TNN online “Silicon Valley” คืออะไร ? | TNN Tech Reports

TNN ONLINE

Tech

“Silicon Valley” คืออะไร ? | TNN Tech Reports

“Silicon Valley” คืออะไร ? | TNN Tech Reports

Silicon Valley หรือ ซิลิคอน วัลเลย์ คือพื้นที่หนึ่งในสหรัฐอเมริกา ตั้งอยู่บริเวณอ่าวซานฟรานซิสโก ทางตอนเหนือของรัฐแคลิฟอร์เนีย ที่ได้รับการขนานนาม ว่าเป็นเมืองหลวงด้านเทคโนโลยีของโลกบริษัทเทคโนโลยีจะสำเร็จได้ต้องทำอย่างไร ?


หนึ่งในจุดมุ่งหมายสูงสุดของบริษัทเทคโนโลยี รวมไปถึงสตาร์ตอัป คือ ความสำเร็จจากการคิดค้น พัฒนา เผยแพร่ผลิตภัณฑ์ ที่มีเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อน จนมีผู้ใช้งานอย่างแพร่หลาย และสามารถมัดใจผู้บริโภคได้ในที่สุด


แต่กว่าจะไปถึงขั้นนั้นได้ แน่นอนว่าระหว่างทางต้องอาศัยหลากหลายปัจจัย เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีที่มีประโยชน์ สามารถใช้ได้จริง ปัจจัยที่สำคัญต่าง ๆ มีดังนี้

1. ปัจจัยด้าน องค์ความรู้ จากสถาบันการศึกษา 

2. ปัจจัยด้านพื้นที่การทำงาน ฝึกฝนและทดลอง 

3. ปัจจัยของนักลงทุน หรือ VC Venture Capital 

4. ปัจจัยด้านเครือข่ายขนาดใหญ่ หรือ Partnership 

5. ปัจจัยด้านความช่วยเหลือจากรัฐบาล 

6. ปัจจัยด้านมาตรการด้านภาษี  


“Silicon Valley” คืออะไร ? | TNN Tech Reports


ปัจจัยเหล่านี้ ถือได้ว่าเป็นส่วนประกอบสำคัญ ที่จะทำให้เกิดเป็นระบบนิเวศด้านเทคโนโลยีที่สมบูรณ์ ครบวงจร เป็นเสมือนบันไดให้บริษัทเทคโนโลยีกับสตาร์ตอัปไปสู่ความสำเร็จ และหนึ่งในตัวอย่างของระบบนิเวศเทคโนโลยีระดับโลก ที่เป็นแหล่งกำเนิดและที่ตั้งของบริษัทเทคฯ ชั้นนำมากมาย ก็คือ พื้นที่ที่เรียกว่า "Siliicon valley" หรือ หุบเขาแห่งเทคโนโลยีโลก


“Silicon Valley” คืออะไร ?


Silicon Valley หรือ ซิลิคอน วัลเลย์  คือพื้นที่หนึ่งในสหรัฐอเมริกา ตั้งอยู่บริเวณอ่าวซานฟรานซิสโก ทางตอนเหนือของรัฐแคลิฟอร์เนีย ที่ได้รับการขนานนาม ว่าเป็นเมืองหลวงด้านเทคโนโลยีของโลก เพราะเป็นที่ตั้งของบริษัทเทคฯ หลายร้อยแห่ง รวมถึงบริษัทเทคชื่อดังต่าง ๆ อาทิ IBM, Apple, Google, Meta, และอีกหลายบริษัท ที่ล้วนแล้วแต่มีถิ่นกำเนิดหรือที่ตั้งสำนักงานอยู่ในพื้นที่แห่งนี้


“Silicon Valley” คืออะไร ? | TNN Tech Reports


หลายคนอาจจะนึกภาพว่า Silicon Valley เป็นเมืองใหญ่เมืองเดียว แต่ความจริงแล้วคือพื้นที่ใหญ่ ที่ประกอบด้วยเมืองย่อย ๆ หลายเมืองรวมกัน ซึ่งที่มาของชื่อ เป็นการรวมกันระหว่างคำว่า "Silicon" ที่เกิดขึ้นมาจากพื้นที่ ซึ่งเคยเป็นแหล่งบุกเบิกพัฒนา "Silicon Chip" อุปกรณ์สำคัญที่ใช้เก็บข้อมูลหน่วยความจำในคอมพิวเตอร์  ผสมเข้ากับคำว่า "Valley" ที่แปลว่าหุบเขา ซึ่งเกิดจากลักษณะภูมิประเทศที่อยู่ท่ามกลางหุบเขานั่นเอง


นอกจากนี้ Silicon Valley ยังถือเป็นแหล่งสร้างงานและรายได้ ที่สำคัญต่อเศรษฐกิจของสหรัฐฯ จากการเก็บภาษี และมูลค่าหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ เนื่องจากเป็นที่ตั้งของบริษัทเทคฯ ที่มีมูลค่ามหาศาล และมีการจ้างงานด้านเทคโนโลยีจำนวนมากกว่า 2 แสนอัตรา รวมถึงยังมีนักลงทุนหรือ VC Venture Capital หนาแน่นที่สุดพื้นที่หนึ่งของโลกด้วย


“Silicon Valley” คืออะไร ? | TNN Tech Reports


โดยข้อมูลจากเว็บไซต์ Statista เว็บไซต์วิจัยและรวบรวมสถิติชื่อดัง ระบุว่า GDP หรือผลิตภัณฑ์มวลรวม บริเวณอ่าวซานฟรานซิสโกมีการเติบโตอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งเป็นผลมาจากการการเติบโตทางเศรษฐกิจในส่วนของเทคโนโลยี แน่นอนว่าส่งผลให้ภาพรวมศรษฐกิจของรัฐแคลิฟอร์เนียสูงตามไปด้วย โดยในปี 2020 แคลิฟอร์เนียมี GDP มากกว่า 3 ล้าน 9 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือราว 105 ล้านล้านบาท มากที่สุดเป็นอันดับ 1 ในสหรัฐอเมริกา 


ปัจจัยความสำเร็จของ "Silicon Valley"


ต้นแบบเมืองเทคโนโลยีและนวัตกรรมของโลก แห่งนี้ ครอบคลุมไปด้วย ระบบนิเวศที่จะช่วยส่งเสริม สนับสนุน และเอื้ออำนวยให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยี จนเกิดเป็นแหล่งรวมของบริษัทเทคฯ ที่ประสบความสำเร็จระดับโลก โดยปัจจัยความสำเร็จของ Silicon Valley ทั้งหมด มีดังนี้


“Silicon Valley” คืออะไร ? | TNN Tech Reports


ปัจจัยที่ 1 ส่วนของการศึกษา : โดย Silicon Valley เป็นที่ตั้งของ มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด ซึ่งมีอายุถึง 132 ปี ถือเป็นหนึ่งในจิ๊กซอว์อยู่เบื้องหลังการพัฒนาของพื้นที่นี้ เพราะเป็นศูนย์รวมข้อมูลความรู้และแหล่งผลิตบุคลากรด้านเทคโนโลยีที่สำคัญของสหรัฐฯ เช่น Larry Page และ Sergey Brin สองผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท Google หรือจะเป็น Kevin Systrom และ Mike Krieger สองผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท Instagram เป็นต้น 


เนื่องจากมีนโยบายที่สนับสนุนให้นักศึกษา อาจารย์และบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ ออกไปทำงานในบริษัท หรือเปิดบริษัทเป็นของตัวเอง แล้วนำความรู้กลับมาสอนให้กับนักศึกษารุ่นใหม่ ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างมหาวิทยาลัยและบริษัทเอกชน จนกลายเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดยังเปิดโอกาสให้เอกชนสามารถใช้พื้นที่บางส่วนของมหาวิทยาลัย เพื่อก่อตั้งเป็นสำนักงานของบริษัทได้ โดยเน้นหนักไปในด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น วงจรอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีคลื่นวิทยุสัญญาณเรดาร์ทางการทหาร 


ปัจจัยที่ 2 ผู้ลงทุน หรือ VC Venture Capital : เป็นปัจจัยที่จะช่วยให้ระบบนิเวศของ Silicon Valley ครบวงจรและส่งเสริมให้ธุรกิจสำเร็จได้ เพราะเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยสนับสนุนด้านแหล่งเงินทุนให้กับบริษัทสตาร์ตอัป


“Silicon Valley” คืออะไร ? | TNN Tech Reports

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง