TNN online พาณิชย์ฟันลานเทโกงน้ำหนักปาล์มน้ำมัน

TNN ONLINE

Wealth

พาณิชย์ฟันลานเทโกงน้ำหนักปาล์มน้ำมัน

พาณิชย์ฟันลานเทโกงน้ำหนักปาล์มน้ำมัน

พาณิชย์คุมเข้มตรวจสอบเครื่องชั่่งรถยนต์รับซื้อผลผลิตทางการเกษตร ฟันพ่อค้าโกง จำคุกไม่เกิน 7 ปี และปรับไม่เกิน 280,000 บาท

นายอาวุธ วงศ์สวัสดิ์ รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า กรมการค้าภายในได้ให้ความสำคัญแก่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนปาล์มไม่ให้ถูกเอารัดเอาเปรียบ ในการซื้อขายปาล์มน้ำมันตามลานรับซื้อทั่วเขตพื้นที่ภาคใต้  ซึ่งปาล์มน้ำมันถือว่าเป็นพืชเศรฐกิจที่สำคัญของประเทศไทย ทั้งในภาคธุรกิจพลังงานและภาคอุตสาหกรรม 


กรมฯ จึงได้บูรณาการตรวจสอบเครื่องชั่งรถยนต์รับซื้อปาล์มน้ำมัน โดยดำเนินการปูพรมระดมสายตรวจเฉพาะกิจ พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค (ปคบ.) จัดชุดสายตรวจ จำนวน 10 สาย ออกตรวจสอบเครื่องชั่ง


ทั้งนี้ จากการปูพรมตรวจสอบเครื่องชั่งรถยนต์ ณ ลานรับซื้อปาล์มน้ำมัน จำนวน 552 เครื่องในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ชุมพร และกระบี่ พบผู้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติชั่งตวงวัด พ.ศ.2542 จำนวน 47 ราย ได้ดำเนินการผูกบัตรห้ามใช้เครื่องชั่ง 10 ราย เปรียบเทียบปรับ 33 ราย และส่งพนักงานสอบสวนจำนวน 4 ราย


อย่างไรก็ตาม จากการตรวจสอบเครื่องชั่งรถยนต์อย่างเข้มงวด กรมการค้าภายใน มีความเชื่อมั่นว่า จะช่วยให้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมันได้รับความเป็นธรรมในการขายผลผลิตทางการเกษตร หากพบว่าสถานที่รับซื้อสินค้าเกษตรแห่งใดหรือผู้ใดแก้ไขหรือดัดแปลง ส่วนประกอบของเครื่องชั่งรถยนต์ หรือโปรแกรมที่ใช้กับเครื่องชั่งรถยนต์ ในการรับซื้อสินค้าเกษตรให้มีความคลาดเคลื่อนเกินอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดที่กำหนด ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี และปรับไม่เกิน 280,000 บาท 


ทั้งนี้ เกษตรกรสามารถสังเกตจากสติ๊กเกอร์ตรวจสอบประจำปีของกองชั่งตวงวัด และหนังสือสำคัญแสดงการให้คำรับรองประจำเครื่องชั่งตวงวัด และหากเกษตรกรพบเห็นหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมในการใช้เครื่องชั่งซื้อขายสินค้าเกษตร สามารถแจ้งได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน 1569 หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ


ที่มา  กรมการค้าภายใน 

ภาพประกอบ กรมการค้าภายใน 


ข่าวแนะนำ