TNN online แคนนอนอาสาครั้งที่ 32 - Forest for Life คืนชีวิตให้ผืนป่า ดูแลสัตว์ป่าที่นครนายก

TNN ONLINE

Tech

แคนนอนอาสาครั้งที่ 32 - Forest for Life คืนชีวิตให้ผืนป่า ดูแลสัตว์ป่าที่นครนายก

แคนนอนอาสาครั้งที่ 32 - Forest for Life คืนชีวิตให้ผืนป่า ดูแลสัตว์ป่าที่นครนายก

แคนนอน จัดกิจกรรมทำแนวกันไฟป่าและดูแลสัตว์ป่าถูกทอดทิ้งใน จ.นครนายก สานต่อโครงการ “แคนนอนอาสาครั้งที่ 32 Forest for Life คืนชีวิตให้ผืนป่า”

แคนนอน (Canon) ผู้นำด้านเทคโนโลยีดิจิทัลอิมเมจจิ้ง (Digital Imaging) ระดับโลก เดินหน้าสานต่อกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมภายใต้โครงการแคนนอนอาสาหรือ  “แคนนอนอาสาครั้งที่ 32 — Forest For Life คืนชีวิตให้ผืนป่า” โดยพนักงานจิตอาสาทั้งสิ้น 117 คนจาก บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด และบริษัทพันธมิตร เพื่อทำกิจกรรมช่วยเหลือสัตว์ป่า ณ ศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่าที่ 1 ตำบลเขาพระ จังหวัดนครนายก ซึ่งเป็นศูนย์ช่วยเหลือและรักษาสัตว์ป่าที่บาดเจ็บและพลัดหลง รวมถึงสัตว์ป่าของกลางที่มีการครอบครองอย่างผิดกฎหมาย ให้กลับมามีสุขภาพแข็งแรง ก่อนส่งมอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลต่อไป


นายฮิโรชิ โยโกตะ ประธานบริษัทและประธานกรรมการบริหาร บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด กล่าวว่า “โครงการ Canon Volunteer เป็นกิจกรรมที่แคนนอน ประเทศไทย จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อคืนคุณค่าสู่สังคมไทย ทั้งยังเป็นการปลูกฝังทัศนคติที่ดีต่อการทำความดีเพื่อส่วนรวมให้แก่พนักงานของแคนนอน สอดคล้องกับ “ปรัชญาเคียวเซ” ขององค์กร ที่ให้ความสำคัญกับการใช้ชีวิตและทำงานร่วมกันเพื่อประโยชน์สุขแก่ส่วนรวม (Working Together in Harmony for the Common Good) เราพร้อมเดินหน้าสานต่อโครงการดี ๆ ในลักษณะนี้เพื่อสร้างสรรค์สังคมที่ยั่งยืนต่อไปในอนาคต”

แคนนอนอาสาครั้งที่ 32 - Forest for Life คืนชีวิตให้ผืนป่า ดูแลสัตว์ป่าที่นครนายก

โดยทีมผู้บริหารและพนักงานอาสาได้ร่วมทำกิจกรรมที่มุ่งเน้นการคืนชีวิตให้สัตว์ป่าและการปกป้องรักษาผืนป่า ได้แก่ การจัดเตรียมอาหารให้สัตว์ป่า อาทิ ลิงแสม, ชะนี, เสือเบงกอล, หมี และกวาง โดยแคนนอนยังได้ร่วมสนับสนุนอาหารสัตว์ให้แก่ศูนย์ฯ เหล่าอาสาสมัครยังได้ช่วยทำความสะอาดกรงสัตว์ อีกทั้งยังได้นำไม้พาเลตเหลือใช้จากโกดังสินค้าของแคนนอน ซึ่งเป็นวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มาสร้างและติดตั้งเป็นที่อยู่อาศัยในธรรมชาติให้แก่ฝูงชะนี ซึ่งปัจจุบันถือเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ นอกจากนี้ เหล่าจิตอาสายังได้ร่วมทำราวกันไฟป่าธรรมชาติ ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยปรือ ระยะทางยาว 800 เมตร เพื่อช่วยป้องกันการลุกลามของไฟป่าในช่วงฤดูแล้งไม่ให้ลามเข้ามาทำร้ายสัตว์ป่าที่ทางศูนย์ฯ ดูแลช่วยเหลืออยู่อีกด้วย

แคนนอนอาสาครั้งที่ 32 - Forest for Life คืนชีวิตให้ผืนป่า ดูแลสัตว์ป่าที่นครนายก

ด้านนายพงษ์เทพ ประเสริฐวรนันท์ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรและ CSR บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด ชี้ว่าแคนนอนให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการช่วยเหลือสังคมและอนุรักษ์ธรรมชาติ ตลอดจนรักษาความหลากหลายทางระบบนิเวศ โครงการ “แคนนอนอาสาครั้งที่ 32 — Forest For Life คืนชีวิตให้ผืนป่า” จึงมุ่งหวังให้พนักงานที่เข้าร่วมได้ตระหนักรู้ถึงความสำคัญของผืนป่าและสัตว์ป่า พร้อมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสัตว์ป่าให้คงอยู่ต่อไป 

แคนนอนอาสาครั้งที่ 32 - Forest for Life คืนชีวิตให้ผืนป่า ดูแลสัตว์ป่าที่นครนายก

โครงการ  “แคนนอนอาสาครั้งที่ 32 — Forest For Life คืนชีวิตให้ผืนป่า” จัดขึ้นเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ณ ศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่าที่ 1 ตำบลเขาพระ จังหวัดนครนายก เพื่อสนับสนุนการทำงานของเหล่าเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ และเป็นอีกหนึ่งแรงขับเคลื่อนการรักษาผืนป่าไทยอย่างยั่งยืน โดยมีพนักงานจากบริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด ร่วมด้วยพนักงานจากบริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จํากัด, บริษัท แคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย) จํากัด, บริษัท แมทธีเรียล ออโตเมชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด และพันธมิตรธุรกิจอย่าง บริษัท เคดับบลิวอี-คินเทซึ เวิลด์ เอ็กซเปรส (ประเทศไทย) จำกัด


ที่มาของข้อมูลและรูปภาพ Canon Thailand

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง