TNN online Messenger เตรียมกลับไปรวม กับ Facebook เป็นแอปเดียวกันอีกครั้ง

TNN ONLINE

Tech

Messenger เตรียมกลับไปรวม กับ Facebook เป็นแอปเดียวกันอีกครั้ง

Messenger เตรียมกลับไปรวม กับ Facebook เป็นแอปเดียวกันอีกครั้ง

Messenger เตรียมกลับไปรวม กับ Facebook เป็นแอปเดียวกันอีกครั้ง หลังแยกตัวออกมาจากเฟซบุ๊ก (Facebook) เมื่อประมาณ 9 ปีก่อน

เมสเซนเจอร์ (Messenger) บริการแชตสนทนายอดนิยมที่แยกตัวออกมาจากเฟซบุ๊ก (Facebook) เมื่อประมาณ 9 ปีก่อน เตรียมกลับไปรวมกับเฟซบุ๊ก (Facebook) กลายเป็นแอปพลิเคชันเดียวกันอีกครั้ง โดยขณะนี้บริษัท เมตา (Meta) ผู้พัฒนาแอปพลิเคชันกำลังอยู่ในช่วงการทดสอบรวมทั้ง 2 แอปพลิเคชันเข้าด้วยกันในขั้นตอนสุดท้าย


ก่อนหน้านี้ในปี 2014 บริษัทได้ทำการแยกเมสเซนเจอร์ (Messenger) ออกมาจากเฟซบุ๊ก (Facebook) เพื่อความคล่องตัวและอิสระในการพัฒนาโดยเน้นการส่งข้อความและข้อมูลอื่น ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด อย่างไรก็ตามปัจจุบันพฤติกรรมของผู้ใช้งานเริ่มเปลี่ยนแปลงไปทำในนโยบายการให้บริการของบริษัทต้องปรับเปลี่ยนตามความต้องการของผู้ใช้งาน 


บริษัท เมตา (Meta) ให้เหตุผลในการเตรียมนำเมสเซนเจอร์ (Messenger) กลับไปรวมกับเฟซบุ๊ก (Facebook) ว่าต้องการให้ผู้ใช้งานสามารถส่งข้อความหรือลิงก์ข้อมูลในเฟซบุ๊ก (Facebook) ได้โดยตรงไม่จำเป็นต้องเปิดสลับไปมาระหว่างแอปพลิเคชัน การไม่ต้องเปิดแอปพลิเคชันสลับไปมาสามารถช่วยเพิ่มเวลาในการใช้งานและประสบการณ์ใช้งานที่ดีกว่า


ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาบริษัท เมตา (Meta) ต้องพบกับการแข่งขันจากคู่แข่งหลายแห่ง โดยเฉพาะติ๊กต็อก (Tiktok) ซึ่งมีแนวโน้มของจำนวนผู้ใช้งานกลุ่มคนรุ่นใหม่วัยรุ่นที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและภายในแอปพลิเคชันติ๊กต็อก (Tiktok) ก็มีบริการที่ครบในตัวแอปพลิเคชันเดียวผู้ใช้งานไม่จำเป็นต้องเปิดสลับไปมาระหว่างแอปพลิเคชัน


นอกจากบริษัท เมตา (Meta) จะพยายามรวมเมสเซนเจอร์ (Messenger) กลับเข้ามารวมกับเฟซบุ๊ก (Facebook) บริษัทยังมุ่งเน้นพัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) รวมไปถึงฟีเชอร์คลิปวิดีโอสั้นเช่น รีล (Reels) ที่มีการเติบโตของผู้ใช้งานอย่างต่อเนื่อง ในขณะเดียวกันก็ให้ความสำคัญกับนักสร้างเนื้อหาออนไลน์ (Content Creator) ที่สามารถสร้างรายได้จากการสร้างสรรค์เนื้อหาวิดีโอและเนื้อหารูปแบบอื่น ๆ บนเฟซบุ๊ก (Facebook) 


ที่มาของข้อมูลและรูปภาพ MessengerEngadget 

ข่าวฮิตติดแท็ก

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง