TNN online นักวิทย์ปลูกเขากวางบนหัวหนู หวังนำมาปลูกแขนและขาในมนุษย์

TNN ONLINE

Tech

นักวิทย์ปลูกเขากวางบนหัวหนู หวังนำมาปลูกแขนและขาในมนุษย์

นักวิทย์ปลูกเขากวางบนหัวหนู หวังนำมาปลูกแขนและขาในมนุษย์

นักวิทยาศาสตร์ปลูกถ่ายยีนส์ของกวางลงในหนูทำให้มีเขากวางขนาดเล็กงอกบนหัวของหนู โดยมีเป้าหมายเพื่อนำมาประยุกต์การปลูกแขนและขาในมนุษย์

กลุ่มนักวิทยาศาสตร์ชาวจีนนำโดยโต้ว ฉิน (Toa Qin) ได้ประสบความสำเร็จกับการปลูกเขากวางขนาดเล็กบนหัวของหนู ซึ่งเกิดจากการนำยีนส์ของกวางมาปลูกถ่ายให้กับหนู โดยในท้ายที่สุดทีนักวิทยาศาสตร์หวังว่าจะนำองค์ความรู้เหล่านี้มาประยุกต์เพื่อปลูกแขนและขาของมนุษย์ในกรณีที่แขนและขาขาดไปจนถึงกระดูก


สำหรับเขากวางนั้นเป็นเนื้อเยื่อที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกของสัตว์ ซึ่งมีการเติบโต 1 นิ้ว หรือ 2.75 เซนติเมตรต่อวัน และกวางมีการผลัดเขาใหม่ในทุกปี โดยทีมนักวิทยาศาสตร์กลุ่มนี้เชื่อว่าหากนำยีนส์ของกวางมาปรับแต่งกับยีนส์ของมนุษย์จะสามารถปลูกกระดูกใหม่ให้กับมนุษย์ได้อย่างรวดเร็ว

นักวิทย์ปลูกเขากวางบนหัวหนู หวังนำมาปลูกแขนและขาในมนุษย์

เขากวางงอกบนหัวของหนู 

โดยนักวิทยาศาสตร์ได้นำเซลล์ต้นกำเนิดและยีนเดี่ยวหลายเซลล์ที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาเนื้อเยื่อเขากวางของกวางสายพันธุ์ซีกา (Sika) มาเพาะเลี้ยงในจานเพาะเชื้อแล้วทำการปลูกถ่ายไปยังกะโหลกของหนูที่มีชีวิต หลังจากผ่านไป 45 วัน หนูก็ได้พัฒนาเขากวางขนาดเล็กขึ้นมาบนหัว


ผลสำเร็จของการศึกษานี้ทำให้นักวิทยาศาสตร์พบว่ากลไกทางพันธุกรรมที่อยู่เบื้องหลังการเติบโตอย่างรวดเร็วของเขากวางสามารถนำไปใช้ในทางการแพทย์กับมนุษย์ได้ โดยเฉพาะการเจริญเติบโตของกระดูก


เขากวางที่มีลักษณะบิดเบี้ยว 

อย่างไรก็ตาม เขากวางที่งอกออกมาบนหัวหนูมีหน้าตาบิดเบี้ยวต่างจากเขากวางปกติ อีกทั้งยังมีข้อกังวลเกี่ยวกับงานวิจัยครั้งนี้ด้วย นั่นก็คือข้อกังวลด้านจริยธรรมบางประการเกี่ยวกับการฝังเซลล์ข้ามสายพันธุ์และจะต้องมีการวิจัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับเขากวางที่งอกขึ้นมาก่อนที่จะสรุปและนำไปทดลองในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีขนาดใหญ่กว่าหนูเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ปลูกกระดูกแขนและขาของมนุษย์ที่ขาดไปในที่สุด

นักวิทย์ปลูกเขากวางบนหัวหนู หวังนำมาปลูกแขนและขาในมนุษย์

โดยรายงานการศึกษาครั้งนี้ได้รับการตีพิมพ์ลงบนวารสารวิทยาศาสตร์ชื่อเนเชอร์ (Nature) เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2023 ที่ผ่านมา


ข้อมูลและภาพจาก Nature

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง