TNN True Digital Park แหล่งระบบนิเวศเทคฯ ครบวงจรใจกลางเมืองกรุงเทพ ประเทศไทย | TNN Tech Reports

TNN

Tech

True Digital Park แหล่งระบบนิเวศเทคฯ ครบวงจรใจกลางเมืองกรุงเทพ ประเทศไทย | TNN Tech Reports

True Digital Park แหล่งระบบนิเวศเทคฯ ครบวงจรใจกลางเมืองกรุงเทพ ประเทศไทย | TNN Tech Reports

ปัจจุบัน หลาย ๆ พื้นที่กลายมาเป็นชุมชนธุรกิจ ของคนทั้งจากสายงานเดียวกัน และต่างบริษัท สร้างโอกาสในการพัฒนาธุรกิจรูปแบบใหม่ โดยเฉพาะกับโครงการ True Digital Parkปฎิเสธไม่ได้ว่าการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาปรับใช้กับองค์กรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน หรือ Digital Transformation ได้กลายมาเป็นหนึ่งในแรงขับเคลื่อนสำคัญ ที่ทำให้ธุรกิจอยู่รอดและเติบโต โดยมีโควิด-19 เป็น "ตัวเร่ง" ให้เกิดการนำเทคโนโลยีใหม่มาใช้ และทำให้รูปแบบการทำงานเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง 


True Digital Park แหล่งระบบนิเวศเทคฯ ครบวงจรใจกลางเมืองกรุงเทพ ประเทศไทย | TNN Tech Reports


จากเดิมที่ต้องเข้าออฟฟิศทุกวัน กลายเป็นการทำงานจากที่บ้าน Work From Home และ การทำงานจากที่ใดก็ได้ เพียงแค่มีอินเตอร์เน็ตสื่อสารกัน อย่าง Work From Anywhere แต่จากลักษณะการทำงานที่เปลี่ยนไปนี้ ก็ไม่ได้แปลว่า พื้นที่ทำงานไม่มีความสำคัญอีกต่อไป.. 


เพียงแต่จะถูกพัฒนาต่อยอด ให้ใช้ประโยชน์ได้มากกว่า การเป็นแค่โต๊ะทำงานอย่างเดียว เช่น เป็นแหล่งพบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  สร้างสรรค์ผลงาน หรือพื้นที่พักผ่อน สร้างความผ่อนคลาย ให้เราได้พัก จากการทำงานในกล่องสี่เหลี่ยมที่บ้าน


True Digital Park แหล่งระบบนิเวศเทคฯ ครบวงจรใจกลางเมืองกรุงเทพ ประเทศไทย | TNN Tech Reports


โครงการ True Digital Park คืออะไร ?


ปัจจุบัน หลาย ๆ พื้นที่กลายมาเป็นชุมชนธุรกิจ ของคนทั้งจากสายงานเดียวกัน และต่างบริษัท สร้างโอกาสในการพัฒนาธุรกิจรูปแบบใหม่ โดยเฉพาะกับโครงการ True Digital Park (TDPK) บนพื้นที่กว่า 43 ไร่ ที่มีมูลค่าการลงทุนไม่ต่ำกว่า 30,000 ล้านบาท  นอกจากเป็นที่ตั้งออฟฟิศของชาวทรูดิจิทัลกรุ๊ป หรือ TDG แล้ว ก็ยังเป็นศูนย์รวมขององค์กรด้านเทคทั้งในและต่างประเทศ 


ตัวโครงการมีเป้าหมายเพื่อสร้างระบบนิเวศด้านเทคโนโลยีที่ครบครัน ให้สมกับความเป็น "กรุงเทพฯ เมืองแห่งเทคโนโลยีไซเบอร์" หรือ Bangkok CyberTech District 


True Digital Park แหล่งระบบนิเวศเทคฯ ครบวงจรใจกลางเมืองกรุงเทพ ประเทศไทย | TNN Tech Reports


ระบบนิเวศของ True Digital Park


True Digital Park ใช้เวลาสร้างรวมแล้วกว่า 4 ปี ถือเป็นส่วนหนึ่งในออฟฟิศของ True Digital Group ที่นี่ถูกวางเป็าหมายว่าให้เป็น Tech Community ที่จะสามารถเข้าถึงเรื่อง Tech ทั้งหมดได้ระดับระบบนิเวศ ที่จะประกอบไปด้วยแหล่งความรู้ในการบ่มเพาะธุรกิจ โอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุน และแหล่งรวมพันธมิตรทางเทคโนโลยี มุ่งสู่การเป็น Digital Hub ศูนย์กลางเทคโนโลยี นวัตกรรมดิจิทัล และสตาร์ตอัปที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน 


1. Startup Ecosystem Wall : สัญลักษณ์ขององค์กร ประกอบไปด้วยทั้งหมด 4 ส่วน

  • ส่วนที่ 1 - Tech Startup 
  • ส่วนที่ 2 - Government Agency 
  • ส่วนที่ 3 - Giant Tech 
  • ส่วนที่ 4 - Venture Capital 


True Digital Park แหล่งระบบนิเวศเทคฯ ครบวงจรใจกลางเมืองกรุงเทพ ประเทศไทย | TNN Tech Reports


2. Work Play Live Learn : ร้านอาหาร ร้านค้า ที่อยู่อาศัย ที่ตอบโจทย์ความต้องการของคนทำงาน ซึ่งรวมการทำงาน พักผ่อน ใช้ชีวิต และ เรียนรู้ ไว้ในที่เดียว 

3. One Roof, All Possibilities : พื้นที่นอกอาคาร ที่ออกแบบภายใต้แนวคิด "ที่เดียวทุกความเป็นไปได้" เน้นการเชื่อมต่อกัน ซึ่งแบ่งอาคารเป็น 2 ฝั่ง คือ ฝั่งตะวันออก หรือ East และอาคารฝั่งตะวันตก หรือ West   

  • Auditorium ฝั่งตะวันออก - ห้องสำหรับการจัดงาน  เช่น แถลงข่าว หรือ เปิดตัวนวัตกรรมใหม่ ๆ  รองรับการจัดงานอีเวนท์ ขนาดกลางขนาดเล็กขนาดใหญ่ ทั้งหมดมี 2 ชั้น จุคนได้ประมาณ 400 คน ตัวห้องอยู่ฝั่งตะวันออก

  • Co-working space - พื้นที่ทำงานร่วมกัน ปัจจุบันได้รับความนิยมมากขึ้นจากคนทำงานรุ่นใหม่ เช่าได้ตั้งแต่รายวัน รายเดือน ไปจนถึงรายปี มาคนเดียว ก็ใช้พื้นที่ทำงานนี้ได้  มีอาหารว่าง พร้อมโซนพักผ่อนไว้บริการ พื้นที่นี้อยู่ในอาคารฝั่งตะวันออก

  • Auditorium ฝั่งตะวันตก - ห้องสำหรับการจัดงานขนาดใหญ่ จุคนได้มากถึง 700 คน ตัวห้องอยู่ฝั่งตะวันตก

  • Learning Center - ศูนย์เรียนรู้สำหรับจัดเป็นคลาสรูม พื้นที่นี้อยู่ในอาคารฝั่งตะวันตก

  • Startup Sandbox - ศูนย์รวม Startup กว่า 90 บริษัท ตกแต่งตามชื่อเมือง เช่น Boston, Seoul, Shanghai, Berlin ตาม แนวคิด “Cities of Startup Hub” หรือ เมืองแห่งศูนย์รวมสตาร์ตอัป  รองรับ Startup ได้ตั้งแต่ 1 คน ไปจนถึง 50 คน สามารถเลือกเช่าพื้นที่ทำงานเป็นรายหัว เริ่มต้นที่ 5,000 บาท/คน หรือ เลือกเช่าตามขนาดพื้นที่ปกติก็ได้ พื้นที่นี้อยู่ในอาคารฝั่งตะวันตก ชั้น 4 และชั้น 5 


"แน่นอนว่าความสำเร็จขององค์กรเทคโนโลยี คงไม่ได้ขึ้นอยู่ที่ความพร้อมของสถานที่เท่านั้น ถ้าหากขาดฟันเฟืองสำคัญอย่าง คนที่มีทักษะด้านดิจิทัลไป ระบบนิเวศแห่งนี้ก็คงจะไม่สมบูรณ์ ด้วยเหตุนี้ True Digital Group จึงเป็นองค์กรที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาแรงงานดิจิทัลเป็นอย่างมาก"


True Digital Park แหล่งระบบนิเวศเทคฯ ครบวงจรใจกลางเมืองกรุงเทพ ประเทศไทย | TNN Tech Reports


Integrated Digital Skill คืออะไร ?


แม้ว่าแรงงานที่มีทักษะดิจิทัลจะเป็นที่ต้องการและองค์กรใหญ่ให้ความสำคัญ  แต่ก็ต้องยอมรับว่าประเทศไทยยังต้องการแรงงานเหล่านี้อีกมาก เมื่อเทียบกับต่างประเทศ รวมถึงมีจุดที่ควรเร่งพัฒนาคือ ทักษะการทำงานดิจิทัลหลายด้านรวมกัน หรือ "Integrated Digital Skill"


"ความหมายก็คือว่าคุณต้องมีความรู้หลาย ๆ ภาคส่วนเข้าหากัน รวมไปถึง Digital ด้วย จะทำให้เราสร้างนวัตกรรม สร้างรูปแบบต่าง ๆ ให้เกิดขึ้นได้"


True Digital Park แหล่งระบบนิเวศเทคฯ ครบวงจรใจกลางเมืองกรุงเทพ ประเทศไทย | TNN Tech Reports


True Digital Academy คืออะไร ?


True Digital Academy คือคลาสยุคใหม่ ที่เน้นเกี่ยวกับเรื่อง Digital เป็นหลัก โดยไล่ตั้งแต่เรื่อง Digital Marketing เรื่องของ Analytic เรื่องของการเขียน Coding ต่าง ๆ ซึ่งที่นี่ซัพพอร์ตตั้งแต่คนทั่วไปที่เข้าไปเรียน ไปถึงระดับองค์กร สามารถเข้าถึงคอร์สต่าง ๆ ได้ทุกที่ทุกเวลา โดยมี "V LEARN" เป็นแพลตฟอร์มออนไลน์ที่รองรับด้านออนไลน์รวมไว้ให้ทั้งหมด


True Digital Park แหล่งระบบนิเวศเทคฯ ครบวงจรใจกลางเมืองกรุงเทพ ประเทศไทย | TNN Tech Reports


ข่าวแนะนำ