามไปดูกันเลย

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้ออกประกาศวันหยุดตามประเพณีของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ประจำปี พ.ศ. 2566   โดยมีรายละเอียดดังนี้


1.  วันจันทร์    2    มกราคม    ชดเชยวันสิ้นปีและวันขึ้นปีใหม่(วันเสาร์ที่ 31 ธันวาคม 2565 และวันอาทิตย์ที่ 1 มกราคม 2566)


2.  วันจันทร์    6    มีนาคม    วันมาฆบูชา


3. วันพฤหัสบดี    6    เมษายน    วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์


4.  วันพฤหัสบดี    13    เมษายน    วันสงกรานต์            


5.  วันศุกร์    14    เมษายน    วันสงกรานต์            


6.  วันจันทร์    1    พฤษภาคม    วันแรงงานแห่งชาติ


7.  วันพฤหัสบดี   4    พฤษภาคม    วันฉัตรมงคล


8.  วันจันทร์    5    มิถุนายน    ชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี และวันวิสาขบูชา(วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2566)


9.  วันศุกร์    28    กรกฎาคม     วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


10.  วันอังคาร   1    สิงหาคม    วันอาสาฬหบูชา


11.  วันจันทร์    14    สิงหาคม    ชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ(วันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2566)


12.  วันศุกร์    13     ตุลาคม     วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร


13.  วันจันทร์    23    ตุลาคม    วันปิยมหาราช


14.  วันอังคาร    5    ธันวาคม     วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ


15.  วันจันทร์    11    ธันวาคม    ชดเชยวันรัฐธรรมนูญ(วันอาทิตย์ที่ 10 ธันวาคม 2566)


                                                                                                                                                                                                                                                                                                 


เช็กเลย ! วันหยุดธนาคาร 2566 มีวันไหนบ้าง                                                                                                                                                                                                                                                      

 

         สำหรับธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ให้หยุดในวันตรุษอีดิ้ลฟิตรี (วันรายอปอซอ) และ วันตรุษอีดิ้ลอัฎฮา (วันรายอฮัจยี) ตามประกาศสำนักจุฬาราชมนตรี เป็นการเพิ่มเติม หากวันดังกล่าว ไม่ตรงกับวันหยุดตามที่กล่าวข้างต้นหรือวันหยุดประจำสัปดาห์

 

         สำหรับสาขาของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจทุกแห่งในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดสตูล และจังหวัดสงขลา ให้หยุดในวันตรุษอีดิ้ลฟิตรี (วันรายอปอซอ) และวันตรุษอีดิ้ลอัฎฮา (วันรายอฮัจยี) ตามประกาศสำนักจุฬาราชมนตรี และวันตรุษจีน เป็นการเพิ่มเติม หากวันดังกล่าวไม่ตรงกับวันหยุดตามที่กล่าวข้างต้นหรือวันหยุดประจำสัปดาห์  

 

หมายเหตุ 

 

 

  การยกเลิกวันหยุดของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
1. ยกเลิกวันหยุดภาคครึ่งปีของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจ (1 กรกฎาคม) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป
  2. ยกเลิกวันหยุดเพิ่มเติมสำหรับการปิดบัญชีประจำปีของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (1 เมษายน) ตั้งแต่ปี 2565 เป็นต้นไป 

  เนื่องจากปัจจุบันสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจมีระบบการปิดบัญชีที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถดำเนินการได้โดยไม่กระทบกับการให้บริการในทุกช่องทางได้ตามปกติ จึงไม่จำเป็นต้องมีการกำหนดวันหยุดภาคครึ่งปีอีกต่อไป


ที่มา ธปท.

ภาพประกอบ ธปท.


ข่าวแนะนำ