TNN online นายกรัฐมนตรีอังกฤษเตรียมออกกฎหมายบ้านที่สร้างใหม่ในปี 2022 ต้องมีจุดชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า

TNN ONLINE

Tech

นายกรัฐมนตรีอังกฤษเตรียมออกกฎหมายบ้านที่สร้างใหม่ในปี 2022 ต้องมีจุดชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า

นายกรัฐมนตรีอังกฤษเตรียมออกกฎหมายบ้านที่สร้างใหม่ในปี 2022 ต้องมีจุดชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า

นายกรัฐมนตรีอังกฤษประกาศเตรียมออกกฎหมายให้บ้านที่สร้างใหม่ในปี 2022 ต้องมีจุดชาร์จรถยนต์พลังงานไฟฟ้า

นายกรัฐมนตรีอังกฤษบอริส จอห์นสันประกาศเตรียมออกกฎหมายให้บ้าน อาคารพาณิชย์และลานจอดรถที่สร้างใหม่ในปี 2022 ต้องมีจุดชาร์จรถยนต์พลังงานไฟฟ้า ระหว่างการกล่าวสุนทรพจน์ในการประชุมประจำปีของสมาพันธ์อุตสาหกรรมแห่งอังกฤษ (CBI) เพื่อส่งเสริมการใช้งานรถยนต์พลังงานไฟฟ้าในประเทศอังกฤษ กฎหมายดังกล่าวอาจทำให้มีจุดชาร์จรถยนต์พลังงานไฟฟ้าเพิ่มขึ้นประมาณ 145,000 จุดต่อปี


ปัจจุบันประเทศอังกฤษประสบความสำเร็จในการติดตั้งจุดชาร์จรถยนต์พลังงานไฟฟ้าไปแล้วกว่า 250,000 จุด ซึ่งเป็นจำนวนที่เพิ่มขึ้นประมาณ 50% ภายในระยะเวลาเพียง 1 ปี อย่างไรก็ตามรายละเอียดของกฎหมายข้อกำหนดต่างๆ ยังไม่ประกาศออกมาอย่างเป็นทางการและต้องใช้กระบวนการผ่านร่างกฎหมายของรัฐสภาอังกฤษอีกหลายขั้นตอนก่อนประกาศใช้ หากกฎหมายฉบับนี้ประกาศใช้ประเทศอังกฤษจะเป็นประเทศแรกของโลกที่ออกกฎหมายในลักษณะดังกล่าว


ปริมาณของจุดชาร์จรถยนต์พลังงานไฟฟ้าเป็นการเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้ใช้งานรถยนต์พลังงานไฟฟ้าได้อย่างตรงจุดมากที่สุด เนื่องจากสามารถเพิ่มความสะดวกในการมองหาจุดชาร์จพลังงานไฟฟ้าจากสถานที่ต่าง ๆ รวมไปถึงการติดตั้งและก่อสร้างจุดชาร์จรถยนต์พลังงานไฟฟ้าใช้ต้นที่ต่ำและมีความปลอดภัยสูงเมื่อเปรียบเทียบกับปั้มน้ำมันเชื้อเพลิงที่ต้องทำการติดตั้งเชื้อเพลิงน้ำมันที่ไหวต่อความร้อนและการระเบิดเมื่อเกิดข้อผิดพลาด


ข้อมูลสถิติในปี 2020 พบว่าประเทศอังกฤษมีรถยนต์พลังงานไฟฟ้าใช้งานแล้วกว่า 675,000 คัน โดยแบ่งเป็นรถยนต์พลังงานไฟฟ้า BEV ประมาณ 345,000 คัน รถยนต์พลังงานไฟฟ้า PHEV ประมาณ 325,000 คัน ที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย หากนับเฉพาะปี 2019 เพียงปีเดียวมียอดการจดทะเบียนรถยนต์พลังงานไฟฟ้าเพิ่มขึ้นกว่า 66% หรือประมาณ 175,000 คัน การส่งเสริมให้ประชาชนใช้งานรถยนต์พลังงานไฟฟ้าจำเป็นต้องอาศัยการทำงานร่วมกันระหว่างนโยบายภาครัฐบาลที่ชัดเจนและส่งเสริมภาคเอกชนให้เกิดกระบวนการผลิตและจำหน่วยรถยนต์พลังงานไฟฟ้า


ข้อมูลจาก newatlas.com 

ภาพจาก zevaaero.com

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง