TNN นักวิจัยสหรัฐฯ พัฒนาหุ่นยนต์ชีวภาพขนาดเล็กที่ควบคุมจากระยะไกล

TNN

Tech

นักวิจัยสหรัฐฯ พัฒนาหุ่นยนต์ชีวภาพขนาดเล็กที่ควบคุมจากระยะไกล

นักวิจัยสหรัฐฯ พัฒนาหุ่นยนต์ชีวภาพขนาดเล็กที่ควบคุมจากระยะไกล

นักวิจัยสหรัฐฯ พัฒนาหุ่นยนต์ชีวภาพขนาดเล็กที่ควบคุมจากระยะไกลด้วยการเปิดหลอดไฟ LED ขนาดเล็กเพื่อกระตุ้นกล้ามเนื้อชีวภาพ

นักวิจัยสหรัฐฯ มหาวิทยาลัยรัฐอิลลินอยส์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยนอร์ธเวสเทิร์น ประเทศสหรัฐอเมริกา ประสบความสำเร็จพัฒนาหุ่นยนต์ชีวภาพขนาดเล็ก (eBiobots) การทำงานแบบไฮบริดรองรับการควบคุมจากระยะไกล โครงสร้างวัสดุอ่อนนุ่มคล้ายกล้ามเนื้อที่มีชีวิตติดตั้งไมโครอิเล็กทรอนิกส์แผงวงจรขนาดเล็ก เปิดทางไปสู่การพัฒนาเทคโนโลยีลูกผสมระหว่างเทคโนโลยีชีวภาพและอิเล็กทรอนิกส์

ศาสตราจารย์จอห์น เอ. โรเจอร์สแห่งมหาวิทยาลัยนอร์ธเวสเทิร์น หนึ่งในทีมงานนักวิจัยพัฒนาหุ่นยนต์ชีวภาพขนาดเล็ก อธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับการควบคุมกล้ามเนื้อชีวภาพของหุ่นยนต์แบบไร้สายจากระยะไกล โดยใช้วงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Wireless Optogenetic device) ที่วางอยู่บนกล้ามเนื้อชีวภาพขนาดเล็ก (eBiobots) ถูกผลิตจากไฮโดรเจลที่อ่อนนุ่มโดยใช้เครื่องพิมพ์ 3 มิติ

เมื่อหุ่นยนต์ได้รับสัญญาณจากระยะไกลก็จะทำการเปิดหลอดไฟ LED ขนาดเล็กเพื่อกระตุ้นกล้ามเนื้อชีวภาพให้เกิดการโก่งตัวขึ้นและคลายตัวลงตามจังหวะของแสงไฟ ด้วยวิธีการดังกล่าวทำให้หุ่นยนต์ชีวภาพขนาดเล็ก (eBiobots) สามารถเคลื่อนที่เปลี่ยนตำแหน่งได้ด้วยความเร็ว 0.8 มิลลิเมตรต่อวินาที แม้จะเป็นความเร็วในระดับที่เล็กน้อยแต่นับเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญของการใช้ควบคุมหุ่นยนต์ชีวภาพขนาดเล็ก

การวิจัยพัฒนาในอนาคตอาจสามารถต่อยอดให้หุ่นยนต์มีความซับซ้อนเพิ่มมากขึ้นด้วยการติดตั้งเซนเซอร์รูปแบบต่าง ๆ สำหรับเป้าหมายการวิจัยพัฒนาเพื่อศึกษาวิธีการสร้างหุ่นยนต์ชีวภาพขนาดเล็กกว่าหนึ่งเซนติเมตรเพื่อใช้งานในด้านการแพทย์ หุ่นยนต์เชิงอุตสาหกรรมและหุ่นยนต์สำรวจศึกษาการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม ผลงานการวิจัยชิ้นนี้ถูกตีพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์หุ่นยนต์ (Science Robotics)
ที่มาของข้อมูล Techxplore 
ที่มาของรูปภาพ 
University of Illinois 

ข่าวแนะนำ