TNN online เลือกตั้ง 2566 ส่องนโยบายเลือกตั้ง “พรรคก้าวไกล” ชูเอไอจับโกง ดันเทคโนโลยีแก้ไขปัญหาสังคม

TNN ONLINE

Tech

เลือกตั้ง 2566 ส่องนโยบายเลือกตั้ง “พรรคก้าวไกล” ชูเอไอจับโกง ดันเทคโนโลยีแก้ไขปัญหาสังคม

เลือกตั้ง 2566 ส่องนโยบายเลือกตั้ง “พรรคก้าวไกล” ชูเอไอจับโกง ดันเทคโนโลยีแก้ไขปัญหาสังคม

เข้าสู่ช่วงใกล้เลือกตั้งปี 2566 Tech Reports พาไปพูดคุยกับส.ส.ตัวแทนแต่ละพรรคว่าในการหาเสียงปีนี้ แต่ละพรรคมีนโยบายด้านเทคโนโลยีที่จะมาแก้ปัญหาให้ประชาชนอย่างไรบ้าง วันนี้เริ่มกันกับพรรคแรก พรรคก้าวไกล ที่มองเรื่องของการใช้เทคโนโลยีมาช่วยตรวจสอบการทำงานของรัฐ รวมถึงอำนวยความสะดวกให้ประชาชนรับสวัสดิการได้ง่ายขึ้น


ใกล้ช่วงเลือกตั้ง 2566 เข้ามาทุกที หลายพรรคการเมืองก็เริ่มออกมาแถลงนโยบายที่มีการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาแก้ไขปัญหาสังคม ตอบโจทย์ความต้องการของประชาชน และยกระดับชีวิตของคนไทย และหนึ่งในนั้นก็คือ “พรรคก้าวไกล” ที่ออกนโยบาย “เอไอจับโกง” โดยมองเห็นความสำคัญของการใช้ เอไอ (AI) หรือระบบปัญญาประดิษฐ์ (Artificial intelligence)ข้ามาช่วยแก้ปัญหาการทุจริต ด้วยการทำให้ข้อมูลสามารถตรวจสอบได้ง่ายขึ้น 


เลือกตั้ง 2566 ส่องนโยบายเลือกตั้ง “พรรคก้าวไกล” ชูเอไอจับโกง ดันเทคโนโลยีแก้ไขปัญหาสังคม ภาพจากรายงาน TNN Tech Reports

โดย นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ รองเลขาธิการพรรคก้าวไกล ยกตัวอย่างการทำงานของเอไอจับโกงว่า ถ้าอยากจะตรวจสอบการประมูลโครงการรัฐฯ ก็สามารถเขียนโปรแกรมตั้งเงื่อนไข ให้ระบบปัญญาประดิษฐ์ตรวจหาโครงการที่เปิดประมูลสั้นไป มีผู้ร่วมประมูลน้อยไป หรือมีผู้ชนะเสนอราคาใกล้เคียงราคากลางมากเกินไป ซึ่งตัวปัญญาประดิษฐ์ที่เราตั้งเงื่อนไขไว้ ก็จะช่วยสแกนโครงการที่เข้าข่ายเงื่อนไขน่าสงสัยเหล่านี้ แล้วจัดเรียงข้อมูลเพื่อให้เราตรวจสอบได้ง่ายและตรงจุดขึ้น ทำให้กระบวนการในการตรวจสอบมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
เลือกตั้ง 2566 ส่องนโยบายเลือกตั้ง “พรรคก้าวไกล” ชูเอไอจับโกง ดันเทคโนโลยีแก้ไขปัญหาสังคม ภาพจากรายงาน TNN Tech Reports

 


นอกจากนี้ ยังมีแผนผลักดันการใช้รถโดยสารประจําทางพลังงานไฟฟ้าเพื่อลดมลภาวะ หรือ “กฎหมายรถเมล์อนาคต” เริ่มต้นตั้งเป้าให้รถเมล์ที่วิ่งใน กทม. ต้องเป็นรถไฟฟ้า (EV) ทั้งหมด โดยมีระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน 7 ปี ทั้งนี้พรรคก้าวไกลมองว่า การผลักดันการใช้รถเมล์พลังงานไฟฟ้า จะช่วยลดฝุ่นละออง PM2.5 ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ส่งผลต่อภาวะโลกร้อน และยังเป็นการส่งเสริมอุตสาหกรรมใหม่ไปพร้อมกันเลือกตั้ง 2566 ส่องนโยบายเลือกตั้ง “พรรคก้าวไกล” ชูเอไอจับโกง ดันเทคโนโลยีแก้ไขปัญหาสังคม ภาพจากรายงาน TNN Tech Reports

อีกหนึ่งนโยบายที่น่าสนใจ ก็คือการใช้เทคโนโลยีเข้ามาจัดการข้อมูลของประชาชนให้เป็นระเบียบ เพื่อให้ต่อไปบริการต่าง ๆ ของภาครัฐสามารถทำได้ผ่านมือถือ และประชาชนไม่จำเป็นต้องมากรอกแบบฟอร์ม ไม่ต้องไปติดต่อเคาน์เตอร์สำนักงานเขตเพื่อร้องขอสิทธิ์การรับสวัสดิการต่าง ๆ แต่รัฐสามารถอำนวยความสะดวกให้โดยอัตโนมัติ โดยคุณณัฐพงษ์มองว่าเป็นโอกาสที่จะทำให้ประชาชนได้รับสวัสดิการที่ดีขึ้น ได้รับบริการภาครัฐที่ดีขึ้นในอนาคต


ทั้งหมดนี้ก็เป็นเพียงตัวอย่างส่วนหนึ่งของพรรคก้าวไกลในการใช้เทคโนโลยีมาผลักดันนโยบาย เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยพรรคก้าวไกลมองว่าเทคโนโลยีมีส่วนช่วยสำคัญ เนื่องจากเป็นการลดต้นทุน และเพิ่มความสะดวกสบายให้ประชาชน จึงมองว่าเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการดำเนินนโยบายในอนาคตของของรัฐบาลชุดต่อไป และนอกจากพรรคก้าวไกลแล้ว ก็ยังมีอีกหลากหลายพรรค ที่มีนโยบายด้านเทคโนโลยีที่น่าสนใจ ซึ่ง TNN Tech จะทยอยมานำเสนอให้ได้ติดตามกันอีกอย่างแน่นอน ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ประกอบรายการ TNN Tech Reports, moveforwardparty

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง