TNN online จีนเปิดตัว "กังหันลมใหญ่ที่สุดในโลก" สามารถผลิตไฟฟ้าให้บ้าน 20,000 หลังทุกปี

TNN ONLINE

Tech

จีนเปิดตัว "กังหันลมใหญ่ที่สุดในโลก" สามารถผลิตไฟฟ้าให้บ้าน 20,000 หลังทุกปี

จีนเปิดตัว กังหันลมใหญ่ที่สุดในโลก สามารถผลิตไฟฟ้าให้บ้าน 20,000 หลังทุกปี

จีนเปิดตัวกังหันลมใหญ่ที่สุดในโลก สามารถผลิตไฟฟ้าให้บ้าน 20,000 หลังทุกปี

Guangdong, Mingyang Smart Energy Group บริษัทพลังงานสะอาดของประเทศจีน ทำการเปิดตัว "MySE 16.0-242" กังหันลมใหญ่ที่สุดในโลกขนาด 16 เมกะวัตต์ (MW) ต้องใช้พลังงานลม 10 กิกะวัตต์ในการสร้างพลังงานออกมา มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 793 ฟุต (242 ม.) ใบมีดแต่ละใบมีความยาว 387 ฟุต (118 ม.) ตัวกังหันกินพื้นที่ประมาณ 500,000 ตารางฟุต (46,000 ตารางเมตร) สามารถผลิตพลังงานได้เพิ่มขึ้น 45% โดยกินพื้นที่เพิ่มขึ้นเพียง 19% เท่านั้น เมื่อเทียบกับกังหันรุ่นก่อนหน้า (11 MW)


Guangdong, Mingyang Smart Energy Group ก่อนหน้านี้ได้มีการสร้างกังหันขนาด 5.5 MW, 6.45 MW, 7.25 MW, 8.3 MW, และ 11 MW ออกมาก่อนแล้ว และ 16 MW หรือ MySE 16.0-242 คือรุ่นล่าสุดของบริษัท


จีนเปิดตัว กังหันลมใหญ่ที่สุดในโลก สามารถผลิตไฟฟ้าให้บ้าน 20,000 หลังทุกปี


MySE 16.0-242 สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าออกมาได้ 80000 MWh/ ปี ซึ่งเป็นพลังงานที่มากพอสำหรับบ้าน 20,000 หลัง กังหันแต่ละเสาสามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 1.6 ล้านตัน ใช้งานได้ต่อเนื่อง 25 ปี อย่างไรก็ตาม MySE 16.0-242 มีแผนจะเปิดตัวรุ่นต้นแบบในปี 2022 นี้ และจะติดตั้งบนบนพื้นทะเลหรือวางบนฐานลอย


จีนเปิดตัว กังหันลมใหญ่ที่สุดในโลก สามารถผลิตไฟฟ้าให้บ้าน 20,000 หลังทุกปี

Energy Information Administration (EIA) ประมาณการว่า ต้นทุนการผลิตพลังงานจากไซต์บนชายฝั่งคือ 31 ดอลลาร์/ MWh เทียบเท่ากับการผลิตพลังงานจากแสงอาทิตย์และพลังงานความร้อนใต้พิภพ อย่างไรก็ตาม เมื่อรวมสิ่งก่อสร้างที่ที่อยู่นอกชายฝั่งด้วย ต้นทุนการก่อสร้างที่สูงทำให้ต้นทุนต่อหน่วย MWh เพิ่มขึ้นเป็น 115 ดอลลาร์ สิ่งนี้ทำให้หลาย ๆ พยายามลดต้นทุนการผลิตลง ซึ่งกังหันลมก็ดูเป็นทางออกที่ดีของปัญหานี้


แหล่งที่มา myse.com.cn