TNN online ดาวอังคารอาจเคยมีทะเล ยาน Curiosity พบรอยคลื่นโบราณ

TNN ONLINE

Tech

ดาวอังคารอาจเคยมีทะเล ยาน Curiosity พบรอยคลื่นโบราณ

ดาวอังคารอาจเคยมีทะเล ยาน Curiosity พบรอยคลื่นโบราณ

นาซา (NASA) พบรอยคลื่นโบราณบนดาวอังคารโดยคิวริออซิตี (Curiosity) ซึ่งเป็นยานสำรวจพื้นผิวดาวอังคาร อาจเป็นร่องรอยของทะเลบนดาวอังคารในอดีต

ยานคิวริออซิตี (Curiosity) ซึ่งเป็นยานสำรวจพื้นผิวดาวอังคารของนาซา (NASA) ได้ถ่ายภาพพื้นผิวดาวอังคารที่มีร่องรอยคล้ายระลอกคลื่นทำให้นักวิทยาศาสตร์คาดการณ์ได้ว่าบนดาวอังคารอาจเคยมีแหล่งน้ำขนาดใหญ่อย่างทะเล, ทะเลสาบ หรือมหาสมุทร

ดาวอังคารอาจเคยมีทะเล ยาน Curiosity พบรอยคลื่นโบราณ

พื้นผิวที่มีร่องรอยคล้ายระลอกคลื่น 

โดยร่อยรอยดังกล่าวถูกพบห่างจากเนินเขาชาร์ป (Mount Sharp) ไปประมาณ 0.5 ไมล์ หรือ 0.8 กิโลเมตร ซึ่งก่อนหน้านาซาเคยค้นพบร่องรอยลักษณะคล้ายคลื่นบนพื้นผิวดาวอังคารแล้วหลายครั้งแต่นี่เป็นครั้งแรกที่ร่องรอยมีลักษณะเป็นระลอกคลื่นอย่างชัดเจน ทำให้เกิดสมมุติฐานที่ว่าบริเวณรอบเนินเขาชาร์ปในอดีตอาจเคยมีทะเลสาบและลำธารกระจายอยู่โดยทั่ว


“นี่เป็นหลักฐานที่ดีที่สุดของน้ำและคลื่นที่เราเคยเห็นมาตลอดทั้งภารกิจ” - อาชวิน วาสวาดา (Ashwin Vasavada) นักวิทยาศาสตร์โครงการคิวริออซิตีจากห้องปฏิบัติการแรงขับเคลื่อนไอพ่น (Jet Propulsion Laboratory) กล่าว

ดาวอังคารอาจเคยมีทะเล ยาน Curiosity พบรอยคลื่นโบราณ

โดยในช่วงที่ผ่านมา นักวิทยาศาสตร์ได้ให้ยานคิวริออซิตีเน้นสำรวจพื้นผิวบริเวณที่มีซัลเฟต (Sulfate) ซึ่งเป็นเกลือชนิดหนึ่งถูกตรวจพบจากกล้องของยานบินสำรวจมาร์ส ออร์บิเตอร์ (Mars Orbiter) ที่บินโคจรรอบดาวอังคารเพื่อสำรวจพื้นผิวจากมุมสูง เนื่องจากนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าบริเวณที่มีซัลเฟตทับถมอยู่มากบนดาวอังคารน่าจะเคยเป็นแหล่งน้ำเค็มมาก่อน


นอกจากนี้ นักวิทยาศาสตร์ยังให้ยานคิวริออซิตีทดลองเจาะชั้นหินที่อยู่ใกล้กับจุดที่พบร่องรอยระลอกคลื่นแต่ไม่สำเร็จ เนื่องจากชั้นหินมีความแข็งมากเกินไป โดยหลังจากนี้จะมีการทดลองเจาะชั้นหินบริเวณใกล้เคียงที่มีความนิ่มมากกว่านี้เพิ่มเติม


การค้นหาหลักฐานของสิ่งมีชีวิตบนดาวอังคาร 

โดยการค้นพบตำแหน่งอย่างชัดเจนว่าบริเวณใดบนดาวอังคารเคยเป็นแหล่งน้ำมาก่อนจะช่วยจำกัดวงการค้นหาหลักฐานการเคยมีอยู่ของสิ่งมีชีวิตบนดาวอังคารในอดีตให้กับนักวิทยาศาสตร์ได้


ข้อมูลและภาพจาก NASA

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง