TNN online ไมซีเลียมวัสดุก่อสร้างจากเห็ดทดแทนพลาสติกและนำมาผลิตใช้ซ้ำได้

TNN ONLINE

Tech

ไมซีเลียมวัสดุก่อสร้างจากเห็ดทดแทนพลาสติกและนำมาผลิตใช้ซ้ำได้

ไมซีเลียมวัสดุก่อสร้างจากเห็ดทดแทนพลาสติกและนำมาผลิตใช้ซ้ำได้

ไมซีเลียมวัสดุก่อสร้างจากเห็ดทดแทนพลาสติกและนำมาผลิตใช้ซ้ำได้ ช่วยแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม และมลภาวะที่ส่งผลกระทบต่อโลก

ไบโอม (Biohm) บริษัทด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ซึ่งมีฐานการผลิตอยู่ในลอนดอน ประเทศอังกฤษ ได้คิดค้นและพัฒนาวัสดุทางเลือกชิ้นใหม่ที่ได้มาจากการเพาะเลี้ยงเชื้อเห็ด โดยวัสดุที่ได้นี้ มีชื่อเรียกว่า “ไมซีเลียม (Mycelium)” ซึ่งได้มาจากโครงสร้างรากของเห็ดสามารถนำมาทดแทนการใช้วัสดุที่เป็นพลาสติกได้


การเพาะเลี้ยงไมซีเลียม (Mycelium) เริ่มต้นด้วยการป้อนเศษอาหารและขี้เลื่อย เมื่อไมซีเลียม (Mycelium) เติบโตเต็มที่ก็จะสามารถนำมาใช้ผลิตเป็นวัสดุสำหรับอุตสาหกรรมก่อสร้าง เช่น แผงฉนวน ซึ่งจะเป็นการช่วยแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม และมลภาวะที่ส่งผลกระทบต่อโลกที่เกิดจากการใช้วัสดุในอุตสาหกรรมการก่อสร้าง


หลังจากใช้เวลาหลายสัปดาห์ในการเพาะเลี้ยงไมซีเลียม (Mycelium) นักวิจัยจะทำการเก็บเกี่ยวโครงสร้างของรากเห็ดแล้วนำไปตากให้แห้ง จากนั้นก็นำไปบีบอัดให้ออกมาเป็นแผ่นลักษณะคล้ายก้อนอิฐขนาดใหญ่ โดยแผ่นไมซีเลียม (Mycelium) ที่บีบอัดนี้สามารถนำมาผลิตใช้ใหม่ นำไปย่อยสลายให้กลายเป็นอาหารสัตว์ หรือนำไปทำเป็นปุ๋ยหมักเพื่อใช้งานได้อย่างปลอดภัย เพราะมีค่า pH เป็นกลางและเป็นวัสดุที่ทำจากธรรมชาติ จึงนำมาใช้เป็นปุ๋ยบำรุงต้นไม้ได้เช่นกัน


นอกจากบริษัท ไบโอม (Biohm) ยังมีอีก 2 บริษัท ที่มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากไมซีเลียม (Mycelium)


1. บริษัท มายโคเวิร์กส์ (MycoWorks) ที่ตั้งอยู่ในซานฟรานซิสโก ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งได้พัฒนาผลิตภัณฑ์จากไมซีเลียม (Mycelium) ซึ่งผลิตเป็นวัสดุที่ใช้ทดแทนหนังที่ไม่มีพลาสติกเป็นส่วนผสม โดยมีส่วนผสมสำคัญในการผลิต คือ เห็ดหลินจือ เพื่อนำมาผลิตเครื่องหนังต่าง ๆ เช่น กระเป๋าสตางค์ กระเป๋าถือ และภาชนะ


2. บริษัท บอส ฟู้ด (Bosque Food) ที่มีฐานการผลิตอยู่ในเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี ได้นำไมซีเลียม (Mycelium) มาผลิตเพื่อใช้เป็นอาหารทางเลือกที่มีโปรตีนสูง เพื่อนำมาใช้ทดแทนเนื้อสัตว์หรือแป้งสาลี โดยรสชาติของอาหารที่ได้นั้นจะมีรสชาติอ่อน ๆ ที่คล้ายกับรสชาติแบบ “อูมามิ” ความหลากหลายในการนำไมซีเลียม (Mycelium) มาพัฒนาเพื่อต่อยอด ทำให้มีการพูดว่าวัสดุชนิดนี้อาจเป็นอนาคตของอาหารทางเลือก แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับรสนิยมและความชื่นชอบด้วยเช่นกัน
ที่มาของข้อมูล BBC

ที่มาของรูปภาพ Biohm

ข่าวฮิตติดแท็ก

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง