TNN online "ครูเจี๊ยบ นนทิยา" หวั่นอาจจะต้องกลับไปสอนออนไลน์อีกครั้ง (มีคลิป)

TNN ONLINE

ข่าวบันเทิง By TrueInside

"ครูเจี๊ยบ นนทิยา" หวั่นอาจจะต้องกลับไปสอนออนไลน์อีกครั้ง (มีคลิป)

ครูเจี๊ยบ นนทิยา หวั่นอาจจะต้องกลับไปสอนออนไลน์อีกครั้ง (มีคลิป)

"เจี๊ยบ นนทิยา" เผยถึงความยากและความต่างของการสอนร้องเพลงทั้งแบบออนไลน์และแบบปกติ

หากเอ่ยถึงชื่อ นนทิยา จิวบางป่า หรือ ครูเจี๊ยบ เชื่อว่าหลายคนต้องรู้จัก ซึ่งปัจจุบันเจ้าตัวได้ผันตัวมาเป็นครูสอนร้องเพลงและเปิดรับสอนร้องเพลงที่บ้าน แต่ด้วยสถานการณ์โควิดในตอนนี้ที่ยังเป็นนิวนอร์มอลทำให้ต้องหันมาสอนเป็นออนไลน์แทน

ครูเจี๊ยบ นนทิยา หวั่นอาจจะต้องกลับไปสอนออนไลน์อีกครั้ง (มีคลิป)

ภาพจาก : True Inside HD

ครูเจี๊ยบ นนทิยา หวั่นอาจจะต้องกลับไปสอนออนไลน์อีกครั้ง (มีคลิป)

ภาพจาก : True Inside HD


โดยเจ้าตัวได้เผยถึงความยากและความต่างของการสอนทั้งสองแบบว่า “การสอนออนไลน์จะได้ยินแค่เสียงของนักเรียนอย่างเดียว แต่การเจอตัวๆจะดีกว่าเพราะจะได้ปรับบุคลิกภาพของนักเรียนด้วย”

ครูเจี๊ยบ นนทิยา หวั่นอาจจะต้องกลับไปสอนออนไลน์อีกครั้ง (มีคลิป)

ภาพจาก : True Inside HD

ครูเจี๊ยบ นนทิยา หวั่นอาจจะต้องกลับไปสอนออนไลน์อีกครั้ง (มีคลิป)

ภาพจาก : True Inside HD

ครูเจี๊ยบ นนทิยา หวั่นอาจจะต้องกลับไปสอนออนไลน์อีกครั้ง (มีคลิป)

ภาพจาก : True Inside HD


Credit: music library Epidemic sound

ข่าวแนะนำ