TNN ทิศทางของ AWS ในประเทศไทยปี 2023 ทุ่มทุนกว่า 1.9 แสนล้านบาท

TNN

Tech

ทิศทางของ AWS ในประเทศไทยปี 2023 ทุ่มทุนกว่า 1.9 แสนล้านบาท

ทิศทางของ AWS ในประเทศไทยปี 2023 ทุ่มทุนกว่า 1.9 แสนล้านบาท

เอดับเบิลยูเอส (AWS หรือ Amazon Web Service) แถลงทิศทางธุรกิจของบริษัทในประเทศไทยปี 2023 พร้อมแผนทุ่มทุนกว่า 1.9 แสนล้าน

ก้าวเข้าสู่ปี 2023 แอมะซอน เว็บ เซอร์วิส (AWS หรือ Amazon Web Service) เชื่อว่าระบบคลาวด์ (Cloud) จะมีบทบาทที่สำคัญมากขึ้น ในการช่วยให้องค์กรในอาเซียน (ASEAN) และประเทศไทยบรรลุวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ 

ทิศทางของ AWS ในประเทศไทยปี 2023 ทุ่มทุนกว่า 1.9 แสนล้านบาท

เป้าหมายในปี 2023 

โดยแอมะซอน เว็บ เซอร์วิสมีเป้าหมายที่จะช่วยให้ลูกค้าใช้ประโยชน์จากระบบคลาวด์ของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด เพื่อสร้างนวัตกรรม, ลดค่าใช้จ่าย และช่วยเปิดตลาดให้กับหลาย ๆ ธุรกิจของไทยไปสู่ตลาดระดับภูมิภาคและระดับโลก


สำหรับในอีก 5 ปี ข้างหน้า นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าปริมาณข้อมูลจะมีมากขึ้นกว่า 2 เท่าเมื่อเทียบกับช่วงเริ่มต้นของยุคดิจิทัล ทำให้การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่และการเติบโตของข้อมูลนั้น เป็นทั้งความท้าทายและโอกาสสำหรับทุกองค์กร ซึ่งจำนวนธุรกิจในประเทศไทยจะมีการใช้คลาวด์เพิ่มขึ้นเช่นกัน


โดยในปี 2023 นี้ แอมะซอน เว็บ เซอร์วิสจะมุ่งเน้นไปที่กลุ่มลูกค้าในธุรกิจการเงิน, ธุรกิจค้าปลีก และอุตสาหกรรมการผลิต ที่คาดการณ์ว่ามีอัตราการเติบโตสูงในด้านการใช้คลาวด์ ซึ่งบริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น ประเทศไทย จำกัด มหาชน (SiS) ผู้แทนจำหน่าย (Distributor) สินค้าไอทีชั้นนำในประเทศไทย จะเข้ามามีบทบาทเป็นผู้แทนจำหน่ายรายแรกให้กับแอมะซอน เว็บ เซอร์วิสสำหรับกลุ่มผู้ใช้บริการที่เป็นภาคเอกชน เพื่อส่งเสริมการเติบโตด้านดิจิทัลด้วยการขยายฐานคู่ค้าและตัวแทนจำหน่าย


แผนการลงทุนกว่า 1.9 แสนล้านบาท ในประเทศไทย 

นอกจากนี้  แอมะซอน เว็บ เซอร์วิสยังมีแผนสร้างรีเจียน (Region) หรือศูนย์รับข้อมูลขนาดใหญ่ ซึ่งจะทำหน้าที่เชื่อมกับศูนย์ข้อมูลขนาดเล็ก (Data Center) ในท้องถิ่น และเชื่อมกับศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่อื่น ๆ ของแอมะซอน เว็บ เซอร์วิสทั่วโลก เพื่อเสถียรภาพของการรับส่งข้อมูลบนคลาวด์ของแอมะซอน เว็บ เซอร์วิส โดยในตอนนี้เริ่มมีการก่อสร้างแล้ว ด้วยเงินลงทุนมากกว่า 5 พันล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 1.9 แสนล้านบาท ในระยะเวลา 15 ปี ซึ่งถือเป็นการลงทุนที่ใหญ่ที่สุดของแอมะซอน เว็บ เซอร์วิสในประเทศไทยจนถึงปัจจุบัน


ข้อมูลและภาพจาก AWS

ข่าวแนะนำ