TNN online “ทีเส็บ” จับมือพันธมิตร ปูทางการค้า-ท่องเที่ยวเชื่อมR3A

TNN ONLINE

Wealth

“ทีเส็บ” จับมือพันธมิตร ปูทางการค้า-ท่องเที่ยวเชื่อมR3A

“ทีเส็บ” จับมือพันธมิตร  ปูทางการค้า-ท่องเที่ยวเชื่อมR3A

“ทีเส็บ” จับมือ 4 หน่วยงานเชื่อมโยงการค้า-การลงทุน-อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและไมซ์บนบนเส้นทาง R3A ลุ้นจีนปลดล็อกนักท่องเที่ยวเดินทางมาไทย

นางศุภวรรณ ตีระรัตน์  รองผู้อำนวยการใหญ่ สายงานพัฒนาและนวัตกรรม สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือทีเส็บ เปิดเผยว่า ได้ร่วมกับสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA) สถาบันความร่วมมือเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง สมาคมผู้ขนส่งในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง GMS – FRETA ประเทศไทย  มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดงานประชุมสัมมนานานาชาติ GMS LOGISTIC TOURISM MICE & TRADE FORUM 2021 ระหว่างวันที่ 27-28  ธ.ค.ที่ผ่านมา เพื่อให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการประชุมโลจิสติกส์ ด้านการค้าการลงทุน การท่องเที่ยวและไมซ์ของประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (GMS)


ทั้งนี้ได้หารือเกี่ยวกับความร่วมมือบนเส้นทางการเชื่อมโยง R3A อันประกอบด้วย ไทย ลาว และจีน   เพื่อสร้างเครือข่ายและแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุนในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและไมซ์บนเส้นทางเชื่อมโยง R3A โดยภายในงานได้มีการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการได้ใช้เวทีจับคู่ทางการค้า รองรับนักเดินทางไมซ์ หลังมีการเปิดเส้นทางรถไฟความเร็วสูง จีน-ลาว ไปเมื่อวันที่ 2 ธ.ค.ที่ผ่านมา


นอกจากนี้ได้เชื่อมโยงการคมนาคมในกลุ่มประเทศอนุภาคลุ่มน้ำโขงนับเป็นโครงการบูรณาการเศรษฐกิจในระดับมหภาค ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวและการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม โดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยวและไมซ์ นับว่าเป็นโอกาสสูงมากที่ประเทศไทยจะมีช่องทาง โอกาสในการเปิดรับนักเดินทางกลุ่มนี้จากประเทศจีนตอนใต้ ที่จะเดินทางมาทางรถไฟ รถยนต์และเรือ เพื่อมายังจังหวัดต่างๆ ทางภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย 


ทั้งนี้ทำให้เส้นทางดังกล่าว ถือเป็นเส้นทางแห่งโอกาสและเส้นทางใหม่แห่งอนาคต ในการทำตลาดเพื่อรองรับนักเดินทางและนักธุรกิจไมซ์จากทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในรูปแบบ 1 Marketing 3 Destination 

 

นายศิษฎิวัชร ชีวรัตนพร นายกสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA) กล่าวว่า ปี 65 ต้องลุ้นว่าตลาดใหญ่อย่างประเทศจีนจะกลับมาเปิดประเทศอีกครั้งหรือไม่  โดยจากการได้ประสานงานพูดคุยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเทศจีน ระบุว่าปัจจุบันประเทศจีนยังเลือกดำเนินนโยบาย “Zero Covid” อยู่ เพื่อไม่ให้เกิดความเสี่ยงระบาดซ้ำ 


อย่างไรก็ตาม ยังเชื่อว่าภาพรวมการท่องเที่ยวไทยในปีนี้จะฟื้นตัวดีขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา จากการผ่อนคลายการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศ ส่วนการเตรียมความพร้อมรับนักเดินทางบนเส้นทางเชื่อมโยง R3A นั้น ช่วงนี้เป็นช่วงเวลาเหมาะที่ผู้ประกอบการจะเร่งเตรียมความพร้อม เพราะหากจีนเปิดประเทศจะทำให้นักท่องเที่ยวใช้เส้นทางดังกล่าวเดินทางมาเที่ยวกันเป็นจำนวนมาก


สำหรับเส้นทาง R3A หรือ เส้นทางตามแนวระเบียงเศรษฐกิจแนวเหนือ-ใต้ (North South Economic Corridor) เป็นทางหลวงนานาชาติที่เชื่อมโยงระหว่าง ไทย - ลาว - จีน ด้วยระยะทางประมาณ 1,240 กิโลเมตร จากเชียงรายสู่คุนหมิง เป็นเส้นทางที่สำคัญต่อทั้งภาคการส่งออก โดยเฉพาะสินค้าการเกษตร และภาคการท่องเที่ยว เชื่อมต่อผ่านจุดสำคัญของทั้ง 3 ประเทศ 


รวมถึงเป็นจุดเชื่อมต่อมายังภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย จากเวียงจันทร์ สู่จังหวัดหนองคาย ด้วยการเชื่อมต่อเส้นทางรถไฟระหว่างหนองคาย-เวียงจันทน์ ซึ่งเป็นความร่วมมือ 3 ประเทศ ระหว่างประเทศจีน ไทย และสปป.ลาว


ถนนเส้นนี้ถือเป็นเส้นทางสำคัญในการนำเข้า - ส่งออกสินค้าระหว่างไทยและจีน โดยสินค้าส่วนใหญ่ได้แก่ พืชผัก ผลไม้สด ผลไม้แช่เย็น-แช่แข็ง ผลไม้แปรรูป เครื่องเทศ สมุนไพร และสินค้าอุปโภคบริโภคต่างๆ มีจุดยุทธศาตร์สำคัญคือสินค้าทางการเกษตร พืชผักและผลไม้ 


นอกจากนี้ อีกหนึ่งบทบาทของเส้นทาง R3A ยังเป็นเสมือนเส้นทางเชื่อมต่อวัฒนธรรม และการท่องเที่ยว เป็นเส้นทางที่เปิดโอกาสให้ไทยได้รับนักท่องเที่ยวจากจีนตอนใต้ ไปจนถึงโอกาสในการลงทุนธุรกิจต่างๆ โดยเฉพาะบริเวณสามเหลี่ยมทองคำ รวมถึงโอกาสในการต่อยอดการเดินทางจากจังหวัดหนองคาย มายังกรุงเทพฯ และพัทยา ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ซึ่งจะเพิ่มโอกาสในการติดต่อค้าขาย ลงทุน ทำธุรกิจ รวมถึงการร่วมประชุม สัมมนาทางการค้าต่างๆ ซึ่งจะสามารถสร้างเม็ดเงินจากการใช้จ่ายของนักเดินทางได้อีกมหาศาล


ที่มา    สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)  

ภาพประกอบ  สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)  

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง