TNN online Getty Images ฟ้องร้องบริษัทผู้สร้าง AI วาดภาพข้อหาละเมิดลิขสิทธิ์

TNN ONLINE

Tech

Getty Images ฟ้องร้องบริษัทผู้สร้าง AI วาดภาพข้อหาละเมิดลิขสิทธิ์

Getty Images ฟ้องร้องบริษัทผู้สร้าง AI วาดภาพข้อหาละเมิดลิขสิทธิ์

Getty Images ฟ้องร้องบริษัทผู้สร้าง AI วาดภาพข้อหาละเมิดลิขสิทธิ์รูปภาพจำนวนมากที่ถูกนำไปใช้สอนระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI)

เว็บไซต์เก็ตตี้ อิมเมจส์ (Getty Images) ศูนย์กลางซื้อขายรูปภาพออนไลน์รายใหญ่ของโลกยื่นฟ้องบริษัท สเตบิลิตี้ เอไอ (Stability AI) ผู้พัฒนาปัญญาประดิษฐ์ (AI) วาดภาพในข้อหาละเมิดลิขสิทธิ์รูปภาพจำนวนมาก

รายละเอียดบางส่วนในข้อกล่าวหาระบุว่ามีการคัดลอกผลงานและนำภาพผลงานกว่าล้านภาพไปประมวลผลอย่างผิดกฎหมายเพื่อใช้ฝึกสอนระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) โดยทางเว็บไซต์เก็ตตี้ อิมเมจส์ (Getty Images) ได้ยื่นฟ้องกับศาลสูงของศาลยุติธรรมในกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ

อย่างไรก็ตามภายหลังเกิดการฟ้องร้องขึ้นบริษัท สเตบิลิตี้ เอไอ (Stability AI) ยังไม่มีแถลงการณ์หรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นดังกล่าวและบริษัทยังไม่ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับคดีที่เกิดขึ้น มีเพียงความเห็นจากผู้บริหารที่ยังคงยืนในความถูกต้องและไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ของรูปภาพที่ถูกนำมาใช้สอนระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) รูปภาพมีแหล่งที่มาและใช้งานอย่างมีจริยธรรม ศีลธรรม และถูกกฎหมาย

ก่อนหน้านี้กลุ่มศิลปิน 3 คน ประกอบด้วยซาราห์ แอนเดอร์เซ็น (Sarah Andersen), เคลลี่ แมคเคอร์แนน (Kelly McKernan) และคาร์ลา ออร์ติซ (Karla Ortiz) ได้ยื่นฟ้องบริษัท สเตบิลิตี้ เอไอ (Stability AI) และมิดเจอร์นีย์ (Midjourney) ด้วยข้อหานำผลงานศิลปะของตนไปใช้ฝึกสอนระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) โดยไม่ได้รับอนุญาต

การมาถึงของยุคที่ระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) วาดภาพเริ่มส่งผลกระทบต่อวงการศิลปะโดยขีดความสามารถในการวาดภาพที่รวดเร็วของระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) แต่ในกระบวนการฝึกสอนระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) ยังคงใช้รูปภาพที่วาดขึ้นโดยมนุษย์ ในกรณีของบริษัท สเตบิลิตี้ เอไอ (Stability AI) คาดว่ามีการใช้รูปภาพกว่า 5,000 ล้านรูป

ที่มาของข้อมูล Theverge 
ที่มาของรูปภาพ Stability  

ข่าวฮิตติดแท็ก

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง