TNN online เกิดขึ้นแล้ว !! .. สีที่ขาวที่สุดในโลก

TNN ONLINE

Tech

เกิดขึ้นแล้ว !! .. สีที่ขาวที่สุดในโลก

เกิดขึ้นแล้ว !! .. สีที่ขาวที่สุดในโลก

สีขาวที่ขาวที่สุดในโลก ใช้แล้วทำให้บ้านเย็นขึ้นด้วย

นักวิจัยจากมหาวิทยาลัย Purdue University ใช้เวลากว่า 7 ปีทำการสร้างสีทาบ้าน ที่ "ขาวที่สุดในโลก" จนได้ลงบันทึกใน Guinness World Records ว่าเป็นสีที่ขาวที่สุดได้สำเร็จ แต่ความพิเศษของสีตัวนี้ไม่ใช่ความขาวของมัน แต่อยู่ที่ความสามารถในการลดการใช้งานเครื่องปรับอากาศในอาคารลงได้


เกิดขึ้นแล้ว !! .. สีที่ขาวที่สุดในโลก

สีขาวของ Purdue สามารถสะท้อนแสงแดดได้มากถึง 98.1% ทำให้พื้นผิวที่เคลือบสีเย็นลง ช่วยลดความจำเป็นในการใช้เครื่องปรับอากาศ ต่างจากสีทั่วไปในปัจจุบัน ที่แม้จะสามารถสะท้อนแสงอาทิตย์ได้ 80-90% แต่ไม่ทำให้พื้นผิวเย็นลงแต่อย่างใด การทาสีที่ครอบคลุมพื้นหลังคาขนากประมาณ 1,000 ตารางฟุต (92 ตารางเมตร) จะช่วยสร้างพลังความเย็นได้เทียบเท่ากับ 10 กิโลวัตต์ ซึ่งมีประสิทธิภาพมากกว่าเครื่องปรับอากาศที่ใช้โดยบ้านส่วนใหญ่

เกิดขึ้นแล้ว !! .. สีที่ขาวที่สุดในโลก

สีของ Purdue ใช้สารประกอบเคมีที่เรียกว่าแบเรียมซัลเฟตที่มีความเข้มข้นสูงมากในการพัฒนาขึ้นมา ซึ่งโดยทั่วไปเป็นสารที่ใช้สำหรับทำกระดาษภาพถ่ายและเครื่องสำอางสีขาว ทางทีมยังได้ใช้ขนาดอนุภาคแบเรียมซัลเฟตที่แตกต่างกันในสี ช่วยให้สามารถกระจายสเปกตรัมแสงของแสงอาทิตย์ที่สูงขึ้นได้ 


แหล่งที่มา purdue.edu

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง