TNN online NASA เผย !! สิ่งชีวิตอยู่รอดบนดาวอังคารได้เพียงชั่วคราว

TNN ONLINE

Tech

NASA เผย !! สิ่งชีวิตอยู่รอดบนดาวอังคารได้เพียงชั่วคราว

NASA เผย !! สิ่งชีวิตอยู่รอดบนดาวอังคารได้เพียงชั่วคราว

จากการทดสอบ NASA เปิดเผยว่า จุลินทรีย์จะสามารถอาศัยอยู่บนพื้นผิวของดาวอังคารได้ชั่วคราวเท่านั้น

เมื่อปีที่แล้วทาง NASA ได้ปรับปรุงนโยบายของตนเองใหม่ เพื่อไม่ให้ดวงจันทร์และดาวอังคารต้องปนเปื้อนจากสิ่งที่มนุษย์นำมาด้วย พวกเขาต้องมั่นใจว่าสิ่งมีชีวิตหรือสารปนเปื้อนอื่น ๆ จากโลกของเรา จะต้องไม่ติดไปยังโลกอื่นโดยที่พวกเราไม่รู้ตัว เนื่องเพราะมันอาจส่งผลต่อการค้นหาสิ่งมีชีวิตนอกโลก การพาพวกเขากลับมาจากโลกอื่น และอาจส่งผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมของโลกเราได้ NASA และ German Aerospace Center จึงได้ส่งสิ่งมีชีวิตอย่างเชื้อราและแบคทีเรียหลายชนิดขึ้นไปยังชั้นสตราโตสเฟียร์เมื่อปี 2019 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการทดลอง MARSBOx โดยสตราโตสเฟียร์คือชั้นบรรยากาศที่ 2 ของโลก อยู่เหนือชั้นโอโซนขึ้นไป ชั้นบรรยากาศชั้นนี้มีสภาพใกล้เคียงกับดาวอังคารมาก ๆ จึงเหมาะที่จะส่งสิ่งมีชีวิตขึ้นไปทดสอบว่าจะสามารถมีชีวิตรอดอยู่บนดาวอังคารได้หรือไม่

NASA เผย !! สิ่งชีวิตอยู่รอดบนดาวอังคารได้เพียงชั่วคราว

จากการทดสอบ NASA  เปิดเผยว่า จุลินทรีย์จะสามารถอาศัยอยู่บนพื้นผิวของดาวอังคารได้ชั่วคราวเท่านั้น แต่พบว่าพวกสปอร์สามารถฟื้นกลับมามีชีวิตได้ เมื่อถูกนำกลับมายังโลกแล้ว ในการทดสอบ ทาง NASA ได้ส่งสปอร์เชื้อราหลายชนิดขึ้นไป โดยบรรจุไว้ในภาชนะอลูมิเนียม MARSBOx ในนั้นถูกแบ่งออกเป็น 2 ชั้น โดยชั้นล่างจะถูกทำให้ป้องกันผลกระทบจากรังสีต่าง ๆ เพื่อที่ทาง NASA จะสามารถแยกผลกระทบที่เกิดขึ้นจากรังสีออกจากผลกระทบของสภาพแวดล้อมอื่น ๆ ได้ จากนั้นจึงนำ MARSBOx ไปใส่ไว้ในบอลลูน เพื่อให้ลอยไปยังชั้นสตราโตสเฟียร์อีกที โดยสปอร์ที่รอดชีวิตกลับมามีเพียง Aspergillus niger เท่านั้น

NASA เผย !! สิ่งชีวิตอยู่รอดบนดาวอังคารได้เพียงชั่วคราว

การทดสอบในครั้งนี้ถือเป็นการปฏิบัติภารกิจระยะยาวในการอาศัยอยู่บนดาวอังคาร พวกเราจำเป็นต้องรู้ว่าจุลินทรีย์ที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ จะสามารถอยู่รอดบนดาวอังคารได้อย่างไร เนื่องจากบางอย่างอาจเกิดความเสี่ยงต่อสุขภาพของนักบินอวกาศ หรือบางชนิดก็อาจจะมีค่ามาก ๆ สำหรับการสำรวจอวกาศ ไม่ว่าจะการผลิตเสบียงอาหารและวัสดุต่าง ๆ ที่สำคัญ เมื่อเราต้องอยู่ไกลจากโลกอันเป็นบ้านของเรา โดยการทดลอง MARSBOx เป็นสิ่งที่สำคัญมาก ๆ ในการช่วยสำรวจสิ่งต่าง ๆ ทั้งหมดของการเดินทางในอวกาศที่มีต่อชีวิตของจุลินทรีย์ ซึ่งจะช่วยให้สามารถนำความรู้ที่ได้นี้ไปต่อยอดการค้นพบสิ่งที่น่าอัศจรรย์อื่น ๆ ในอวกาศต่อไป


แหล่งที่มา engadget.com

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง