TNN สหรัฐฯ อนุมัติแผนออกแบบสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาดเล็กจากเอกชนแล้ว

TNN

Tech

สหรัฐฯ อนุมัติแผนออกแบบสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาดเล็กจากเอกชนแล้ว

สหรัฐฯ อนุมัติแผนออกแบบสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาดเล็กจากเอกชนแล้ว

คณะกรรมาธิการด้านนิวเคลียร์ของสหรัฐอเมริกา อนุมัติแบบร่างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาดเล็กจากเอกชนเป็นครั้งแรก แต่ยังไม่มีแผนการก่อสร้างในขณะนี้

เตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ขนาดเล็กเทคโนโลยีการผลิตพลังงานไฟฟ้าที่กำลังถูกพัฒนาขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2022 กระทรวงพลังงานสหรัฐอเมริกา ร่วมกับสถาบันวิจัยแห่งชาติที่ไอดาโฮ (Idaho National Laboratory: INL) สร้างเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ขนาดเล็กจิ๋วเพื่อนำไปใช้ผลิตไฟฟ้า นับเป็นครั้งแรก ๆ ที่เตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ขนาดเล็ก (Small Modular Reactor: SMR) ถูกพูดถึง


เตาปฏิกรณ์ดังกล่าวมีชื่อว่าโวเยอร์ (VOYGR) ของบริษัทนิวสเกล (NuScale) สตาร์ตอัปด้านพลังงานนิวเคลียร์จากรัฐโอเรกอน (Oregon) ในสหรัฐอเมริกา โดยแบบโรงไฟฟ้าดังกล่าวจะประกอบไปด้วยอาคารหลัก ที่มีระบบหล่อเย็นและเตาปฏิกรณ์ขนาดเล็ก (SMR) สำหรับผลิตกระแสไฟฟ้า ซึ่งอาคารเหล่านี้สามารถปรับขยายแผนให้รองรับเตาปฏิกรณ์ได้ถึง 12 เตา ให้กำลังการผลิตสูงสุด 924 เมกะวัตต์ไฟฟ้า (MWe: หน่วยที่ใช้ระบุเจาะจงถึงไฟฟ้าที่ผลิตได้ เพราะเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ให้พลังงานไฟฟ้าและความร้อนคู่กัน) และมีรอบการผลิตประมาณ 2 ปี ก่อนต้องเปลี่ยนสารกัมมันตรังสีใหม่


สหรัฐฯ อนุมัติแผนออกแบบสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาดเล็กจากเอกชนแล้ว ที่มารูปภาพ NuScale

 


แต่จุดเด่นที่แท้จริงของเตาปฏิกรณ์แบบ SMR คือ พื้นที่ของโรงไฟฟ้า โดยระบบโรงไฟฟ้าโวเยอร์ (VOYGR) นั้นใช้พื้นที่เพียง 0.05 ตารางไมล์ หรือ 81 ไร่ กับ 1 งาน น้อยกว่าพื้นที่กังหันลมเกือบ 1,900 เท่า, น้อยกว่าพื้นที่แผงโซลาร์เซลล์ 340 เท่า ในกำลังการผลิตที่เท่ากัน และมีขนาดเป็น 1 ใน 3 ของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ปกติอีกด้วย


อย่างไรก็ตาม แผนการก่อสร้างโวเยอร์ (VOYGR) โรงไฟฟ้านิวเคลียร์จากเตาปฏิกรณ์แบบ SMR นั้นจะต้องเริ่มจากการสร้างต้นแบบที่รัฐไอดาโฮ (Idaho) ที่ผลิตไฟฟ้าได้ประมาณครึ่งหนึ่งภายในปี 2029 ให้ได้ก่อน จึงจะเริ่มการสร้างตัวสมบูรณ์ต่อไป


ที่มาข้อมูล The Verge, DOE 

ที่มารูปภาพ NuScale


ข่าวแนะนำ