TNN online GISTDA ใช้เทคฯ อวกาศสู้โลกร้อน ครั้งแรกของไทย !

TNN ONLINE

Tech

GISTDA ใช้เทคฯ อวกาศสู้โลกร้อน ครั้งแรกของไทย !

GISTDA ใช้เทคฯ อวกาศสู้โลกร้อน ครั้งแรกของไทย !

จิสด้า (GISTDA) จับมือหน่วยงานพันธมิตรเตรียมใช้เทคโนโลยีอวกาศในการจัดทำบัญชีคาร์บอนครั้งแรกให้กับประเทศไทย

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA และพันธมิตร จัดสัมมนา Carbon Accounting: Observation from Space เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับความก้าวหน้าในการใช้เทคโนโลยีจากดาวเทียมเพื่อการสำรวจการกักเก็บปริมาณคาร์บอนในพื้นที่ป่า พื้นที่เกษตร และพื้นที่อื่น ๆ 


ดร.ปกรณ์ อาภาพันธุ์ ผู้อำนวยการ GISTDA ในฐานะประธานคณะกรรมการดาวเทียมสำรวจโลก (CEOS) กล่าวว่า “ในความเป็นจริง การสำรวจพื้นที่ภาคสนามเราไม่สามารถใช้แรงงานคนวัดต้นไม้ได้ทุกต้น ดังนั้น การนำเทคโนโลยีจากดาวเทียมและข้อมูลภูมิสารสนเทศเข้ามาสนับสนุน จะทำให้สามารถจำแนกประเภทป่าไม้ และประเมินความหนาแน่นชั้นเรือนยอดต้นไม้จากแบบจำลองเชิงพื้นที่ เพื่อประเมินปริมาณการกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่ป่าได้อย่างถูกต้องเพียงพอกับการใช้งาน ซึ่งเป็นวิธีการที่ได้รับการยอมรับจากนานาชาติ อีกทั้งยังประหยัดเวลา แรงงานคนที่ต้องใช้ในการสำรวจภาคสนามและลดความผิดพลาดจากการสำรวจอีกด้วย” 


หลายประเทศทั่วโลกให้ความสำคัญและใช้เทคโนโลยีจากดาวเทียมเพื่อสำรวจการกักเก็บคาร์บอนมานานแล้ว และมีการปรับปรุงพัฒนาเทคนิคใหม่ ๆ ให้มีมาตรฐานสากลอย่างต่อเนื่อง การจัดทำบัญชีคาร์บอนให้กับประเทศไทย ถือเป็นความท้าทายไปอีกขั้นของประเทศไทยในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศเพื่อการเฝ้าระวังและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศให้กับโลก ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและระบบเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต

GISTDA ใช้เทคฯ อวกาศสู้โลกร้อน ครั้งแรกของไทย !

ทางด้านของนายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (ผอ.TGO) ที่เข้าร่วมงานสัมมนานี้กล่าวว่า การประเมิน Carbon Credit ภาคป่าไม้ ในปัจจุบัน TGO ได้เปิดเป็นทางเลือกให้สามารถนำเอาเทคโนโลยีขั้นสูงที่เกี่ยวข้องกับดาวเทียมหลาย ๆ แบบ มาร่วมใช้ประเมินเนื้อไม้ที่เพิ่ม เปรียบเทียบกับ Baseline (เส้นฐานหรือเส้นกำหนด) เดิมได้อย่างถูกต้องแม่นยำและสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

GISTDA ใช้เทคฯ อวกาศสู้โลกร้อน ครั้งแรกของไทย !

ทั้งนี้ ข้อมูลที่ได้จากการสำรวจและวิเคราะห์เหล่านี้จะถูกรวบรวมเพื่อนำไปสู่การจัดทำ “บัญชีคาร์บอนให้กับประเทศไทย” เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเทศได้แก่ หน่วยงานด้านพลังงาน หน่วยงานภาคกระบวนการอุตสาหกรรม หน่วยงานด้านการจัดการของเสีย หน่วยงานด้านการเกษตร หน่วยงานด้านป่าไม้และการใช้ประโยชน์ที่ดิน เป็นต้น ต่อไป

GISTDA ใช้เทคฯ อวกาศสู้โลกร้อน ครั้งแรกของไทย !

งานสัมมนา คาร์บอน แอคเคาน์ติง: ออบเซอร์เวชัน ฟอร์ม สเปซ (Carbon Accounting: Observation from Space) มีตัวแทนจากพันธมิตรในหลากหลายองค์กรเข้าร่วมงาน ได้แก่ นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ดร.ปกรณ์ อาภาพันธุ์ ผู้อํานวยการ GISTDA, นายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก, นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และหม่อมหลวงดิศปนัดดา ดิศกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ และผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศมาร่วมให้ข้อมูลและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ณ โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ เมื่อวันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา


ที่มาของข้อมูลและรูปภาพ GISTDA

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง