TNN online Vertical Aerospace ทำสถิติยอดการสั่งจองเครื่องบินพลังงานไฟฟ้า VA-X4 ล่วงหน้า 1,350 ลำ

TNN ONLINE

Tech

Vertical Aerospace ทำสถิติยอดการสั่งจองเครื่องบินพลังงานไฟฟ้า VA-X4 ล่วงหน้า 1,350 ลำ

Vertical Aerospace ทำสถิติยอดการสั่งจองเครื่องบินพลังงานไฟฟ้า VA-X4 ล่วงหน้า 1,350 ลำ

เครื่องบินพลังงานไฟฟ้า VA-X4 บรรทุกผู้โดยสารได้ประมาณ 4 ที่นั่ง บินด้วยความเร็ว 325 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

บริษัท Vertical Aerospace ผู้พัฒนาเครื่องบินพลังงานไฟฟ้า VA-X4 ประกาศความสำเร็จทำสถิติยอดการสั่งจองเครื่องบินพลังงานไฟฟ้าล่วงหน้า 1,350 ลำ มูลค่ากว่า 5,400 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 180,440 ล้านบาท ตั้งเป้าเป็นบริษัทแรกที่ได้ใบรับรองมาตรฐานการบินจากสำนักงานความปลอดภัยการบินแห่งยุโรป (EASA) ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีความเข้มงวดในการออกใบรับรองมาตรฐานการบินและอาจมีความเข้มงวดมากกว่าองค์การบริหารการบินแห่งชาติสหรัฐอเมริกา (FAA)


ความสำเร็จของยอดสั่งจองเครื่องบินพลังงานไฟฟ้า VA-X4 ของบริษัทกลายเป็นสิ่งที่อยู่เหนือความคาดหมาย เนื่องจากปัจจุบันเครื่องบินรุ่นนี้อยู่ในช่วงของการวิจัยพัฒนาต้นแบบ โดยทางบริษัทได้เปิดเผยคลิปวิดีโอการวิจัยพัฒนาออกมาเป็นระยะผ่านทางเว็บไซต์และโซเชียลมีเดียของทางบริษัทเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าผู้สั่งจองเครื่องบินพลังงานไฟฟ้าและบุคคลอื่น ๆ ที่สนใจเทคโนโลยีการบิน


เครื่องบินพลังงานไฟฟ้า VA-X4 ได้รับการออกแบบให้มีความคล่องตัวตามหลักอากาศพลศาสตร์สามารถบรรทุกผู้โดยสารได้ประมาณ 4 ที่นั่ง บินด้วยความเร็วสูงสุดประมาณ 325 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ขณะบินบนท้องฟ้าสร้างเสียงดังในระดับ 45-60 เดซิเบล เพื่อรบกวนชุมชนที่อยู่อาศัยด้านล่างเส้นทางการบินให้น้อยมากที่สุด เครื่องบินใช้แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนและมอเตอร์ไฟฟ้าพร้อมใบพัดจำนวน 4 ชุด แกนของมอเตอร์ไฟฟ้าและใบพัดสามารถหมุนปรับเปลี่ยนองศาได้เพื่อรองรับการบินขึ้นและลงจอดในแนวดิ่ง (eVTOL) เครื่องบินสามารถบินได้ระยะทางประมาณ 161 กิโลเมตรต่อการชาร์จพลังงานไฟฟ้า 1 ครั้ง


บริษัทมีแผนการนำเครื่องบินพลังงานไฟฟ้า VA-X4 ขึ้นทดสอบบินครั้งแรกในช่วงปี 2022 ซึ่งนับว่าช้ากว่าบริษัทคู่แข่งหลายแห่งในสหรัฐอเมริกาที่เริ่มทำการทดสอบเครื่องบินพลังงานไฟฟ้าไปแล้วมากกว่า 1,000 เที่ยวบิน อย่างไรก็ตามบริษัท Vertical Aerospace ยังคงเดินหน้าพัฒนาเครื่องบินพลังงานไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องเพื่อขอใบรับรองมาตรฐานการบินจากสำนักงานความปลอดภัยการบินแห่งยุโรป (EASA) ภายในช่วงปี 2024 และเริ่มต้นสายการผลิตเต็มรูปแบบเพื่อส่งมอบเครื่องบินให้กับลูกค้าผู้สั่งจองล่วงหน้า
ข้อมูลจาก newatlas.com 

ภาพจาก vertical-aerospace.com

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง