TNN online แบงก์พาณิชย์ เล็งปรับเวลาเปิด-ปิดสาขา ผ่อนปรนมาตรการโควิด-19 ตามภาครัฐ

TNN ONLINE

Wealth

แบงก์พาณิชย์ เล็งปรับเวลาเปิด-ปิดสาขา ผ่อนปรนมาตรการโควิด-19 ตามภาครัฐ

แบงก์พาณิชย์ เล็งปรับเวลาเปิด-ปิดสาขา ผ่อนปรนมาตรการโควิด-19 ตามภาครัฐ

สมาคมธนาคารไทย ขานรับนโยบายภาครัฐ โดยเตรียมปรับเวลาเปิด-ปิดสาขา พิจารณาการจำกัดจำนวนลูกค้าในสาขา เพื่อผ่อนคลายมาตรการโควิด-19 ตามภาครัฐ

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในปัจจุบันเริ่มมีแนวโน้มคลี่คลาย และภาครัฐได้ประกาศผ่อนคลายมาตรการการเฝ้าระวังเชื้อไวรัสโควิด-19 นั้น  วันนี้( 30 มิ.ย.65) สมาคมธนาคารไทย และธนาคารสมาชิก ตระหนักถึงผลกระทบต่อลูกค้าประชาชนทั้งทางตรงและทางอ้อม จึงได้ร่วมหารือและพิจารณาแนวปฏิบัติสำหรับงานบริการภาคธนาคารให้สอดคล้องกับแนวทางของภาครัฐ โดยมีแนวทาง ดังนี้


1. ธนาคารพาณิชย์แต่ละแห่งจะพิจารณาผ่อนคลายการ ปรับเวลาเปิด-ปิดทำการสาขา ตามความเหมาะสม โดยลูกค้าสามารถตรวจสอบรายชื่อสาขาและเวลาทำการ ผ่านช่องทางต่างๆ ทั้งสาขา เว็บไซต์ หรือติดต่อผ่าน call center ของแต่ละธนาคาร


2. ธนาคารพาณิชย์แต่ละแห่งจะพิจารณาผ่อนคลายการ จำกัดจำนวนลูกค้าในสาขา ตามความเหมาะสม แต่ยังขอความร่วมมือลูกค้าผู้ใช้บริการให้เว้นระยะห่างและสวมหน้ากากอนามัย ขณะทำธุรกรรมที่สาขาของธนาคาร


ทั้งนี้ สมาคมธนาคารไทยและธนาคารสมาชิก ยังคำนึงถึงความปลอดภัยและสาธารณสุขของลูกค้าและผู้ใช้บริการ โดยมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจด้วยความระมัดระวัง และมีมาตรการเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไป พร้อมยืนหยัดเคียงข้างลูกค้าประชาชน ให้ก้าวผ่านทุกวิกฤตไปด้วยกัน
ข้อมูลจาก : สมาคมธนาคารไทย

ภาพจาก : สมาคมธนาคารไทย,ธนาคารกรุงไทย


ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง