TNN online นักบินอวกาศภารกิจเสินโจว 15 ทำการเดินอวกาศนอกสถานีอวกาศเทียนกง 7 ชั่วโมง

TNN ONLINE

Tech

นักบินอวกาศภารกิจเสินโจว 15 ทำการเดินอวกาศนอกสถานีอวกาศเทียนกง 7 ชั่วโมง

นักบินอวกาศภารกิจเสินโจว 15 ทำการเดินอวกาศนอกสถานีอวกาศเทียนกง 7 ชั่วโมง

นักบินอวกาศภารกิจเสินโจว 15 เฟย จุนหลง (Fei Junlong) และจาง ลู่ (Zhang Lu) ทำการเดินอวกาศนอกสถานีอวกาศเทียนกง 7 ชั่วโมง

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา องค์การอวกาศแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (CNSA) ประสบความสำเร็จในภารกิจเสินโจว 15 นักบินอวกาศเฟย จุนหลง (Fei Junlong) และนักบินอวกาศจาง ลู่ (Zhang Lu) ทำการเดินอวกาศภายนอกสถานีอวกาศเทียนกงเป็นเวลากว่า 7 ชั่วโมง นับเป็นภารกิจเดินอวกาศที่ประสบความสำเร็จอีกครั้งของจีน


นักบินอวกาศเฟย จุนหลง (Fei Junlong) และนักบินอวกาศจาง ลู่ (Zhang Lu) เดินออกจากภายนอกสถานีอวกาศเทียนกงจากโมดูลที่เรียกว่าเวินเทียน (Wentian) ซึ่งได้รับการติดตั้งแอร์ล็อกประตูปรับความดันอากาศสำหรับให้นักบินอวกาศออกไปภายนอกตัวสถานีอวกาศ ภารกิจการเดินอวกาศทั้งหมดได้รับความช่วยเหลือและตรวจสอบระบบต่าง ๆ โดยนักบินอวกาศเติ้ง ซิงหมิง (Deng Qingming) ที่ประจำการอยู่ภายในสถานีอวกาศเทียนกง


ภารกิจเดินอวกาศในครั้งนี้นักบินอวกาศทั้ง 2 คน ได้ทำงานร่วมกับแขนหุ่นยนต์ที่ได้รับการพัฒนาโดยประเทศจีนให้สามารถรองรับวัตถุเคลื่อนย้ายชิ้นส่วนยานอวกาศที่มีขนาดใหญ่ได้ การติดตั้งดาวเทียมอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ขนาดเล็กเอาไว้ภายนอกโมดูลเมิงเทียน (Mengtian) 


สำหรับนักบินอวกาศภารกิจเสินโจว 15 ทั้ง 3 คน ถูกส่งขึ้นสู่อวกาศตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2022 ที่ผ่านมาและประจำการภายในสถานีอวกาศเทียนกงมาแล้วนานกว่า 70 วัน กำหนดการของภารกิจเสินโจว 15 คาดว่าจะใช้เวลากว่า 6 เดือน นักบินอวกาศจะทำการเดินอวกาศประมาณ 2-3 ครั้ง ตามข้อมูลที่องค์การอวกาศแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (CNSA) เปิดเผย ภารกิจนี้นับเป็นภารกิจที่ 2 ของวงการอวกาศจีนที่ส่งนักบินอวกาศขึ้นไปประจำบนสถานีอวกาศเป็นเวลานานกว่า 6 เดือน ต่อเนื่องจากภารกิจเสินโจว 14 ในปี 2022 ที่ผ่านมาที่มาของข้อมูลและรูปภาพ CNSA 

 

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง