TNN ยูเครนประกาศตั้งกองทัพโดรนเป็นประเทศแรกของโลก

TNN

Tech

ยูเครนประกาศตั้งกองทัพโดรนเป็นประเทศแรกของโลก

ยูเครนประกาศตั้งกองทัพโดรนเป็นประเทศแรกของโลก

ยูเครนประกาศจัดตั้งกองทัพระบบไร้คนขับ (Unmanned Systems Forces: USF) เป็นชาติแรกของโลก ที่เป็นผลมาจากการพัฒนาโดรนและยานพาหนะไร้คนขับในภารกิจทางทหารอย่างต่อเนื่อง

ยูเครนประกาศจัดตั้งกองทัพระบบโดรนไร้คนขับ (Unmanned Systems Forces: USF) หรือ ยูเอสเอฟ พร้อมเคลมว่าเป็นชาติแรกที่เปิดมิติปฏิบัติการทางการทหารรูปแบบใหม่ของโลก


ข้อมูลกองทัพโดรนไร้คนขับยูเครน

กองทัพดังกล่าวที่จัดตั้งขึ้น จะประกอบด้วยโดรนทางทหารรูปแบบต่าง ๆ ตลอดจนเรือผิวน้ำ และเรือดำน้ำแบบไร้คนขับขนาดเล็ก พร้อมจัดตั้งศูนย์บัญชาการและผู้บัญชาการกองทัพ


โดยหน้าที่ของกองทัพดังกล่าวจะเป็นการสร้างสายการบังคับบัญชาใหม่ไม่ให้ทับซ้อนกับกองทัพอื่น ๆ ของยูเครน เพื่อให้ปฏิบัติการทางการทหารทั้งในรูปแบบโจมตีและการป้องกัน ตามยุทธศาสตร์ของกระทรวงกลาโหมของยูเครน


กองทัพใหม่ยังมีหน้าที่ในการสนับสนุนการผลิตและจัดหาโดรน รวมถึงเรือไร้คนขับขนาดเล็กในรูปแบบต่าง ๆ เข้าประจำการ โดยเดอะ เคียฟ อินดีเพนเดนต์ (The Kyiv Independent) สำนักข่าวท้องถิ่นรายงานว่า ยูเครนสามารถผลิตโดรนเพื่อใช้งานทางการทหารได้มากถึง 1,000,000 ลำแล้วในปีนี้


กำลังการผลิตโดรนในยูเครน

ปัจจุบันยูเครนมีกำลังการผลิตโดรนเดือนละ 150,000 ลำ เพื่อป้อนเข้าสู่กองทัพ โดยมีแผนการขยายกำลังการผลิตให้ได้เดือนละ 200,000 ลำ ซึ่งเชื่อว่าจะสามารถผลิตได้รวมกว่า 2,000,000 ลำ ภายในสิ้นปี 2024 นี้


ทั้งนี้ โดรนและอาวุธแบบไร้คนขับเป็นยุทโธปกรณ์สำคัญของยูเครน เนื่องจากภาวะขาดแคลนทรัพยากรต่าง ๆ สำหรับการผลิตยุทธภัณฑ์และอาวุธหนัก จึงทำให้ยูเครนต้องเร่งการพัฒนาโดรนที่มีขนาดเล็กและผลิตได้ในปริมาณมาก โดยได้กำลังการผลิตจากบริษัทภายในประเทศกว่า 200 บริษัท 


โดรนที่ผลิตได้จะนำไปใช้ในปฏิบัติการทางการทหารเชิงรุก ตั้งแต่การทำลายเป้าหมายยุทธศาสตร์ต่าง ๆ เช่น โรงกลั่นน้ำมัน สนามบิน ตลอดจนสนับสนุนภารกิจของทหารราบอย่างการสอดแนมและตรวจการณ์พื้นที่ต่อไป
ข้อมูลจาก Interesting Engineering, ABC News, Reuters, The Kyiv Independent

ภาพจาก Ukrainian MoD/YouTube

ข่าวแนะนำ