TNN online เนื้อไก่ปรุงสุกพร้อมรับประทานจากเครื่องพิมพ์ 3 มิติและแสงเลเซอร์

TNN ONLINE

Tech

เนื้อไก่ปรุงสุกพร้อมรับประทานจากเครื่องพิมพ์ 3 มิติและแสงเลเซอร์

เนื้อไก่ปรุงสุกพร้อมรับประทานจากเครื่องพิมพ์ 3 มิติและแสงเลเซอร์

การเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในวงการอาหารโลกกำลังเริ่มต้นขึ้นด้วยเทคโนโลยีเครื่องพิมพ์ 3 มิติ

ทีมนักวิจัยมหาวิทยาลัยโคลัมเบีย ประเทศสหรัฐอเมริกาพัฒนาเทคโนโลยีใหม่สร้างเนื้อไก่สังเคราะห์ปรุงสุกพร้อมรับประทานโดยใช้เครื่องพิมพ์ 3 มิติ ทำงานร่วมกับแสงเลเซอร์ให้ความร้อน เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดแตกต่างจากวิธีการเดิมที่สามารถสร้างได้เพียงเนื้อไก่สังเคราะห์ที่ยังไม่ผ่านความร้อน ก้าวสำคัญของการพัฒนาอาหารสำเร็จรูปแหล่งโปรตีนจากเนื้อสัตว์ที่ไม่จำเป็นต้องทำฟาร์มเลี้ยงสัตว์ขนาดใหญ่ลดกิจกรรมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเข้าสู่ชั้นบรรยากาศ


เทคโนโลยีเครื่องพิมพ์ 3 มิติถูกพัฒนาขึ้นและนำมาใช้งานหลากหลายรูปแบบ เช่น งานก่อสร้าง การขึ้นรูปวัสดุ การแพทย์ ชิ้นส่วนยานอวกาศ งานศิลปะ รวมไปถึงการผลิตอาหารเนื้อสัตว์สังเคราะห์ เครื่องพิมพ์ 3 มิติสามารถสร้างเนื้อสัตว์สังเคราะห์ในรายละเอียดระดับมิลลิเมตร อย่างไรก็ตามทีมนักวิจัยมองเห็นปัญหาในการสร้างเนื้อสัตว์เทียมจากเครื่องพิมพ์ 3 มิติ ที่ไม่สามารถสร้างเนื้อสัตว์สังเคราะห์ที่สุกพร้อมรับประทานได้ ทีมนักวิจัยจึงพัฒนาเครื่องพิมพ์ 3 มิติรูปแบบใหม่ที่อาศัยการทำงานร่วมกับการยิงแสงเลเซอร์


ขั้นตอนการผลิตเนื้อไก่สังเคราะห์ปรุงสุกพร้อมรับประทานจากเครื่องพิมพ์ 3 มิติ เริ่มต้นจากการวางโครงสร้างเส้นใยของเนื้อไก่สังเคราะห์โดยใช้เครื่องพิมพ์ 3 มิติ ในขั้นตอนนี้นักวิจัยสามารถเลือกรูปแบบจัดวางของโครงสร้างเส้นใยของเนื้อไก่สังเคราะห์ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ลายลูกไม้ ตารางกระดานหมากรุก หรือเลียนแบบโครงสร้างเส้นใยของเนื้อไก่ในธรรมชาติ หลังจากนั้นทีมนักวิจัยใช้แสงเลเซอร์ให้ความร้อนกับเนื้อไก่สังเคราะห์ ผลการทดลองนักวิจัยค้นพบว่าแสงเลเซอร์สีน้ำเงินสามารถทำให้เนื้อไก่ด้านในสุกได้ดีขึ้น ในขณะที่แสงเลเซอร์อินฟราเรดช่วยให้สีด้านนอกของเนื้อไก่มีสีน้ำตาลน่ารับประทานคล้ายไก่ย่างด้วยความร้อนปกติทั่วไป


นอกจากทีมนักวิจัยมหาวิทยาลัยโคลัมเบีย ก่อนหน้านี้ทีมนักวิจัยจาก MIT ในสหรัฐอเมริกายังค้นพบว่าการจัดวางของโครงสร้างเส้นใยอาหารที่ผลิตจากเครื่องพิมพ์ 3 มิติ ส่งผลกระทบต่อความรู้สึกอิ่มในการรับประทานอาหารของมนุษย์ ซึ่งมีความเป็นไปได้ว่าในอนาคตเครื่องพิมพ์ 3 มิติ อาจสามารถสร้างอาหารสังเคราะห์ที่มีทั้งรสชาติ รสสัมผัส ปริมาณสารอาหาร โครงสร้างเส้นใยของอาหารที่เหมาะสมกับมนุษย์แต่ละคนขึ้นมาโดยเฉพาะ เนื่องจากความสามารถในการเผาพลาญพลังงานในร่างกายของมนุษย์แต่ละคนมีความแตกต่างกัน การเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในวงการอาหารโลกกำลังเริ่มต้นขึ้นด้วยเทคโนโลยีเครื่องพิมพ์ 3 มิติ  


เนื้อไก่ปรุงสุกพร้อมรับประทานจากเครื่องพิมพ์ 3 มิติและแสงเลเซอร์

เนื้อไก่ปรุงสุกพร้อมรับประทานจากเครื่องพิมพ์ 3 มิติและแสงเลเซอร์

เนื้อไก่ปรุงสุกพร้อมรับประทานจากเครื่องพิมพ์ 3 มิติและแสงเลเซอร์


แหล่งที่มา futurism.com , arstechnica.com  

ข่าวแนะนำ