TNN online คำนวณอัตราค่าไฟฟ้า สำหรับ "แอร์" แบบประหยัดไฟเบอร์ 5 ตามระดับดาว

TNN ONLINE

Wealth

คำนวณอัตราค่าไฟฟ้า สำหรับ "แอร์" แบบประหยัดไฟเบอร์ 5 ตามระดับดาว

คำนวณอัตราค่าไฟฟ้า สำหรับ แอร์ แบบประหยัดไฟเบอร์ 5 ตามระดับดาว

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หรือ กฟผ. คำนวณอัตราค่าไฟฟ้าตามระดับประสิทธิภาพของเครื่องปรับอากาศ ในกลุ่มฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ทั้งแบบปกติและแบบ 1-3 ดาว พบว่าดาวยิ่งมาก ยิ่งประหยัดไฟ

วันนี้ (3 พ.ค.65) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หรือ กฟผ. เปิดเผยว่า รู้หรือไม่ หากเลือกใช้แอร์หรือเครื่องปรับอากาศที่มีฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ติดดาว จะช่วยประหยัดเงินค่าไฟฟ้าได้มากขึ้น

อัตราค่าไฟฟ้าตามระดับประสิทธิภาพ

เบอร์ 5 : แบบธรรมดา อัตราค่าไฟฟ้า 917.12 บาท/เดือน

เบอร์ 5 : แบบ 1 ดาว ★ อัตราค่าไฟฟ้า 850.90 บาท/เดือน

เบอร์ 5 : แบบ 2 ดาว ★★ อัตราค่าไฟฟ้า 793.60 บาท/เดือน

เบอร์ 5 : แบบ 3 ดาว ★★★ อัตราค่าไฟฟ้า 743.53 บาท/เดือน

เพราะฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ดาวยิ่งมาก ยิ่งประหยัดไฟ ดังนั้นหากทุกคนหันมาใช้แอร์หรือเครื่องปรับอากาศที่มีฉลากเบอร์ 5 ติดดาว พร้อมทำตามวิธีประหยัดไฟฟ้า

เช่น เปิดอุณหภูมิ 26 -27 องศาเซลเซียส พร้อมเปิดพัดลมควบคู่กัน จะช่วยประหยัดค่าไฟและเงินในกระเป๋าได้มากขึ้น ที่สำคัญยังถือเป็นการช่วยลดการใช้พลังงานในขณะที่ทั่วโลกกำลังเผชิญกับวิกฤตด้านพลังงานในปัจจุบันอีกด้วย

อย่างไรก็ตาม ค่าไฟฟ้าคำนวณจาก เครื่องปรับอากาศ Fixed Speed 12,000 บีทียู/ชั่วโมง และอัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ยหน่วยละ 3.96 บาท

คำนวณอัตราค่าไฟฟ้า สำหรับ แอร์ แบบประหยัดไฟเบอร์ 5 ตามระดับดาว

คำนวณอัตราค่าไฟฟ้า สำหรับ แอร์ แบบประหยัดไฟเบอร์ 5 ตามระดับดาว

ข้อมูลจาก การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ภาพจาก TNN ONLINE

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง