TNN online กรมทางหลวงชนบทเทงบ 3,286 ล้าน สร้างถนนหนุนโครงการหลวง

TNN ONLINE

Wealth

กรมทางหลวงชนบทเทงบ 3,286 ล้าน สร้างถนนหนุนโครงการหลวง

กรมทางหลวงชนบทเทงบ  3,286 ล้าน สร้างถนนหนุนโครงการหลวง

กรมทางหลวงชนบทเดินหน้าพัฒนาเส้นทางโครงการหลวงกว่า 47 โครงการ 521 กม. วงเงินรวม 3,286 ล้านบาท มุ่งบรรเทาความเดือดร้อนด้านการเดินทางยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรชาวไทยภูเขา

นายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย อธิบดีกรมทางหลวงชนบท(ทช.) เปิดเผยว่า จากที่กระทรวงคมนาคมได้มอบหมายให้กรมทางหลวงชนบทดำเนินการพัฒนาเส้นทางสนับสนุนโครงการหลวง เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่ตั้งอยู่บนภูเขาสูงชันเส้นทางส่วนใหญ่เป็นถนนลูกรัง ส่งผลให้เกิดความยากลำบากในการขนส่งพืชผลทางการเกษตรและบางเส้นทางไม่สามารถใช้สัญจรได้เลยในช่วงฤดูฝน 


ทช.จึงได้เริ่มดำเนินการพัฒนาเส้นทางในเขตพื้นที่ของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตั้งแต่ปี 55 – 65 จำนวน 47 โครงการ รวมระยะทางกว่า 521 กิโลเมตร วงเงินรวม 3,286 ล้านบาท มุ่งบรรเทาความเดือดร้อนในการคมนาคมขนส่งและการเดินทางของประชาชนในทุกฤดูกาล พร้อมสนับสนุนภารกิจมูลนิธิโครงการหลวงอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรชาวไทยภูเขา


ขณะเดียวกันได้มีโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จไปแล้ว จำนวน 43 โครงการ ระยะทาง 457.151 กิโลเมตร งบประมาณทั้งสิ้น 2,794.167 ล้านบาท เช่น ถนนสายบ้านแม่แฮน้อย - บ้านแม่สะงะใต้ ตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ และ ถนนทางเข้าศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก, อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ 


นายอภิรัฐ กล่าวต่อว่า ในปัจจุบันมีโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ ประกอบด้วย 1.) โครงการก่อสร้างถนนสายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1009 – บ้านขุนยะ ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทาง 17.611 กิโลเมตร งบประมาณ 135.5 ล้านบาท 2.) โครงการก่อสร้างถนนสายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1009 – บ้านแม่แอบ ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทาง 10.985 กิโลเมตร งบประมาณ 85.205 ล้านบาท 


3.) โครงการก่อสร้างถนนสายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1009 - ศูนย์วิจัยโครงการหลวงขุนห้วยแห้ง ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทาง 18.744 กิโลเมตร งบประมาณ 162.298 ล้านบาท 4.) โครงการก่อสร้างถนนสายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 118 – บ้านทุ่งยาว (ช่วงที่ 2) ตำบลแม่เจดีย์ใหม่ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ระยะทาง 16.875 กิโลเมตร งบประมาณ 108.7 ล้านบาท


ที่มา  กรมทางหลวงชนบท 

ภาพประกอบ กรมทางหลวงชนบท 

ข่าวแนะนำ