TNN online สนามบินสุวรรณภูมิ เปิดให้จอดรถฟรี โซน C รับวันหยุดยาว 12-17 พ.ค.นี้

TNN ONLINE

Wealth

สนามบินสุวรรณภูมิ เปิดให้จอดรถฟรี โซน C รับวันหยุดยาว 12-17 พ.ค.นี้

สนามบินสุวรรณภูมิ เปิดให้จอดรถฟรี โซน C รับวันหยุดยาว 12-17 พ.ค.นี้

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เปิดให้ผู้โดยสาร ผู้ใช้บริการ จอดรถฟรี ณ ลานจอดรถยนต์ระยะยาว โซน C ช่วงวันหยุดยาว วันพืชมงคลและวันหยุดชดเชยวันวิสาขบูชา ระหว่างวันที่ 12-17 พฤษภาคม นี้

วันนี้ (10 พ.ค.65) ฝ่ายกิจการพิเศษและมวลชนสัมพันธ์ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ แจ้งว่า ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจะเว้นค่าบริการจอดรถยนต์ให้แก่ผู้โดยสารที่นำรถมาจอดที่ลานจอดรถระยะยาว โซน C ซึ่งสามารถจอดรถยนต์ได้จำนวน 718 คัน 

ในช่วงวันหยุดยาว "วันพืชมงคล" และ "วันหยุดชดเชยวันวิสาขบูชา" ระหว่างวันที่ 12-17 พฤษภาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 00.01 ของวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2565 ถึงเวลา 24.00 น. ของวันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565

ทั้งนี้ ในช่วงเวลาดังกล่าว ทสภ. ได้จัดเตรียมรถ Shuttle Bus สาย A วิ่งให้บริการรับ – ส่ง ระหว่างลานจอดรถยนต์ระยะยาวโซน C และอาคารผู้โดยสาร เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสาร และจะวิ่งให้บริการทุกๆ 15 นาที ตลอด 24 ชั่วโมง โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

โดยรถ Shuttle Bus สาย A จะเริ่มวิ่งจากศูนย์การขนส่งสาธารณะ (Public Transportation Center) ไปยังลานจอดรถยนต์ระยะยาวโซน C และแวะจอดรับ - ส่งตามจุดต่างๆ ก่อนจะไปจอดที่อาคารผู้โดยสารตรงชั้น 1 ประตู 3 และประตู 8 จากนั้นจะวนไปที่ลานจอดรถระยะยาวโซน A และกลับเข้าสู่ศูนย์การขนส่งสาธารณะ

สนามบินสุวรรณภูมิ เปิดให้จอดรถฟรี โซน C รับวันหยุดยาว 12-17 พ.ค.นี้

ภาพจาก Suvarnabhumi Airport


ทสภ. หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการยกเว้นอัตราค่าบริการจอดรถยนต์ที่ลานจอดรถยนต์ระยะยาวโซน C ในครั้งนี้เป็นอีกช่องทางที่จะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้โดยสาร ผู้ใช้บริการ และขอให้ผู้โดยสาร ผู้ใช้บริการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 อย่างเคร่งครัดภายใต้แนวคิดการเดินทางวิถีใหม่ (Transport New Normal) ตามมาตรการด้านสาธารณสุข COVID - Free Setting 

รวมถึงขอความร่วมมือผู้โดยสารที่เดินทางเที่ยวบินระหว่างประเทศควรเผื่อเวลาสำหรับการเดินทางมายังท่าอากาศยาน ประมาณ 3 ชั่วโมง และเที่ยวบินภายในประเทศควรเผื่อเวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง ก่อนเที่ยวบินออก

หากผู้โดยสารต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์ปฏิบัติการอาคารจอดรถยนต์ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2132 9511 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือ AOT Contact Center หมายเลขโทรศัพท์ 1722 ตลอด 24 ชั่วโมง.


ข้อมูลและภาพจาก Suvarnabhumi Airport

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง