TNN online โดรน AB6 JetQuad พลังขับเคลื่อนเครื่องยนต์ไอพ่นไมโครเทอร์ไบน์ (Microturbine)

TNN ONLINE

Tech

โดรน AB6 JetQuad พลังขับเคลื่อนเครื่องยนต์ไอพ่นไมโครเทอร์ไบน์ (Microturbine)

โดรน AB6 JetQuad พลังขับเคลื่อนเครื่องยนต์ไอพ่นไมโครเทอร์ไบน์ (Microturbine)

โดรน AB6 JetQuad สามารถบินทำความเร็วมากกว่า 644 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ระยะทางไกลประมาณ 50 กิโลเมตร

โดรนบินเทคโนโลยีอากาศยานขนาดเล็กที่ได้รับการพัฒนาขึ้นมาหลายรูปแบบ ล่าสุดบริษัทเอกชนในรัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ทำการพัฒนาโดรน AB6 JetQuad รุ่นใหม่ล่าสุดขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ไอพ่นไมโครเทอร์ไบน์ (Microturbine) สามารถทำการบินขึ้นลงในแนวดิ่ง (VTOL) โดยใช้พลังงานเชื้อเพลิงแบบเดียวกับเครื่องบินเจ็ทเพิ่มประสิทธิภาพในการบินของโดรนทั้งในด้านความเร็วและการขนส่งสินค้าพัสดุขึ้นสู่อากาศไปส่งยังตำแหน่งต่าง ๆ


ก่อนหน้านี้โดรนบินมักใช้พลังงานไฟฟ้าขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์และใบพัดซึ่งทำให้พบปัญหาในด้านความสามารถในการบินที่ทำได้น้อยลง ความเร็วสูงสุดในการบินถูกจำกัดไว้ด้วยขีดความสามารถของใบพัด รวมไปถึงขนาดของใบพัดกินเนื้อที่กว้างในการบินขึ้นลงในแนวดิ่ง (VTOL) แม้โดรนพลังงานไฟฟ้าจะมีจุดเด่นในเรื่องของการใช้พลังงานสะอาดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม


โดรน AB6 JetQuad ได้รับการออกแบบตามหลักอากาศพลศาสตร์ แก้ไขปัญหาของโดรนบินพลังงานไฟฟ้า โครงสร้างขนาดของโดรน AB6 JetQuad มีความกะทัดรัดน้ำหนักประมาณ 24 กิโลกรัม กว้าง 93.1 เซนติเมตร สูง 40.2 เซนติเมตร ติดตั้งเครื่องยนต์ไอพ่นไมโครเทอร์ไบน์ (Microturbine) ทรงพลังงานเชื้อเพลิงน้ำมันก๊าดหรือน้ำมันเจ็ท-เอแบบที่ใช้ในเครื่องบินเจ็ท โดรนสามารถทำความเร็วในการบินมากกว่า 644 กิโลเมตรต่อชั่วโมง บินระยะทางไกลประมาณ 50 กิโลเมตร เพดานบินสูงสุด 11 กิโลเมตร


ปัจจุบันบริษัทได้ทำการพัฒนาโดรนรุ่นนี้เกือบเสร็จสมบูรณ์และเตรียมวางจำหน่ายในช่วงปี 2022 สำหรับการประยุกต์ใช้งานโดรน AB6 JetQuad สามารถทำได้หลากหลายรูปแบบ เช่น การบินขนส่งสินค้าพัสดุด้วยความเร็วสูงในทุกสภาพอากาศ ติดตั้งกล้องวิดีโอบันทึกภาพมุมสูงในงานกิจกรรมนิทรรศการกลางแจ้ง โดรนรักษาความปลอดภัยหรือในภารกิจด้านการทหาร เทคโนโลยีโดรนรูปแบบต่าง ๆ มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยไม่จำกัดรูปแบบแต่สุดท้ายระยะเวลาการใช้งานจะเป็นบทพิสูจน์ประสิทธิภาพที่แท้จริงของโดรนประเภทต่าง ๆ
ข้อมูลจาก newatlas.com 

ภาพจาก cosimoscotucci.com

ข่าวฮิตติดแท็ก

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง