TNN online สหรัฐฯ จับมือยุโรป บรรลุข้อตกลงร่วมกันพัฒนาระบบ AI เป็นครั้งแรก

TNN ONLINE

Tech

สหรัฐฯ จับมือยุโรป บรรลุข้อตกลงร่วมกันพัฒนาระบบ AI เป็นครั้งแรก

สหรัฐฯ จับมือยุโรป บรรลุข้อตกลงร่วมกันพัฒนาระบบ AI เป็นครั้งแรก

สหรัฐอเมริกา และสหภาพยุโรป ประกาศบรรลุข้อตกลงเพื่อยกระดับการใช้ปัญญาประดิษฐ์พัฒนาโครงข่ายพื้นฐาน

มีความเคลื่อนไหวจากสหรัฐอเมริกา และสหภาพยุโรป ที่ได้ประกาศบรรลุข้อตกลงเพื่อยกระดับการใช้ปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI ให้ดียิ่งขึ้น เพื่อช่วยปรับปรุงระบบโครงข่ายพื้นฐานหลายด้าน


โดยสำนักข่าวรอยเตอรส์ (Reuters) รายงานว่า มีการออกมาประกาศเริ่มต้นข้อตกลงร่วมด้านการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI  อย่างเป็นทางการเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยนับเป็นข้อตกลงด้าน AI ฉบับแรกระหว่างสหรัฐฯ และยุโรป 


ขณะที่เจ้าหน้าที่บริหารระดับสูงของสหรัฐฯ ที่ไม่เปิดเผยตัวตน ระบุว่า ข้อตกลงดังกล่าวจะถูกนำมาใช้เพื่อปรับปรุงความเร็วและประสิทธิภาพของการดำเนินงานและบริการของรัฐบาล โดยการสร้างแบบจำลองของโครงการต่าง ๆ ด้วย AI ซึ่งหมายถึงรูปแบบการเรียนรู้แบบ Machine Learning ที่ใช้ข้อมูลเชิงตรรกะในการช่วยตัดสินใจ


สำหรับรายละเอียดสำหรับโครงการริเริ่มนี้ คือการที่ทางการสหรัฐฯ และยุโรปจะแลกเปลี่ยนชุดข้อมูลของกันและกัน และสามารถใช้งานระบบปัญญาประดิษฐ์โดยมีฐานข้อมูลที่ครอบคลุมยิ่งขึ้น ซึ่งจะนำไปสู่การยกระดับประสิทธิภาพของการรับมือเหตุฉุกเฉิน, การจัดการโครงข่ายไฟฟ้า, ระบบการเกษตร, การดูแลสุขภาพ และการพยากรณ์อากาศ  


สำหรับระบบโครงข่ายไฟฟ้านั้น เจ้าหน้าที่ของสหรัฐฯ กล่าวว่า สหรัฐฯ จะให้ปัญญาประดิษฐ์ประมวลข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการใช้ไฟฟ้า แหล่งผลิตไฟฟ้า และวิธีปรับสมดุลการทำงานของโครงข่ายไฟฟ้า เพื่อป้องกันไม่ให้สภาพอากาศทำให้ระบบไฟฟ้าขัดข้อง


ขณะที่ภายใต้ข้อตกลงใหม่นี้ จะมีการแบ่งปันข้อมูลทั้งหมด ไปให้ประเทศกลุ่มสมาชิกสหภาพยุโรป 27 ประเทศ ซึ่งมีฐานข้อมูลที่คล้ายคลึงกัน เพื่อนำไปใช้ปรับปรุงการทำงานของระบบต่าง ๆ โดยปัจจุบันความร่วมมือนี้ เป็นความร่วมมือระหว่างทำเนียบขาว และคณะกรรมาธิการยุโรปเท่านั้น แต่จะมีการเปิดรับสมัครประเทศพันธมิตรด้านข้อมูลอื่น ๆ อีกต่อไปในอนาคต


ที่มาของข้อมูล reuters

ที่มาของรูปภาพ Reutersข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง