TNN online OpenAI เตรียมทดสอบปัญญาประดิษฐ์ ChatGPT แบบชำระเงินเร็ว ๆ นี้

TNN ONLINE

Tech

OpenAI เตรียมทดสอบปัญญาประดิษฐ์ ChatGPT แบบชำระเงินเร็ว ๆ นี้

OpenAI เตรียมทดสอบปัญญาประดิษฐ์ ChatGPT แบบชำระเงินเร็ว ๆ นี้

บริษัท โอเพนเอไอ (OpenAI) ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องส่งผลให้บริษัทกำลังเตรียมทดสอบปัญญาประดิษฐ์แชตจีพีที (ChatGPT) แบบชำระเงินเร็ว ๆ นี้

ในช่วง 1-2 เดือนที่ผ่านมากระแสความนิยมใช้งานปัญญาประดิษฐ์แชตจีพีที (ChatGPT) ที่พัฒนาโดยบริษัท โอเพนเอไอ (OpenAI) ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องส่งผลให้บริษัทกำลังเตรียมทดสอบปัญญาประดิษฐ์แชตจีพีที (ChatGPT) แบบชำระเงินเร็ว ๆ นี้ โดยใช้ชื่อบริการว่า ChatGPT Professional ผู้ใช้งานจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมก่อนเข้าใช้งาน

การเปิดให้ผู้ใช้งานชำระก่อนใช้บริการกลายเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เนื่องจากการประมวลผลข้อมูลด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ใช้ต้นทุนในการประมวลผลสูง อย่างไรก็ตามบริษัทยังไม่เปิดเผยราคาค่าสมาชิกของบริการ ChatGPT Professional รวมไปถึงจะยังคงเปิดเวอร์ชันให้บริการฟรีต่อไปหรือไม่ ซึ่งต้องรอแถลงการณ์จากบริษัทอย่างเป็นทางการอีกครั้ง

บริษัท โอเพนเอไอ (OpenAI) ก่อตั้งโดยนักลงทุนแซม อัลท์แมน (Sam Altman) และอีลอน มัสก์ (Elon Musk) ได้รับการสนับสนุนเทคโนโลยีจากไมโครซอฟท์ (Microsoft) มูลค่า 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ 35,000 ล้านบาท นอกจากนี้บริษัท ไมโครซอฟท์ (Microsoft) ยังลงทุนเพิ่มอีก 10,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 340,000 ล้านบาท ตั้งเป้านำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ที่บริษัท โอเพนเอไอ (OpenAI) พัฒนาขึ้นไปใช้งานกับผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ ของบริษัท ไมโครซอฟท์ (Microsoft)

แชตจีพีที (ChatGPT) ถูกพัฒนาขึ้นโดยกระบวนการเรียนรู้ของปัญญาประดิษฐ์ใช้วิธีที่เรียกว่า Reinforcement Learning from Human Feedback (RLHF) หรือ การให้มนุษย์ผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ฝึกสอนปัญญาประดิษฐ์และจัดลำดับคุณภาพของการสนทนา การให้รางวัลตอบแทนผลการสนทนาที่ดีที่สุด ผสมกับการป้อนข้อมูลจำนวนมหาศาลเข้าไปในระบบจนปัญญาประดิษฐ์สามารถสร้างข้อความในรูปแบบของตัวเอง

ตัวอย่างความสามารถของแชตจีพีที (ChatGPT) เช่น การตอบคำถามพื้นฐานที่ผู้ใช้งานป้อนเข้าไปอย่างละเอียด ความสามารถในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในรูปแบบที่ใกล้เคียงโปรแกรมเมอร์ที่เป็นมนุษย์ ความสามารถในการเขียนบทความและสร้างผลงานเขียนโดยใช้ภาษาอย่างถูกต้อง ความสามารถในการวางแผนและจัดลำดับความสำคัญของข้อมูล ความสามารถในการแต่งเพลงโ

ที่มาของข้อมูล Engadget 
ที่มาของรูปภาพ 
Pixabay

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง