TNN online ปีใหม่ 65 ประชาชนเดินทางด้วยเครื่องบินทะลุ 1 แสนคน -สนามบินอุดรธานีฮอตที่สุด

TNN ONLINE

Wealth

ปีใหม่ 65 ประชาชนเดินทางด้วยเครื่องบินทะลุ 1 แสนคน -สนามบินอุดรธานีฮอตที่สุด

ปีใหม่ 65 ประชาชนเดินทางด้วยเครื่องบินทะลุ 1 แสนคน -สนามบินอุดรธานีฮอตที่สุด

กรมท่าอากาศยาน เผยช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 มีประชาชนเดินทางด้วยเที่ยวบินพาณิชย์กว่า 100,000 คน โดยสนามบินอุดรธานีมีผู้ใช้บริการมากสุดเป็นอันดับ 1

วันนี้( 8 ม.ค.65) กรมท่าอากาศยาน เปิดเผยข้อมูลสรุปจำนวนผู้โดยสาร จำนวนเที่ยวบินพาณิชย์ และปริมาณการขนส่งสินค้าในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 ระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 3 มกราคม 2565 โดยท่าอากาศยานในสังกัดกรมท่าอากาศยานที่มีจำนวนผู้โดยสารมากที่สุดอันดับหนึ่งท่าอากาศยานอุดรธานี มีจำนวนผู้โดยสาร 16,507 คน อันดับสองท่าอากาศยานขอนแก่น 13,927 คน และอันดับสามท่าอากาศยานอุบลราชธานี 13,600 คน โดยจำนวนผู้โดยสารที่เดินทางผ่านท่าอากาศยานในสังกัดมีจำนวนรวมทั้งสิ้น 117,865  คน

สำหรับท่าอากาศยานที่มีจำนวนเที่ยวบินพาณิชย์มากสุด 3 อันดับ ได้แก่ ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช จำนวน 162 เที่ยวบิน ท่าอากาศยานอุดรธานี 124 เที่ยวบิน และท่าอากาศยานขอนแก่น 104 เที่ยวบิน โดยมีจำนวนเที่ยวบินพาณิชย์ที่ท่าอากาศยานในสังกัดมีจำนวนรวมทั้งสิ้น 1,010 เที่ยวบิน และท่าอากาศยานที่มีการขนส่งสินค้ามากที่สุด 3 อันดับ ได้แก่ ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี จำนวน 3,981 กิโลกรัม ท่าอากาศยานอุบลราชธานี 2,381 กิโลกรัม และท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช 2,371 กิโลกรัม โดยจำนวนการขนส่งสินค้าของท่าอากาศยานในสังกัดมีจำนวนรวมทั้งสิ้น 13,677 กิโลกรัม

ปีใหม่ 65 ประชาชนเดินทางด้วยเครื่องบินทะลุ 1 แสนคน -สนามบินอุดรธานีฮอตที่สุด

ภาพประกอบ : กลุ่มสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม กรมท่าอากาศยาน


ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบการเดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 ระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 3 มกราคม 2564 โดยรวมพบว่าจำนวนผู้โดยสารในปี 2565 ลดลง 1.16% จำนวนเที่ยวบินในปี 2655 ลดลง 34.54% และปริมาณการขนส่งสินค้าในปี 2565 ลดลง 22.58% 

ทั้งนี้กรมท่าอากาศยานได้ให้บริการโดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ทั้งการตรวจวัดอุณหภูมิคัดกรองผู้โดยสารขาเข้า/ขาออก ผู้ใช้บริการท่าอากาศยาน เจ้าหน้าที่ท่าอากาศยาน การจัดที่นั่งในอาคารที่พักผู้โดยสารแบบเว้นระยะห่าง การทำความสะอาดจุดสัมผัสต่าง ๆ ภายในท่าอากาศยาน และขอความร่วมมือผู้ใช้บริการทุกท่านสวมหน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาที่อยู่ภายในท่าอากาศยาน เพื่อความปลอดภัยและความมั่นใจของผู้ใช้บริการทุกท่านรวมถึงเร่งรัดการก่อสร้างต่างๆเพื่ออำนวยความสะดวกให้มีพื้นที่รองรับผู้โดยสาร


ที่มา : กรมท่าอากาศยาน

ภาพประกอบ : กลุ่มสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม กรมท่าอากาศยาน


ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง