TNN online อังกฤษทดลองใช้โดรนติดกล้อง ตรวจสอบโครงสร้างสะพานกว่า 1,500 แห่ง

TNN ONLINE

Tech

อังกฤษทดลองใช้โดรนติดกล้อง ตรวจสอบโครงสร้างสะพานกว่า 1,500 แห่ง

อังกฤษทดลองใช้โดรนติดกล้อง ตรวจสอบโครงสร้างสะพานกว่า 1,500 แห่ง

อังกฤษทดลองใช้โดรนรุ่น DJI M300 RTK ติดกล้อง ระบบกันชนและสามารถตรวจสอบเฉพาะจุดด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) ตรวจสอบโครงสร้างสะพานกว่า 1,500 แห่ง

สภาเทศมลฑลวูซสเตอร์เชอร์ (Worcestershire County) ในสหราชอาณาจักร ได้มอบหมายให้บริษัท จาคอบส์ แอนด์ ริงเวย์ (Jacobs and Ringway) เป็นผู้ดำเนินการตรวจสอบโครงสร้างสะพานเก่าทั้งหมดภายในเมือง โดยได้มีการนำเทคโนโลยีโดรนบินที่มีการติดตั้งกล้องมาช่วยทำงานในครั้งนี้ด้วย


การนำโดรนติดกล้องมาใช้ในการตรวจสอบช่วยให้การสำรวจโครงสร้างสะพานเก่าทำได้อย่างปลอดภัย และมีความละเอียดในการทำงานมากขึ้น โดยสะพานแรกที่เริ่มทำการตรวจสอบ คือ สะพานมิลเดิลแฮม (Mildenham) ในเมืองเคลน (Claines) ซึ่งได้ใช้โดรนรุ่น DJI M300 RTK ที่มีการติดตั้งระบบกันชนและสามารถตรวจสอบเฉพาะจุดด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่มีระบบการตรวจจับในระยะไกล


โดรนบินที่เทศมลฑลวูซสเตอร์เชอร์ (Worcestershire County) นำมาใช้งานนี้ควบคุมการบินโดยนักบินโดรนมืออาชีพ ในขณะที่น้ำหนักของกล้องที่ติดตั้งอยู่บนโดรนนั้นควบคุมโดยวิศวกรผู้ตรวจสอบสะพาน จึงทำให้การใช้งานสามารถเข้าถึงได้หลายพื้นที่ โดยเฉพาะพื้นที่ที่เข้าถึงได้ยาก เช่น บริเวณพื้นผิวน้ำ หรือบนพื้นที่สูง ทำให้ลดความเสี่ยงในการทำงานของนักตรวจสอบสะพาน และสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น


ไมค์ เราส์ (Mike Rouse) สมาชิกสภาเทศมลฑลวูซสเตอร์เชอร์ (Worcestershire County) ได้พูดถึงข้อดีในการนำเทคโนโลยีโดรนเข้ามาใช้งานตรวจสอบโครงสร้างสะพาน โดยชี้ให้เห็นประสิทธิภาพในการใช้งานว่ามีส่วนช่วยทั้งผู้ตรวจสอบและเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้สะพาน โดยไม่ต้องมีการปิดสะพานบ่อย ๆ 


ภายในเทศมลฑลวูซสเตอร์เชอร์ (Worcestershire County) มีสะพานมากกว่า 1,500 แห่ง การที่ต้องเปิด- ปิดสะพานบ่อย ๆ เพื่อซ่อมแซมจึงเป็นอุปสรรคในการเดินทางสำหรับคนในท้องที่ ดังนั้นการนำโดรนบินเข้ามาช่วยในการตรวจสอบ ไม่เพียงช่วยให้การทำงานสะดวกมากขึ้น แต่ยังช่วยให้การทำงานของวิศวกรมีความปลอดภัยมากขึ้นด้วย
ที่มาของข้อมูล Dronedj  

ข่าวฮิตติดแท็ก

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง