TNN online พาณิชย์ดัน"ยุทธศาสตร์ข้าวไทย" ปักหมุดข้าวพันธุ์ใหม่ 6 พันธุ์แรกลงแปลงนาใน 1 ปี

TNN ONLINE

Wealth

พาณิชย์ดัน"ยุทธศาสตร์ข้าวไทย" ปักหมุดข้าวพันธุ์ใหม่ 6 พันธุ์แรกลงแปลงนาใน 1 ปี

 พาณิชย์ดันยุทธศาสตร์ข้าวไทย ปักหมุดข้าวพันธุ์ใหม่ 6 พันธุ์แรกลงแปลงนาใน 1 ปี

“จุรินทร์” ดัน"ยุทธศาสตร์ข้าวไทย" ปี 63-67 ได้แล้ว 6 ใน 12 พันธุ์ ลงแปลงนาใน 1 ปี คาดลดต้นทุนการผลิต เพิ่มผลผลิตต่อไร่ให้สูงขึ้น พร้อมเร่งตั้งวอรูมติดตามส่งออกสู่ตลาดโลก

วันนี้( 11 ก.พ.65) นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์  เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการประกวดข้าวพันธ์ใหม่เพื่อการ พาณิชย์  โดยกล่าวว่า จากยุทธศาสตร์ข้าวไทยปี 63-67 ที่กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรฯ หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องสมาคมผู้ส่งข้าวไทย สมาคมผู้รวบรวมและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว และเกษตรกร  ร่วมผลักดันผ่านความเห็นชอบของที่ประชุมคณะรัฐมนตรี    จนกระทั่งยุทธศาสตร์ข้าวไทยบังคับใช้ มีวิสัยทัศน์สำคัญ คือ ประเทศไทยจะต้องเดินหน้าไปสู่การเป็นผู้นำ ด้านการผลิตและการตลาดข้าวและผลิตภัณฑ์ข้าวคุณภาพของโลก โดยใช้ยุทธศาสตร์ตลาดนำการผลิต เพื่อมุ่งแก้ปัญหา 2 ข้อ 1.ปัญหาการแข่งขันราคา 2.ความหลากหลายของพันธุ์ข้าวมีน้อยเริ่มสู้ไม่ได้  ทั้งนี้เพื่อลดต้นทุนการผลิต และเพิ่มผลผลิตต่อไร่ให้สูงขึ้น สามารถแข่งราคากับคู่แข่งในตลาดโลกได้ ซึ่งเฉลี่ยต้นทุนการผลิตปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 6,000 บาทต่อไร่ จะลดลงภายใน 5 ปีให้เหลือ 3,000 บาทต่อไร่ และผลผลิตต่อไร่ ปัจจุบันเฉลี่ยไร่ละ 465 กิโลกรัม ต้องเพิ่มเป็น 600 กิโลกรัมต่อไร่  อีกทั้งเพื่อเพิ่มความหลากหลายของข้าวไทยให้ผู้บริโภค   โดยเร่งพัฒนาข้าวพันธุ์ใหม่อย่างน้อย 12 พันธุ์ ภายใน 5 ปี โดยเป็นข้าวพื้นแข็ง 4 พันธุ์ ข้าวพื้นนุ่ม 4 พันธุ์ ข้าวหอมไทย 2 พันธุ์ ข้าวโภชนาการสูง 2 พันธุ์ เพื่อตอบโจทย์ตลาดโลก 


โดยการประกวดครั้งนี้ประสบความสำเร็จและได้ผลชัดเจน ได้ข้าวพันธุ์ใหม่เพิ่มขึ้น 6 พันธุ์ ซึ่งเป็นผลสัมฤทธิ์ของการเดินหน้าตามยุทธศาสตร์ข้าวไทย ที่กำหนดไว้ว่าภายใน 5 ปีต้องได้ 12 พันธุ์  เพียงปี 2564-2565 ได้มาแล้ว 6 พันธุ์ และจากนี้ตั้งเป้าว่าจะเดินหน้าเพื่อนำไปสู่การปลูกในแปลงเกษตรกรเพื่อการพาณิชย์ได้จริง  และต้องรีบไปขึ้นทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ที่กรมวิชาการเกษตร ตั้งเป้าว่าไม่เกิน 1 ปี ต้องให้ข้าวพันธุ์ใหม่ลงสู่แปลงนาเกษตรเพื่อการพาณิชย์ได้และเป็นการเพิ่มตัวเลขการส่งออกข้าวต่อไปในอนาคต


ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์ ใช้หลัก “รัฐหนุนเอกชนนำ” ภาคเอกชน  เกษตรกรต้องเป็นตัวนำภายใต้การสนับสนุนอย่างเข้มแข็งของรัฐบาล  ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าต่างประเทศต้องเป็นผู้ประสานงานสำคัญ ให้ผลการประกวดข้าววันนี้เดินหน้าไปสู่ผลสัมฤทธิ์ใน 1 ปี ขอให้ลงแปลงเกษตรกร ร่วมมือกับทุกฝ่ายตั้งเป็น”วอรูม”ขับเคลื่อนเรื่องนี้ให้เกิดผลตามเป้าจริง  และเดินหน้าทำการตลาดพร้อมกับการรักษาตลาดเดิมเพิ่มตลาดใหม่ และฟื้นตลาดเก่ากลับคืนมา  เช่น ตลาดอิรัก ซาอุดีอาระเบีย ตลาดตะวันออกกลางและตลาดอื่นๆที่เป็นเป้าหมาย  และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องมีส่วนในการผลักดันข้าวพันธุ์ใหม่ ช่วยกันสนับสนุนส่งเสริมประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรรับทราบว่ามีคุณภาพมีศักยภาพอย่างไร เพื่อผู้ส่งออกข้าวจะได้รวบรวมข้าว โรงสีจะได้สีและส่งออกได้ ส่งผลดีกับราคาข้าวในประเทศจะได้กระเตื้องขึ้น  ที่มา : กระทรวงพาณิชย์  

ภาพประกอบ : พีอาร์ กระทรวงพาณิชย์ 

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง