TNN online รัฐแคลิฟอร์เนียออกกฏรถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติปล่อยมลพิษ 0% ในปี 2030

TNN ONLINE

Tech

รัฐแคลิฟอร์เนียออกกฏรถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติปล่อยมลพิษ 0% ในปี 2030

รัฐแคลิฟอร์เนียออกกฏรถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติปล่อยมลพิษ 0% ในปี 2030

รถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติทุกคันที่วางขายและจดทะเบียนใหม่ในรัฐแคลิฟอร์เนียจะต้องปล่อยมลพิษเท่ากับ 0% ภายในปี 2030

ผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนียลงนามในร่างกฎหมายสิ่งแวดล้อมฉบับสำคัญเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศ โดยกำหนดให้รถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติทุกคันที่วางขายและจดทะเบียนใหม่จะต้องปล่อยมลพิษเท่ากับ 0% ภายในปี 2030 นอกจากนี้กฎหมายยังครอบคลุมรถยนต์ส่วนบุคคลจะต้องปล่อยมลพิษเท่ากับ 0% ภายในปี 2035 สำหรับรถบรรทุกและรถขนส่งเชิงพาณิชย์ที่จะต้องปล่อยมลพิษเท่ากับ 0% ภายในปี 2045 เนื่องจากต้องเวลาภาคเอกชนปรับตัวจากรถยนต์ที่ใช้พลังงานน้ำมัน


รัฐแคลิฟอร์เนียเป็นรัฐแรกในสหรัฐอเมริกาที่ออกกฎหมายห้ามการจำหน่ายรถยนต์ที่ใช้พลังงานน้ำมันทั้งหมดและมีอีกอย่างน้อย 15 รัฐในสหรัฐอเมริกาที่กำลังผ่านร่างกฎหมายคล้ายกับรัฐแคลิฟอร์เนียซึ่งสอดคล้องกับนโยบายหลักของรัฐบาลกลางประธานาธิบดีโจ ไบเดนของสหรัฐอเมริกาที่ให้ความสำคัญกับรถยนต์พลังงานไฟฟ้าโดยการส่งเสริมให้หน่วยงานราชการในประเทศใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้าเป็นหลัก


ตลาดรถยนต์ขนาดใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกาอยู่ที่รัฐแคลิฟอร์เนีย โดยมีรถยนต์ที่จดทะเบียนในรัฐนี้ประมาณ 15 ล้านคัน แม้จำนวนรถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติยังมีสัดส่วนที่น้อยเมื่อเทียบกับจำนวนรถยนต์ทั้งหมดในรัฐแคลิฟอร์เนีย รัฐบาลท้องถิ่นของรัฐแคลิฟอร์เนียพยายามส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีรถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบันมีบริษัทที่ได้รับอนุญาติให้พัฒนาเทคโนโลยีรถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติในรัฐแคลิฟอร์เนียไปแล้วกว่า 50 บริษัท 


บริษัทผู้พัฒนารถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติที่มีความคืบหน้าและเริ่มทดสอบการใช้งานมาระยะหนึ่ง ตัวอย่างเช่น Waymo บริษัทในเครือ Alphabet ที่เริ่มทดสอบให้บริการในรูปแบบ Robotaxi โดยใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้า Jaguar รุ่น I-PACE SUV ในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา บริษัท Cruise เริ่มทดสอบให้บริการโดยใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้าขับเคลื่อนอัตโนมัติ Chevy Bolt ในช่วงเดือนมกราคมปี 2017


นอกจากรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีการกำหนดเป้าหมายเลิกใช้รถยนต์พลังงานน้ำมันที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศยังมีประเทศอื่น ๆ ที่วางแผนการในลักษณะเดียวกัน เช่น ประเทศอังกฤษกำหนดเป้าหมายไว้ในปี 2030 ประเทศนอร์เวย์กำหนดเป้าหมายไว้ในปี 2030 ประเทศเนเธอร์แลนด์กำหนดเป้าหมายไว้ในปี 2030 ประเทศฝรั่งเศสกำหนดเป้าหมายไว้ในปี 2040 ประเทศเยอรมนีกำหนดเป้าหมายไว้ในปี 2030 และสิงคโปร์กำหนดเป้าหมายไว้ในปี 2040 ซึ่งนับเป็นความท้าทายครั้งสำคัญสำหรับการเปลี่ยนผ่านจากรถยนต์พลังงานน้ำมันไปสู่รถยนต์พลังงานไฟฟ้า


แหล่งที่มา theverge.com  , caranddriver.com  , reuters.com   

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง