TNN online ญี่ปุ่นมีลุ้นชาติที่ 4 นำยานอวกาศลงจอดบนดวงจันทร์

TNN ONLINE

Tech

ญี่ปุ่นมีลุ้นชาติที่ 4 นำยานอวกาศลงจอดบนดวงจันทร์

ญี่ปุ่นมีลุ้นชาติที่ 4 นำยานอวกาศลงจอดบนดวงจันทร์

ญี่ปุ่นมีลุ้นชาติที่ 4 ที่สามารถนำยานอวกาศลงจอดบนดวงจันทร์ได้สำเร็จต่อจากสหภาพโซเวียต สหรัฐอเมริกาและจีน

สำนักงานสำรวจอวกาศญี่ปุ่น (JAXA) กำหนดให้วันที่ 24 สิงหาคม เป็นวันส่งจรวดที่พัฒนาโดยบริษัท Mitsubishi บรรทุกยานอวกาศ Smart Lander for Investigating Moon หรือ SLIM และกล้องโทรทรรศน์อวกาศ XRISM ที่พัฒนาร่วมกันระหว่างสำนักงานสำรวจอวกาศญี่ปุ่น นาซาและองค์การสำรวจอวกาศยุโรป 


โดยยานอวกาศ SLIM ถูกกำหนดให้ทำภารกิจลงจอดบนดวงจันทร์เพื่อศึกษาพื้นผิวดวงจันทร์ ส่วนกล้องโทรทรรศน์อวกาศ XRISM ที่สามารถถ่ายภาพรังสีเอกซ์และสเปกโทรสโกปีทำหน้าที่สังเกตการณ์ทางดาราศาสตร์เพื่อทำความเข้าใจพลาสมาและการก่อตัวของกาแล็กซีต่าง ๆ


ยานอวกาศ SLIM มีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า Moon Sniper ได้รับการพัฒนาให้สามารถลงจอดบนดวงจันทร์โดยใช้เทคนิคใหม่ที่ง่ายมากขึ้น ซึ่งหากการลงจอดประสบความสำเร็จเทคนิคดังกล่าวสามารถถูกใช้เพื่อการลงจอดบนดาวดวงอื่น ๆ ได้ในอนาคต โครงสร้างของยานอวกาศ SLIM มีขนาดความกว้าง 2.7 เมตร ความสูง 1.7 เมตร และมีน้ำหนัก 210 กิโลกรัม ด้านบนของยานติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์รับพลังงานจากดวงอาทิตย์


ภายในยานอวกาศ SLIM ได้รับการติดตั้งกล้องถ่ายภาพความละเอียดสูงและอัลกอริทึมการประมวลผลภาพขั้นสูง เมื่อยานโคจรเข้าใกล้ดวงจันทร์สามารถเก็บภาพพื้นผิวและวัดตำแหน่งได้อย่างแม่นยำเพื่อตัดสินเลือกจุดที่ใช้ลงจอดที่ปลอดภัยมากที่สุดจากระดับความสูงประมาณ 100 เมตร กำหนดการลงจอดของยานอวกาศยังไม่ถูกเปิดเผยออกมาอย่างเป็นทางการ 


หากประเทศญี่ปุ่นนำยาน SLIM ลงจอดบนดวงจันทร์ได้สำเร็จจะกลายเป็นชาติที่ 4 ของโลกต่อจากสหภาพโซเวียต สหรัฐอเมริกาและจีน โดยมีเงื่อนไขว่าจะต้องลงจอดสำเร็จก่อนยานอวกาศของรัสเซียและอินเดียที่นำยานลงจอดในเวลาใกล้เคียงกัน สำหรับการนำยานลงจอดบนดวงจันทร์ของรัสเซียในอดีตมีการส่งยานไปลงจอดมาแล้วหลายครั้งแต่เป็นการลงจอดในยุคของสหภาพโซเวียต


ญี่ปุ่นมีลุ้นชาติที่ 4 นำยานอวกาศลงจอดบนดวงจันทร์


ที่มาของข้อมูลและรูปภาพ TheregisterNssdc.gsfc.nasa.govIsas.jaxa.jp

ข่าวฮิตติดแท็ก

ข่าวที่เกี่ยวข้อง