TNN online เช็กมาตรการพักชำระหนี้ แบงก์ไหนขยายระยะเวลาเพิ่มถึงปีหน้า?

TNN ONLINE

TNN Exclusive

เช็กมาตรการพักชำระหนี้ แบงก์ไหนขยายระยะเวลาเพิ่มถึงปีหน้า?

เช็กมาตรการพักชำระหนี้ แบงก์ไหนขยายระยะเวลาเพิ่มถึงปีหน้า?

รวมมาตรการพักชำระหนี้งวดรถยนต์-หนี้ส่วนบุคคล -บัตรเครดิต แบงก์ไหนเตรียมเรียกเก็บ แบงก์ไหนต่ออายุให้บ้าง? เช็กเลย!!

        ช่วงที่ผ่านมาสถาบันการเงินต่างๆ ได้ออกมาตรการ พักชำระสินเชื่อ เพื่อช่วยสำหรับประชาชนที่กำลังเผชิญกับ วิกฤติโควิด-19 ที่อาจส่งผลกระทบต่อรายได้ บางรายต้องถูกให้ออกจากงานแต่ยังต้องแบกรับภาระหนี้สินต่อไป  ซึ่งขณะนี้มาตรการของหลายธนาคารก็ใกล้จะสิ้นสุดแล้ว ขณะเดียวกันบางธนาคารก็ได้ออกมาตรการช่วยเหลือออกมาเพิ่มเติม เพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบให้กับลูกหนี้ ไปจนถึงปีหน้า จะมีธนาคารไหนบ้างไปติดตามกัน 

 สินเชื่อรถยนต์ 

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

        1. มาตรการช่วยเหลือโดยลดค่างวดผ่อนชำระสูงสุด 30% ของค่างวดเดิม หรือ

        2. มาตรการพักชำระค่างวดทั้ง เงินต้นและดอกเบี้ย สูงสุด 3 เดือน

        ทั้งนี้ กรุงศรี ออโต้ จะเป็นผู้พิจารณาให้ความช่วยเหลือตามมาตรการที่เหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบันของลูกค้า

อ่านเพิ่มเติม : รายละเอียดการพักชำระหนี้ คลิก

ธนาคารกสิกรไทย

        ธนาคารกสิกรไทย พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย เป็นเวลา 3 เดือน โดยขยายเวลาผ่อนชำระอีก 3 เดือน หรือ ลดค่างวด 50% ของค่างวดเดิม เป็นเวลา 6 เดือน โดยขยายเวลาผ่อนชำระอีก 3 เดือน

เช็กมาตรการพักชำระหนี้ แบงก์ไหนขยายระยะเวลาเพิ่มถึงปีหน้า?  ธนาคารทิสโก้

  • สินเชื่อเงินกู้ ประเภทจำนำทะเบียนรถ ลดค่างวด 30% ของค่างวดเดิม โดยขยายเวลาการผ่อนชำระ และอัตราดอกเบี้ยไม่เกิน 22% ต่อปี
  • สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์  พักชำระค่างวด 3 งวด หรือ  ปรับลดค่างวด โดยขยายเวลาการผ่อนชำระ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม : รายละเอียดการผ่อนชำระ คลิก

ธนาคารธนชาต 

        ระยะเวลาโครงการพักชำระหนี้ สินเชื่อรถยนต์ธนชาตDRIVE วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 31 ธันวาคม 2563

เช็กมาตรการพักชำระหนี้ แบงก์ไหนขยายระยะเวลาเพิ่มถึงปีหน้า?

ธนาคารเกียรตินาคิน

        โดยลูกค้าสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ที่ปัจจุบันได้พักชำระเงินต้นตามมาตรการช่วยเหลือระยะที่ 1 ของธนาคารไปแล้วนั้น สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขเดิมของมาตรการช่วยเหลือระยะที่ 1 คือการพักชำระหนี้เงินต้น 6 เดือน โดยมีส่วนลดดอกเบี้ยสำหรับผู้ชำระดอกเบี้ยช่วงพักชำระหนี้ได้ภายใน 6 เดือน หรือการขอขยายระยะเวลาผ่อนชำระนานสูงสุด 24 เดือน นับจากครบกำหนดระยะเวลาพักชำระหนี้

        สำหรับ ผู้อ่านที่สนใจสามารถกรอกแบบฟอร์มพักชำระหนี้ได้ที่ : แบบฟอร์มพักชำระหนี้ผลกระทบจาก COVID-19

ตรีเพชรอีซูซุลิสซิ่ง

  •  พิจารณาช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤต covid-19 มาตรการช่วยเหลือลูกค้าตรีเพชรอีซูซุลิสซิ่ง ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19* ลูกค้าสามารถคลิกเพื่อ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ ได้ที่ https://bit.ly/3dHwY3o และส่งเอกสารที่กรอกข้อความครบถ้วน กลับมาที่ตรีเพชรอีซูซุลิสซิ่ง ผ่าน 2 ช่องทาง ได้แก่

        1. อีเมล : [email protected]

        2. แฟกซ์หมายเลข : 02 966 2283

ราชธานีลิสซิ่ง

        ลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 สามารถเข้าร่วมโครงการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้หรือติดต่อสอบถามที่เบอร์ 02-4319000

        ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

  เช็กด่วน!มาตรการพักหนี้แต่ละแบงก์สิ้นสุดเมื่อไหร่?

  เปิดสถานะกองทุน ประกันสังคม มีพอจ่ายเยียวยาคนตกงานไหม?

  อัปเดตแอปฯธนาคาร เปิดบัญชีออนไลน์แบบไม่เสียค่าธรรมเนียม

สินเชื่อส่วนบุคคล-บัตรเครดิต

        สำหรับสินเชื่อส่วนบุคคลของแต่ละธนาคาร ส่วนใหญ่จะหมดมาตรการพักหนี้ในเดือน ธ.ค.2563 นี้  เนื่องจากที่ผ่านมามีการขยายระยะเวลาสิ้นสุดมาตรการออกมาเรื่อยๆ และบางธนาคารก็ได้เริ่มกลับมาเรียกชำระสินเชื่อไปแล้วตั้งแต่เดือน ต.ค. ที่ผ่านมา  แต่ยังมีบางธนาคารที่ออกมาตรการเพิ่มเติมออกมาเพื่อช่วยเหลือลูกค้า อาทิ การลดอัตราผ่อนชำระขั้นต่ำ หรือ พักชำระเฉพาะเงินต้น หรือดอกเบี้ย เป็นต้น  โดยระยะเวลามาตรการจะต่อเนื่องไปจนถึงสิ้นปี 2564 ได้แก่ 

1. ธนาคารกรุงศรี 

        ธนาคารกรุงศรีได้มีมาตรการปรับลดอัตราผ่อนชำระขั้นต่ำแบบอัตโนมัติให้กับลูกค้าบัตรเครดิต  เพื่อช่วยเหลือลุกค้า รวมถึง สินเชื่อบ้าน สินเชื่อส่วนบุคคล และสินเชื่อเพื่อธุรกิจ ที่ปรับลดอัตราผ่อนชำระค่า งวด พักเงินต้นและพักชำระเงินผ่อน  โดยมาตรการจะสิ้นสุด 31 ธ.ค.64

เช็กมาตรการพักชำระหนี้ แบงก์ไหนขยายระยะเวลาเพิ่มถึงปีหน้า? เช็กมาตรการพักชำระหนี้ แบงก์ไหนขยายระยะเวลาเพิ่มถึงปีหน้า?

2. ธนาคารไทยพาณิชย์ 

        ธนาคารไทยพาณิชย์ได้ออกมาตรการพิเศษ เพื่อบรรเทาผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19  โดยการปรับลดอัตราผ่อนชำระขั้นต่ำ จากเดิมที่ 10%  รวมทั้งพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย ตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด แบบอัตโนมัติ  เช็กมาตรการพักชำระหนี้ แบงก์ไหนขยายระยะเวลาเพิ่มถึงปีหน้า? เช็กมาตรการพักชำระหนี้ แบงก์ไหนขยายระยะเวลาเพิ่มถึงปีหน้า?

3. ธนาคารกสิกรไทย 

         กสิกรไทยก็ได้ออกมาตรการเช่นเดียวกันกับธนาคารไทยพาณิชย์  โดยการปรับลดอัตราผ่อนชำระขั้นต่ำ จากเดิมที่ 10%  รวมทั้งพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย หรือเลือกโปรแกรมการพักชำระหนี้ได้ตามศักยภาพการชำระของลูกค้า ตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด 

เช็กมาตรการพักชำระหนี้ แบงก์ไหนขยายระยะเวลาเพิ่มถึงปีหน้า?

4. ธนาคารกรุงเทพ

        ธนาคารกรุงเทพ มีมาตรการช่วยลูกค้า ทั้งการผ่อนผันให้ไม่ต้องชำระตามยอกเรียกเก็บนาน 3 รอบบัญชี ลดอัตราผ่อนชำระขั้นต่ำ ลดดอกเบี้ย และยกเว้นดอกเบี้ยตาม ซึ่งจะพิจารณาจากผลกประทบที่ได้รับ เป็นต้น 

เช็กมาตรการพักชำระหนี้ แบงก์ไหนขยายระยะเวลาเพิ่มถึงปีหน้า?

5. ธนาคารกรุงไทย 

        สำหรับธนาคารกรุงไทย จะพิจารณาตามความเดือดร้อนของลูกค้า และประเภทของสินเชื่อ เป็นต้น

เช็กมาตรการพักชำระหนี้ แบงก์ไหนขยายระยะเวลาเพิ่มถึงปีหน้า?

        ข้อมูลข้างต้นเป็นข้อมูลในเบื้องต้นเท่านั้น หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามได้ที่คอลเซ็นเตอร์ หรือเว็บไซต์ของธนาคาร ได้เลย 

เกาะติดข่าวที่นี่

website: www.TNNTHAILAND.com
facebook : TNNONLINE
facebook live : TNN Live
twitter : TNNONLINE
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNONLINE
Instagram : TNN_ONLINE
TIKTOK : @TNNONLINE

ข่าวแนะนำ